Forum 1

Učebnice

Třídílný soubor učebnic pro výuku francouzštiny pro starší dospívající a dospělé studenty středních škol.

ISBN
978-2-011-55085-9
EAN
9782011550859
Počet stránek
210
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 285
Rok vydání
2000 (1. vydání)
Autoři
Julio Murillo, Manuel Tost, Christian Baylon, Angels Campa, Claude Mestreit
 • Běžná cena 549 Kč s DPH

 • Skladem k dispozici 14 ks

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 494,10 Kč s DPH.

 • Koupit

Popis

Učebnice Forum rozvíjí všeobecné i jazykově komunikativní schopnosti – pochopit, porozumět, zvládnout jazyk a kladou důraz na to, aby výuka byla studentu sympatická a dodala mu chuť se učit a podněcovala ho k aktivnímu přístupu. Tomu odpovídá i výběr nově pojatých dokumentů a cvičení, členění jednotlivých lekcí i postupné uvádění gramatických struktur, které tvoří nezbytné základy rozvoje autonomního učení. Přináší dostatečné znalosti francouzského jazyka, chování a životního stylu, aby student zvládl běžnou komunikaci ve francouzštině. Také učí studenty poznávat, jednat, žít společně s druhými, tedy učit se učit i učit se být.

Forum

méthode de français

 • třídílný soubor učebnic pro výuku francouzštiny pro starší dospívající a dospělé studenty středních škol
 • každý díl pro 120 hodin výuky (první díl pro začátečníky)
 • při třech hodinách výuky jednotlivé díly pokryjí 2 roky
 • třetí díl je určen pokročilým studentům po 250-300 hodinách výuky
 • rozvíjí všeobecné i jazykově komunikativní schopnosti - pochopit, porozumět, zvládnout jazyk
 • důraz je kladen na aktivní přístup ke studiu, kterému odpovídá i výběr nově pojatých dokumentů a cvičení
 • členění jednotlivých lekcí i postupné uvádění gramatických struktur 

Forum 1 odpovídá úrovni A1/A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Forum 2 odpovídá úrovni A2/B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Forum 3 odpovídá úrovni B1/B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Členění učebnice 1. a 2. dílu
 •  9 lekcí přibližuje každodenní život, volný čas, mezilidské vztahy
 • úvod každé z 9 lekcí jasně formuluje cíl dané lekce: komunikativní, jazykový, interkulturní - situační fotografie uvádí určité fórum, ke  kterému se váží texty i autentické dokumenty, odehrávají se v něm dialogy, které vedou studenta k cíli: jednat a reagovat
 • po globálním porozumění si student utřídí nové jevy do systému v části věnované gramatice 
 • oddíl (S´exprimer) nabízí prostředky k realizaci řečových záměrů, rozšíření slovní zásoby, fonetická cvičení a úkoly cílené na ústní i  písemný projev
 • na konci všech lekcí je zařazena lekce opakovací, je rozptýlením i zábavou v hodině (Pause-jeux)
 • část poznávání vzájemné kultury a reálií (Interculturel) chování a zvyklosti Francouzů a informace o kulturním dědictví Francie
 • každou lekci uzavírá část zkoušky (Point-DELF) - umožňuje poznat úroveň znalostí, za poslední lekcí v učebnici je Portfolio - evaluace znalostí
 • v učebnici je volně vložen osobní sešit (Carnet de route), do kterého si student v průběhu výuky a dle svých schopností zaznamenává a  vytváří si tak vlastní agendu.