Občanská výchova 6 – nová generace

Učebnice

Obsah učebnice občanské výchovy je rozšířen o 22 stran. Původní témata jsou aktualizována v souladu se současnými poznatky a přepracována tak, aby byl kladen větší důraz na činnostní a projektovou výuku.

ISBN
978-80-7238-397-9
EAN
9788072383979
Počet stránek
120
Vazba
brožovaná
Formát
210 x 297
Rok vydání
2012 (1. vydání)
Autoři
Janošková Dagmar, Ondráčková Monika, Čábalová Dagmar, Čečilová Anna, Brom Zdeněk

Tuto učebnici nabízíme také v elektronické podobě.

Tento produkt se Vám zobrazí v novém okně, na portálu www.flexibooks.cz. Učebnice v elektronické podobě nelze objednávat společně s tištenými učebnicemi. Pokud máte rozpracovanou objednávku, doporučujeme Vám ji nejprve dokončit a učebnice v elektronické podobě objednat zvlášť.

OK Zrušit

 • Běžná cena 129 Kč s DPH

 • Vyprodáno

Popis

Při výuce v jedné třídě není vhodné kombinovat učebnice nové generace s učebnicemi původní řady.

Obsahově a didakticky vychází z dosud vydávané sady učebnic OVRV. V nové řadě došlo k základní změně v oddělení části OV a obohacení o některé pasáže z původní RV (Všichni jsme lidé, Rodina - postavení a role ženy a muže, Vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte, Komunikace, Komunikace v rodině, Modelové situace a hry zaměřené na osvojení komunikačních dovedností, Kamarádství, přátelství, láska, Vyrovnávání se s problémy, Způsoby chování v krizových situacích, Dětská krizová centra a linky důvěry.)

Část Rodinná výchova nahrazuje učebnice Výchova ke zdravému životnímu stylu.

Učebnice nové generace:

 • obsahují témata zaktualizovaná v souladu s novým občanským zákoníkem a se současnými poznatky
 • kladou větší důraz na činnostní a projektovou výuku
 • pokrývají všechna průřezová témata
 • obsahují odstupňování úkolů dle obtížnosti (úkoly pro chytré hlavy)
 • zařazují shrnutí v podobě pojmových map nebo ohlédnutí za kapitolou
 • mají novou, atraktivnější grafickou podobu
 • jsou nadále členěny na hlavní text a lištu s doplňujícími informacemi či mezipředmětovými vztahy

Další informace o učebnicích nové generace najdete ZDE.

Učebnice obsahuje:

 • Člověk v rytmu času

Čas nezastavíš
Cyklus přírody

 • Kalendář

Lidé a kalendář, dlouhé soužití s mnoha podobami

 • Domov je tam, kde

Místo, kde žijeme
Obec
Obecní zřízení
Životní prostředí

 • Rodinný život

Rodina
Rodina - postavení a role ženy a muže
Příbuzenské vztahy
Manželství je smlouva, slib a přísaha
Rodina - místo návratů
Děti - pokračování našeho života
Rodina - ostrov bezpečí
Rodina dělá z domu domov
Rodina jako vzor a příklad
Když vlastní rodina chybí
Pomoc na dálku
Vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte
Komunikace
Komunikace v rodině
Modelové situace a hry zaměřené na osvojení komunikačních dovedností

 • Má vlast

Život v regionech
Kolik řečí znáš...
Státní symboly
Česká republika - demokratický právní stát
Z historie
V hlubinách dávných časů
O zlatý dukát
Významné osobnosti
Naši prezidenti
Stověžatá Praha

 • Miniúvod do lidských práv

Všichni jsme lidé
První krok k lidským právům
Dvě strany mince
Moje práva - tvoje práva

 • Život ve škole

Škola - základ života
I ve škole s pravidly
Umění učit se
Vedení záznamu o čase stráveném u televize, videa a počítače
Kamarádství, přátelství, láska
Vyrovnávání se s problémy

 • Osobní bezpečí

Způsoby chování v krizových situacích
Šikana
Dětská krizová centra a linky důvěry

 • První pomoc

Když rozhodují vteřiny aneb Zásady první pomoci