Český jazyk 2

Učebnice

Učebnice zahrnuje učivo jazykové i komunikační a slohové (tj. nejsou vyděleny části, jež by se věnovaly jen jedné ze složek).

ISBN
978-80-7238-717-5
EAN
9788072387175
Počet stránek
128
Vazba
šitá brožovaná
Formát
195 x 260
Rok vydání
2008 (1. vydání)
Autoři
Kosová Jaroslava, Řeháčková Arlen

Tuto učebnici nabízíme také v elektronické podobě.

Tento produkt se Vám zobrazí v novém okně, na portálu www.flexibooks.cz. Učebnice v elektronické podobě nelze objednávat společně s tištenými učebnicemi. Pokud máte rozpracovanou objednávku, doporučujeme Vám ji nejprve dokončit a učebnice v elektronické podobě objednat zvlášť.

OK Zrušit

  • Běžná cena 129 Kč s DPH

  • Skladem

  • Přihlaste se a  nakupte za cenu 116,10 Kč s DPH.

  • Koupit

    Opravdu chcete zakoupit Český jazyk 2 z původní řady, ačkoli je již k dispozici aktualizovaný Český jazyk 2 nové generace?

    Koupit Zrušit

Popis

Učebnice zahrnuje učivo jazykové i komunikační a slohové.

Názvy a témata výchozích textů jsou voleny především na základě běhu školního roku, sledu ročních období, okrajově zachycují i hlavní svátky. Akcentována je příroda, vztahy mezi vrstevníky, ale i rodina a zeměpisné souvislosti. V textech i úlohách jsou realizovány mezipředmětové vztahy, zařazena jsou průřezová témata a rovnost příležitostí mužů a žen.

Obvyklou strukturu kapitoly tvoří souvislý výchozí text, část ke zprostředkování nového učiva především pomocí indukce a úlohy nejrůznějšího typu. Zvláštní důraz je kladen na úlohy problémové. Funkční dolní lišta obsahuje doplňující informace pro učitele, odkazy, aplikaci nově osvojeného učiva, nabídku k dalším činnostem. Barevný obrazový materiál slouží zejména k prohlubování komunikačních dovedností. Do učebnice je zařazen rejstřík lingvistických termínů, s nimiž se žáci v učebnici seznámili – jako ukázka tohoto útvaru s cílem umožnit žákům s rejstříkem pracovat již v tomto věku.

Více o novém Českém jazyce

Témata: Učebnice je rozdělena do 20 témat, v každém tématu se probírá nový gramatický jev. V úvodních tématech se opakuje probraná látka z 1. ročníku.

Probírané jazykové jevy: významy slov, psaní ů/ú, dvojhlásky, pravopisně tvrdé a měkké souhlásky a skupiny s nimi, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, , tvary slov, slabikotvorné r, l, psaní velkých písmen, slovní druhy, věta a souvětí, spojky, abeceda, slovesa, slova citově zabarvená, párové souhlásky, ztráta a spodoba znělosti, podstatná jména, předložky

Sloh: popis, vzkaz, sms, vyprávění, dopis