Extra ! 1

Učebnice

Třídílný soubor učebnic pro výuku francouzštiny pro žáky od 12 let věku.

ISBN
978-2-01-155231-0
EAN
9782011552310
Počet stránek
112
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 285
Rok vydání
2002 (1. vydání)
Autoři
Gallon Fabienne
 • Běžná cena 499 Kč s DPH

 • Skladem

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 449,10 Kč s DPH.

 • Koupit

Popis

Třídílný soubor učebnic pro výuku francouzštiny
 • je určen pro žáky od 12 let věku
 • každý díl pokrývá 60-70 hodin výuky

Učebnice prosazují aktivní přístup k učení, konverzační témata jsou blízká dnešní mládeži. Rozvíjejí komunikační dovednosti ve francouzštině a schopnosti použít je v konkrétních situacích. Žák je schopen již po první lekci hovořit o sobě, své rodině, přátelích a popsat věci, které se nacházejí kolem něho.

Příručka učitele je dostupná ZDARMA ke stažení v Materiálech ke stažení.

Charakteristika učebnice:

 • obsahuje šest lekcí, kterým předchází nultá lekce
 • každá lekce je zaměřena na určité téma (např. moje rodina a moji přátelé, moje město, prázdniny, dobrou huť, chudák planeta...)
 • úvodní strana, která žáka seznamuje s cílem každé lekce
 • Découvre l´histoire (Sleduj příběh) - dvoustrana obsahující fotoseriál, který uvádí základní téma a zachycuje nejdůležitější okamžiky z úvodního článku. Jsou zde i různá cvičení k procvičení daného tématu. Rozvíjí poslech, četbu i ústní projev.
 • Entraîne-toi (Procvič se) - procvičení gramatických i jazykových prostředků. Rozšiřuje dané téma o novou slovní zásobu. Obsahuje různá interaktivní cvičení (rozhovory, hádanky...)
 • Découvre la grammaire (Objev mluvnici) - cvičení zaměřená na gramatiku. Gramatická pravidla však objevuje žák sám pomocí jednotlivých cvičení a na základě předchozích textů.
 • Bande dessinée (Kreslený příběh) - "Monsieur Catastrophe" - v každé lekci se objevuje kreslený příběh s hlavní postavou panem Pohromou. Příběh je vymyšlen tak, aby si v něm žáci zopakovali to, co se v té které lekci naučili. Procvičuje se zde i poslech s porozuměním.
 • Jouons avec les sons (Hrajeme si se zvuky) - v této části se procvičuje výslovnost a pravopis jednotlivých zvuků. Žáci opět musí jednotlivá pravidla odvodit sami a odměnou jim je písnička v níž si probírané zvuky procvičí.
 • La vie en France (Život ve Francii) - tato část seznamuje žáky s životem mládeže ve Francii. Je zaměřena na sbližování různých kultur. Je zde použit autentický materiál na jehož základě se žáci učí globálnímu čtení.
 • Bilan (Výsledek) - je to opakování toho, co se žák v této lekci naučil. Cvičení jsou zadána formou sebehodnocení - nyní umím...
 • Les mots (Slovíčka) - žák si zde zopakuje slovní zásobu vztahující se k danému tématu a roztřídí si slovíčka podle sémantických polí.
 • zajímavě je v učebnici vyřešen výklad mluvnice. Již v prvním díle se žáci seznámí s časováním pravidelných sloves 1. třídy v přít. čase, s některými nepravidelnými slovesy, s otázkou, záporem, některými slovesnými vazbami, minulým časem (participe passépassé composéavoir) pravidelných sloves 1. třídy a blízkou budoucností.
 • 2. a 3. díl se k těmto gramatickým jevům vracejí, prohlubují je a přibírají další
 • další zvláštností jsou několika stránková cvičení En tandem (Ve dvojici) na konci učebnice, některá jsou určena pro žáka A a další pro žáka B. Úkolem žáků je zjistit, co se nachází u druhého žáka
 • na konci učebnice je gramatický přehled jevů, seznam nepravidelných sloves, přehled ustálených frází a abecední několikajazyčný slovníček.