Dějepis 6 – nové vydání

Učebnice

Učebnice umožňuje vyučujícím systematicky rozvíjet schopnost žáků porozumět různým typům textů, záznamů i obrazových materiálů.

3. místo BESA

Tato učebnice získala v roce 2009 třetí místo v soutěži nejlepších evropských učebnic (Best European Schoolbook Awards – BESA). Soutěž je pravidelně vyhlašována v rámci knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a pořádají ji Evropská asociace nakladatelství učebnic (EEPG), Frankfurter Buchmesse a Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií (IARTEM).

ISBN
978-80-7238-545-4
EAN
9788072385454
Počet stránek
152
Vazba
brožovaná
Formát
210 x 280
Rok vydání
2013 (2. vydání)
Autoři
kolektiv autorů

Tuto učebnici nabízíme také v elektronické podobě.

Tento produkt se Vám zobrazí v novém okně, na portálu www.flexibooks.cz. Učebnice v elektronické podobě nelze objednávat společně s tištenými učebnicemi. Pokud máte rozpracovanou objednávku, doporučujeme Vám ji nejprve dokončit a učebnice v elektronické podobě objednat zvlášť.

OK Zrušit

 • Běžná cena 179 Kč s DPH

 • Skladem

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 161,10 Kč s DPH.

 • Koupit

Popis

Každá lekce odpovídá jedné dvojstránce a přibližně dvěma školním hodinám. Učebnice má atraktivní grafickou podobu. Její součástí jsou četná barevná i černobílá vyobrazení a časové osy, umístěné do úvodu lekcí či na lišty dvojstránek s mapami a speciálními obrazovými přílohami. Cílem časových os není vnutit žákovi množství dat, nýbrž posloužit coby orientační pomůcka. Autoři kladou důraz na poznání podstatných historických souvislostí, proto časové údaje používají v textu lekcí záměrně v minimální míře či v nutných případech (zvláště při výkladu nejnovějších dějin).

Součástí učebnice je větší množství otázek a úkolů k zamyšlení, které žáka nutí přemýšlet o získaných poznatcích, nazírat je z různých úhlů pohledu a zaujímat vlastní stanoviska, případně hledat informace také v dalších informačních zdrojích. Z tohoto důvodu autoři učebnici nazývají přízviskem „činnostní“. Součástí každé učebnice je též systematizační lekce za každým větším tematickým celkem a několik desítek historických map, které se úzce dotýkají probírané látky.

Správná řešení všech úloh jsou obsažena v příručce učitele.

Učebnice pro 6. ročník/primu obsahuje:

 • Co, proč a jak se budeme učit (úvod do studia dějepisu)
 • Pravěk
 • První starověké státy (Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína, Starověká Fénicie, Kanaán a starý Izrael, Život asijských kočovníků)
 • Starověké Řecko
 • Starověký Řím
 • Shrnutí poznatků o pravěku a starověku
 • Slovníček pojmů
 • Rejstřík
 • Přehled požadovaných výstupů a rozvíjených klíčových kompetencí RVP

 

Učebnice umožňuje vyučujícím systematicky rozvíjet schopnost žáků porozumět různým typům textů, záznamů i obrazových materiálů. Vede žáky k přemýšlení o informacích získaných jejich čtením. Podněcuje k tvořivému myšlení, logickému uvažování i řešení problémů. Vybízí k reakcím na sdělované myšlenky i ke kreativnímu využívání získaných poznatků. Učebnice nabízí pohledy na práci historiků, umožňuje žákům poznat její obtížnost i vnímat relativnost závěrů, ke kterým docházejí. Při čtení a studiu verbálních i neverbálních textů je pozornost žáků usměrňována sériemi různě obtížných otázek. Základním vzděláním prochází celá populace děvčat a chlapců. Je potřeba stimulovat nejschopnější z nich, stejně jako povzbuzovat méně nadané. Je proto cílenou snahou, aby v každém souboru otázek byla alespoň jedna, kterou lze považovat za snadnou.