Dějepis 8 – nové vydání

Učebnice

Učebnice umožňuje vyučujícím systematicky rozvíjet schopnost žáků porozumět různým typům textů, záznamů i obrazových materiálů.

ISBN
978-80-7489-273-8
EAN
9788074892738
Počet stránek
160
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 280
Rok vydání
2016 (2. vydání)
Autoři
kolektiv autorů

Tuto učebnici nabízíme také v elektronické podobě.

Tento produkt se Vám zobrazí v novém okně, na portálu www.flexibooks.cz. Učebnice v elektronické podobě nelze objednávat společně s tištenými učebnicemi. Pokud máte rozpracovanou objednávku, doporučujeme Vám ji nejprve dokončit a učebnice v elektronické podobě objednat zvlášť.

OK Zrušit

 • Běžná cena 179 Kč s DPH

 • Skladem

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 161,10 Kč s DPH.

 • Koupit

Popis

Každá lekce odpovídá jedné dvojstránce a přibližně dvěma školním hodinám. Učebnice má atraktivní grafickou podobu. Její součástí jsou četná barevná i černobílá vyobrazení a časové osy, umístěné na lišty dvojstránek s mapami a speciálními obrazovými přílohami. Cílem časových os není vnutit žákovi množství dat, nýbrž posloužit coby orientační pomůcka. Autoři kladou důraz na poznání podstatných historických souvislostí, proto časové údaje používají v textu lekcí záměrně v minimální míře či v nutných případech (zvláště při výkladu nejnovějších dějin).

Součástí učebnice je větší množství otázek a úkolů k zamyšlení, které žáka nutí přemýšlet o získaných poznatcích, nazírat je z různých úhlů pohledu a zaujímat vlastní stanoviska, případně hledat informace také v dalších informačních zdrojích. Z tohoto důvodu autoři učebnici nazývají přízviskem „činnostní“. Součástí každé učebnice je též systematizační lekce za každým větším tematickým celkem a několik desítek historických map, které se úzce dotýkají probírané látky.

Správná řešení všech úloh jsou obsažena v příručce učitele.

Učebnice pro 8. ročník/tercii obsahuje tyto tematické celky:

 • Barokní doba
 • Doba osvícenství
 • Francouzská revoluce
 • Průmyslová revoluce
 • Národní obrození
 • Revoluce 1848-1849
 • Svět 2. poloviny 19. století
 • Kolonialismus
 • České země 2. poloviny 19. století
 • Přelom 19. a 20. století
 • První světová válka
 • Vznik Československa
 • Shrnutí učiva
 • Slovníček pojmů
 • Rejstříky

Učebnice umožňuje vyučujícím systematicky rozvíjet schopnost žáků porozumět různým typům textů, záznamů i obrazových materiálů. Vede žáky k přemýšlení o informacích získaných jejich čtením. Podněcuje k tvořivému myšlení, logickému uvažování i řešení problémů. Vybízí k reakcím na sdělované myšlenky i ke kreativnímu využívání získaných poznatků. Učebnice nabízí pohledy na práci historiků. Umožňuje žákům poznat její obtížnost i vnímat relativnost závěrů, ke kterým docházejí. Při čtení a studiu verbálních i neverbálních textů je pozornost žáků usměrňována sériemi různě obtížných otázek. Základním vzděláním prochází celá populace děvčat a chlapců. Je potřeba stimulovat nejschopnější z nich, stejně jako povzbuzovat méně nadané. Je proto cílenou snahou, aby v každém souboru otázek byla alespoň jedna, kterou lze považovat za snadnou.