Matematika 2/3 - prof. Hejný

Učebnice

Matematika vedená novou metodou prof. Hejného. Pracovní učebnice je rozdělena na tři díly. První díl obsahuje sadu příloh pro všechny tři pracovní učebnice.

ISBN
978-80-7238-982-7
EAN
9788072389827
Počet stránek
64
Vazba
sešitová
Formát
210 x 297
Rok vydání
2008 (1. vydání)
Autoři
Hejný Milan, Jirotková Darina, Slezáková-Kratochvílová Jana

Tuto učebnici nabízíme také v elektronické podobě.

Tento produkt se Vám zobrazí v novém okně, na portálu www.flexibooks.cz. Učebnice v elektronické podobě nelze objednávat společně s tištenými učebnicemi. Pokud máte rozpracovanou objednávku, doporučujeme Vám ji nejprve dokončit a učebnice v elektronické podobě objednat zvlášť.

OK Zrušit

 • Běžná cena 89 Kč s DPH

 • Skladem

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 80,10 Kč s DPH.

 • Koupit

  Opravdu chcete zakoupit Matematiku 2 z původní řady, ačkoli je již k dispozici aktualizovaná Matematika 2 nové generace?

  Koupit Zrušit

Popis

Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat.
V učebnici naleznete stejně jako u 1. ročníku v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na spodní liště jsou pokyny pro učitele, popř. pro rodiče, sloužící k vysvětlení jednotlivostí k daným cvičením.

Zde si můžete prohlédnout ilustrační videa obsahující návody na použití doplňkových materiálů či videa s náměty na hry k procvičování počítání:
 
 

Více o nové Matematice

Zásady, kterými se řídí ve vyučování autorský tým:

1. Hierarchie cílů
Cíle výchovné jsou důležitější než cíle poznatkové, protože kvalitu společnosti více určují hodnoty mravní než hodnoty znalostí. Porozumění je důležitější než dovednost.

2. Klima výuky
Mnohdy strach blokuje myšlení. Ovzduší vzájemné důvěry žáků a učitele podporuje radost z práce a jeho tvořivost. Úspěch žáka učitel se žákem citově spoluprožívá. Žákovu chybu pak pomáhá bez emocí analyzovat a poučit se z ní. Chyba není jev nežádoucí. Analýza chyby je asi nejúčinnější způsob nabývání znalostí.

3. Přiměřené možnosti pro každého žáka
Děti přicházející do 1. ročníku se většinou výrazně liší svými předchozími matematickými znalostmi a schopnostmi. Učebnice se snaží pomoci zvládnout tuto různorodost (nevyděsit slabé a nenudit vyspělé), v tomto je úloha učitele v 1. ročníku nejnáročnější. Postup musíme zvolit takový, aby i mírně podprůměrné děti byly schopny učivo pochopit a dětem s vyspělejší kulturou matematického myšlení byly poskytnuty přiměřeně náročnější úlohy. Tyto úlohy jsou v omezeném počtu zařazeny v učebnici, učitel je najde v příručce a na kartách.

4. Poznatek získaný vlastní úvahou je kvalitnější než poznatek převzatý
Učitel, který vede žáky k samostatnému hledání řešení, dává žákům víc než učitel, který je učí, jak ten nebo onen typ úloh řešit. První cesta vyžaduje trpělivost a čas. Výsledky se dostavují pomaleji, ale jsou trvalé a schopné dalšího rozvoje. Druhá cesta je rychlejší, ale nabízí žákovi spíše „protézu“ poznatku než poznatek skutečný.

5. Komunikace
Role učitele je motivační a organizační.

Úloha badatele náleží žákům. V diskuzi se bude objevovat mnoho podnětů, názorů a chybných představ, které pomáhají všem zúčastněným vytvořit si vlastní plnohodnotný, do již existující struktury znalostí dobře zapadající poznatek.

 

Obsah učebnice:

 • Rodina
 • Počítáme do 100 (Vztahy a rovnosti)
 • Překlápění krychle (Geometrická představivost)
 • Dášeňka (Práce s daty)
 • Násobilka 8 (Geometrie trojúhelníku)
 • Části hodiny (Evidence tabulkou)
 • Obvod a obsah (Sítě krychle)
 • Pomoc zvířátkům (Zákonitosti sčítací tabulky)
 • Geometrie na desce (Propedeutika statistiky)
 • Bilandské peníze (Propedeutika dvojkové soustavy)
 • Jména členů rodiny (Poznávání mnohoúhelníků)
 • Autobusové linky (Prostředí grafu)
 • Širší rodokmen (Digitální tvary číslic)
 • Překlápění stavby (Graf závislosti)
 • Násobilka 9 (Orientace v čase)
 • Části měsíce (Propedeutika kmenových zlomků)
 • Číselné řady (Evidence tabulkou)
 • Hra na kapitány (Slovní úloha o věku)
 • Pozorujeme svůj růst (Sémantizace číselné řady)
 • Parkety (Třídění objektů)
 • Nakupujeme v Bilandu (Struktura číselné tabulky)
 • Barevný kalendář (Tabulka násobilky)

Obsahy jednotlivých dílů matematiky pro 2. ročník ZŠ: