Hrajeme si ve škole i doma

Učebnice

Pracovní učebnice obsahuje 40 pracovních listů, které poslouží jako doplněk k rozvoji čtení genetickou metodou. Lze ji použít k jakékoli učebnici čtení touto metodou.

ISBN
978-80-7489-003-1
EAN
9788074890031
Formát
210 x 297
Rok vydání
2014
Autoři
Syrová Lenka
  • Běžná cena 99 Kč s DPH

  • Skladem

  • Přihlaste se a  nakupte za cenu 89,10 Kč s DPH.

  • Koupit

Popis

Pracovní učebnice je součástí řady ČJ 1 – genetická metoda. Soubor obsahuje 40 pracovních listů, které mohou být využity jako doplněk k jakékoli učebnicové řadě genetické metody čtení. Dobře také poslouží k domácímu procvičování nebo k reedukaci dětí se specifickými potřebami. Časově pokrývá přibližně 1. pololetí (etapa velkých tiskacích písmen).

Pracovní učebnice se zaměřuje v rámci průpravného období na rozvoj jednotlivých dílčích složek (zrak, sluch, paměť, logické uvažování, pravolevá orientace). Další částí je rozvoj fonematického sluchu (určování počáteční hlásky, pozice hlásky ve slovech, sklad a rozklad slov), čtení slov a čtení vět s porozuměním. Nezastupitelnou roli v této publikaci hrají ilustrace, které dětem usnadňují chápání významu slov.

Pracovní učebnice je koncipována tak, aby se s každým pracovním listem dalo dlouhodoběji pracovat. Proto každý list obsahuje také několik různorodých úkolů k práci ve třídě i na doma a tip pro rodiče na další práci. Není vůbec podstatné, aby učitel využil veškeré náměty, které mu jsou nabízeny. Úkoly si může vybírat, případně tvořit své vlastní. Pro děti, které pracují rychleji, je vždy připraven úkol navíc. Děti, které jsou nemocné, mohou snadno pracovat pod vedením rodičů doma díky námětům u každého pracovního listu.

Cílem této publikace bylo pro děti, které se učí číst pomocí genetické metody, sestavit celou paletu zábavných úkolů. Mnohé z úkolů podněcují také vlastní tvořivost dětí. Mezi úkoly najdete domina, slovní rébusy, hádanky a další. Děti si tak hravou formou obohacují slovní zásobu, hledají významy slov, hrají si s rýmy, čtou slova a věty a procvičují čtení s porozuměním.