Občanská výchova 7 – nová generace

Učebnice

Obsahově a didakticky vychází z dosud vydávané sady učebnic OVRV. V nové řadě došlo k základní změně v oddělení části OV a obohacení o některé pasáže z původní RV.

ISBN
978-80-7238-879-0
EAN
9788072388790
Počet stránek
104
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 297
Rok vydání
2013 (1. vydání)
Autoři
Janošková Dagmar, Brom Zdeněk a kol.

Tuto učebnici nabízíme také v elektronické podobě.

Tento produkt se Vám zobrazí v novém okně, na portálu www.flexibooks.cz. Učebnice v elektronické podobě nelze objednávat společně s tištenými učebnicemi. Pokud máte rozpracovanou objednávku, doporučujeme Vám ji nejprve dokončit a učebnice v elektronické podobě objednat zvlášť.

OK Zrušit

 • Běžná cena 169 Kč s DPH

 • Vyprodáno

Popis

Při výuce v jedné třídě není vhodné kombinovat učebnice a  pracovní sešity nové generace s učebnicemi a pracovními sešity původní řady.

Občanská výchova pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého gymnázia obsahově a didakticky vychází z dosud vydávané sady učebnic OVRV. V nové řadě došlo k základní změně v oddělení části OV a obohacení o některé pasáže z původní RV (Práva a povinnosti členů rodiny, Rodina a domov, Komunikace v rodině, Skupina vrstevníků a násilí, Bezpečné sportování).

Učebnice nové generace:

 • obsahují témata zaktualizovaná v souladu s novým občanským zákoníkem a se současnými poznatky
 • kladou větší důraz na činnostní a projektovou výuku
 • pokrývají všechna průřezová témata
 • obsahují odstupňování úkolů dle obtížnosti (úkoly pro chytré hlavy)
 • zařazují shrnutí v podobě pojmových map nebo ohlédnutí za kapitolou
 • mají novou, atraktivnější grafickou podobu
 • jsou nadále členěny na hlavní text a lištu s doplňujícími informacemi či mezipředmětovými vztahy

Další informace o učebnicích nové generace najdete ZDE.

Učebnice obsahuje:

 • Úvod

Seznamujeme se s občanskou výchovou

 • Život mezi lidmi

Patříme k lidem
Společenské a sociální skupiny
Vliv rodiny
Ve škole
Mezi vrstevníky
Komunikace
Komunikace v rodině Média

 • Člověk a kultura

Kultura
Umění
Krása kolem nás Víra a náboženství
Nejstarší formy náboženství
Slušnost pro každý den
Jiný kraj - jiný mrav
Kam za kulturou
Přírodní a kulturní bohatství
Krásy naší země
Procházka po architektonických stylech
Ochrana přírodního a kulturního bohatství
Zachraňme Zemi
Voda - základ života
Třídění odpadu

 • Majetek v našem životě

Naše potřeby Mít nebo být?
Majetek a vlastnictví
Řízení společnosti Stát
Cesta k demokracii Volby
Začlenění do veřejného života Každý chce dosáhnout úspěchu

 • Svět kolem nás

Spolupráce mezi zeměmi Evropy
Tolerance k národnostním menšinám
Mezinárodní organizace a aliance Ochrana obyvatel za mimořádných událostí Skupina vrstevníků a násilí
Agresoři a oběti
Bezpečné sportování

 • Lidská práva

Lidská práva v dokumentech Rovnost a nerovnost Svoboda a autorita
Morálka a mravnost
Všeobecná deklarace lidských práv