Saison 3 (B1)

Učebnice

Třetí díl učebnicového souboru francouzštiny pro dospívající a dospělé studenty.

ISBN
978-22-7808-043-4
EAN
9782278080434
Počet stránek
224
Vazba
brožovaná
Formát
210 x 285
Rok vydání
2015
Autoři
Marie-Noëlle Cocton, Dorothée Dupleix, Delphine Ripaud, Isabelle Cros, Caroline Mraz
 • Běžná cena 649 Kč s DPH

 • Skladem

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 584,10 Kč s DPH.

 • Koupit

Popis

SAISON A1+ A2 + B1 + B2
 • nejnovější původní čtyřdílný učebnicový soubor francouzštiny pro dospívající a dospělé studenty
 • příručka učitele je dostupná ZDARMAmateriálech ke stažení (po přihlášení do e-shopu naleznete v levé části stránky pod titulkou učebnice) 

 • ucelený soubor odpovídá úrovním SERRJ (A1+, A2+, B1, B2) a požadavkům MŠMT ČR pro výuku 2 CJ na SŠ, dovede studenty od začátečníků až k maturitě a ke zkouškám DELF

 • předpoklad počtu hodin výuky pro 1. díl je 90-120 a pro 2. díl 100-120 hodin, 3. díl vyžaduje 160-180 hodin výuky a poslední 4. díl pro 180-200 hodin
 • rytmická metoda s dynamickou a přesnou progresí splňuje představu komunikačního a akčního přístupu (informace - vyjádření, projev - hodnocení); struktura a stavba lekcí usnadňuje zvládnutí potřebných vědomostí (slovní zásoba, fonetika, mluvnice)
 • zatímco nultá lekce 1. dílu vybízí k zapojení všech pěti smyslů k prvnímu seznámení se s francouzštinou a názornou formou uvádí do systému i tématiky učebnice, nultá lekce 2. dílu osvěží vše poznané a doplní další poznatky o jazyce a to hravou a zábavnou formou; v dalších dvou dílech již nulté lekce nejsou

 • první i druhý díl klade důraz na procvičování a rekapitulaci všech dovedností, k tomu jsou přizpůsobeny vyvážené dvoustrany v lekci, včetně širokého záběru na kulturu a reálie Francie a frankofonních zemí, třetí a čtvrtý díl směřuje k samostatnosti a schopnosti vlastní argumentace 

 • tématická zaměření v jednotlivých dílech navazují, v každém dalším dílu však mají širší záběr, nové aspekty, práce se prohlubuje a nutí studenty více k zamyšlení a vlastním úvahám (např.: téma jednoho modulu 1. dílu Entrer en contact, a téhož modulu ve 2. dílu Multiplier ses contacts, stejný modul 3. dílu stále řeší podobné téma, ale z jiného úhlu pohledu Éveiller sa curiosité)

 • kompletní část tvoří 3 formy hodnocení znalostí: příprava na zkoušky DELF, zkoušky nanečisto, sebehodnocení a testy

 • důležitou roli v celém souboru má vzájemné propojení učebnice s pracovním sešitem umožňující rychlou orientaci, včetně zapojení odkazů na další materiály 

 • pro úrovně A2, B1 a B2, jako doplněk výuky, je doporučena kolekce Mondes en VF, která je výběrem literárních děl všech žánrů od různých současných frankofonních autorů; k papírové podobě knih je možné zdarma stáhnout nahrávky v mp3; bližší informace o jednotlivých titulech pro studenty i jejich využití pro učitele jsou na adrese  www.mondesenvf.fr

Pružná a zároveň stimulující práce s učebnicí vychází ze zkušeností autorek. Od začátku daná přesná struktura a jasně definované postupy ve výuce pomáhají učiteli vést studenty k vytváření orientačních bodů ke zvládnutí potřebných vědomostí. Práci étape par étape z předchozích dvou dílů střídá ve 3. dílu koncepce úvahy a přístupu k samostatnosti - Une démarche refléxive pour devenir autonome. (J´explore – Je comprends le fonctionnement – Je produis – Je retrouve l´essentiel)- viz níže Stuktura lekce

Třetí díl je náročnější (úroveň B1), zůstává zaměření na slovní zásobu, mluvnici a fonetiku, ale vše se dále více procvičuje v kontextu. Práce s lekcemi je mnohovýznamová, jak ostatně napovídá i název 2. lekce Apprendre autrement. Student, trochu odlišným způsobem, rozšiřuje a obohacuje sémantické celky slovní zásoby a její memorizaci, prostřednictvím opakovacích nástrojů, zábavných aktivit a paměťových map. Jednoduchým způsobem získává i rychlé mluvnické reflexy ke zdokonalení jazykových schopností i po stránce zvukové a intonační, fonetika ho průběžně doprovází celou učebnicí.

Zatímco do prvních dvou dílů zařadili autoři rubriky Agissez, Réagissez, které udržují soustředění a pozornost ve třídě, do 3. dílu přidali ještě nové jako výzvu k většímu zapojení studenta do výuky: Ça fait  sens !, Ça se discute !, Du tac au tac !. Dobře formulovaná zadání úloh směrují studenty k získávání důležitých reflexů a k samostatnosti, viz další nové rubriky v tomto díle: Ouvrez l´œil !, Posez les bonnes questions ! Explorez le lexique !,Formulez des hypothèses !, Classez vos idées !, Tendez l´oreille ! a další. 

Ke zvláštnostem Saison 3 patří především prostor daný rychlé a věcné argumentaci v každé lekci, prostřednictvím doplňkových nástrojů (forma malých bloků):  Le+ argumentatif, Argumentez !  Le + info a také prostor pro systematický písemný projev. Je zde i dostatek místa pro konkrétní práci s mluveným i psaným slovem v aktivitách  Étape, BilanAteliers. Nelze opomenout ani oddechové a současně tvořivé stránky na konci každé lekce, spojené se společensko-kulturními jevy Francie a Frankofonie.      

Jasná orientace a záchytné body (Repères), společně s pomocnými nástroji jako Boîtes à outils, různými Stratégies a autonomií jsou cestou k věcné argumentaci a vlastnímu písemnému i ústnímu vyjadřování na vyšší úrovni.

Vzájemné barevné odkazy na stránky v učebnici a v pracovním sešitu opět pomáhají rychlé orientaci při práci ve třídě i doma.

Tři druhy hodnocení a kontroly znalostí jsou v souboru umístěny na 3 místech:

1) učebnice - 8x příprava na DELF (4 dovednosti) + 1x zkouška nanečisto v 9. lekci;

2) pracovní sešit - 9x Bilan po každé lekci, kde si studenti mohou sami podle bodové tabulky ohodnotit své znalosti v dané etapě výuky

3) příručka učitele – souhrnné testy s řešením dle požadavků DELF.

Struktura učebnice:

Celkem 9 lekcí (3 moduly po 3 lekcích)

Lekce 1 – 9  (každá lekce má 10 dvoustran)

Jako v předchozích dílech zůstává i ve 3. dílu stejná struktura: S´INFORMER – informovat se a poznávat, POINT GRAMMAIRE - pochopit a porozumět mluvnici, S´EXPRIMER – být schopen se sám vyjadřovat, POINT RÉCAP´ - najít to podstatné a nakonec S´ÉVALUER - umět ohodnotit sám sebe.

Lekce probíhá ve 4 přesně vymezených oddílech (dříve nazývaných etapách), přístup a postup práce se mění v závislosti na úrovni znalostí a cílech daného dílu souboru. Tento postup a cíl odpovídá shora uvedené struktuře a autorky ho nazvaly:  Une démarche refléxive pour devenir autonome (J´explore – Je comprends le fonctionnement – Je produis – Je retrouve l´essentiel )

Vstupní dvoustrana lekce

Vybrané neobvyklé fotografie, společně s audio nahrávkou a rubrikou na téže stránce Ça fait sens ! a  3 jednoduché otázky k diskusi, naznačují jaké bude hlavní téma a dále upřesňují i obsah dalších částí lekce, kterými se student bude zabývat a co se naučí v oddílech: S´informer / S´exprimer / S´évaluer.

S´INFORMER

 • J´explore = 6 stran informací a současně objevování tématu lekce (jde o soubor různých dokumentů, procvičování slovní zásoby, mluvnice a fonetiky v kontextu) + nástroje v rámečcích Le + argumentatif jako podpora pokročilou argumentaci, Explorez le lexique ! k pochopení  lexikálního pole dané lekce; À la chasse aux mots ! – tvůrčí a zábavné aktivity.

Nejprve autentický písemný dokument otevírá prvotní význam tématu (le mot-clé), uvádí ústřední téma lekce, v co nejširším významu, a umožní pochopit metodologii práce s dokumenty. Pak  následuje další dvoustrana která, prostřednictvím autentické audio nebo video nahrávky, přináší také druhotný význam klíčového slova, výrazu a myšlenky lekce, zatím v užším smyslu slova. Otázkami, jak k nahrávkám, tak k mluvnici, směruje učitel studenty k ústní či písemné mini produkci. Teprve třetí dvoustrana znamená další prohloubení tematiky a objevování nových slov, tematických okruhů a slovních spojení se zapojením dlouhé audio nahrávky k procvičování. Celý oddíl je zakončen blokem úkolů a otázek Activité étape, ve kterém studenti a celá třída společně shrnou všech 6 stran (to znamená např. umět něco konkrétně vyjádřit, popsat a ověřit s použitím slovní zásoby a patřičných obratů), zaměří se jak na ústní, tak písemný projekt, který bude mít přesné kroky, od prezentace hlavního projektu přes diskusi ve skupinách, realizaci a vlastní ukázku. 

POINT GRAMMAIRE 

2) Je comprends le fonctionnement = 1 dvoustrana mluvnice, od pochopení 4 důležitých mluvnických i fonetických  pravidel ve 3 krocích (Observer le corpus, S´appuyer sur la règle a S´approprier,  tedy o jaký mluvnický jev jde a k čemu slouží, jak se tvoří jeho určitý tvar, výraz a celá formulace),  k systematizaci všeho ve dvou aktivitách, a následně je student vyzván k použití pravidel ve vlastním mluveném či písemném projevu.

Velmi užitečný je u této části odkaz na stránku v pracovním sešitu k dalšímu procvičení a zapamatování.

S´EXPRIMER

3) Je produis = 6 stran pro práci s ústním i písemným projevem = dvoustrana ústní projev Atelier d´expression orale a dvoustrana písemný projev Atelier d´écriture.

Jsou to dokumenty na porozumění, které vedou k vlastnímu projevu a strategie, jak má tento projev vypadat a jakou  má mít strukturu. K tomu doprovodné nástroje v rámečcích jako Boîte à outils  pomohou doplnit a identifikovat komunikativní cíle a způsob jak jich dosáhnout; Du tac au tac ! pak nastíní okamžitou reakci, tak, aby studentům každý porozuměl, o čem hovoří; La phonétique jsou 3 aktivity na výslovnost a zlepšení intonace; a C´est à vous ! je závěrečná dvoustrana - Atelier créatif  + pomocné rámečky:  Le + info, À voir, À visiter, À tester, À lire, À écouter, À télécharger, À explorer,  aj.), pro vlastní produkci studenta.

POINT RÉCAP´

4)  Je retrouve l´essentiel = dvoustrana rekapitulace představuje vizuální strategie a zpětné reakce soustředěné na hlavní bod a téma + Bilan toho zásadního učiva v lekci centrálního. (Point  récap´) – Activité Bilan znamená, že si student zmobilizuje dovednosti a dosažené znalosti a soustředí se na paměťovou mapu a na memo mluvnice k okamžitému zpětnému vlastnímu použití. Paměťová mapa tvoří jakási„hnízda slovní zásoby“, je to prezentace slovní zásoby jiným způsobem, např.: klíčový výraz je  Prendre le temps a od toho se odvíjejí odkazy na tematické okruhy a idiomy Quoi ?, Où ?, Quand ?, Comment ?, Pourquoi ? společně s Mémo Grammaire s odkazem na Précis grammatical = stručný popis mluvnického nebofonetického pravidla, příklady a cílené otázky navedou studenty k pochopení a aplikaci pravidla ve vlastním vyjadřování.

S´ÉVALUER

Poslední dvoustrana lekce je věnovaná přípravě na DELF B1 (4 části pro 4 kompetence), a je zde zařazena také zkouška nanečisto ( vše s odkazy na audio a na stránky Didier),

Přílohy jako součást učebnice tvoří:

 • Přehled fonetiky (Précis de phonétique)
 • Praktické bloky (Carnets pratiques)
 • Souhrn mluvnice (Précis de grammaire)
 • Přepisy nahrávek CD audio a DVD (Trancriptions CD a Transcriptions DVD)

Pro učitele a práci ve třídě je možné dokoupit kartu Carte de téléchargement Premium – pro rozmanitou interaktivní práci ve třídě, na tabuli a v jazykové laboratoři (9 zvláštních příloh pro i-tabuli). Součástí tohoto balíčku je i Labo de langue pro zadávání úloh navíc nebo pro samostatnou práci  žáků doma a  jejich zpětné vracení učiteli.