Fyzika 6 – nová generace

Učebnice

Fyzika – nová generace vychází z původní učebnicové řady. Jedná se o moderní učebnice, které věnují zvýšenou pozornost odbourávání izolovaného přístupu fyziky k probírané problematice, efektivnímu provázání obsahu jednotlivých učebních předmětů a maximálnímu propojení získaných poznatků s každodenní zkušeností žáků i s praktickými aplikacemi.

ISBN
978-80-7489-048-2
EAN
9788074890482
Počet stránek
120
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 297
Autoři
Randa Miroslav a kolektiv

Tuto učebnici nabízíme také v elektronické podobě.

Tento produkt se Vám zobrazí v novém okně, na portálu www.flexibooks.cz. Učebnice v elektronické podobě nelze objednávat společně s tištenými učebnicemi. Pokud máte rozpracovanou objednávku, doporučujeme Vám ji nejprve dokončit a učebnice v elektronické podobě objednat zvlášť.

OK Zrušit

Akční nabídka

Při objednání 20 a více setů učebnic a pracovních sešitů Fyzika 6 – nová generace obdržíte zdarma 1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní sešit a příručku učitele) v hodnotě 587 Kč.

Nabídka platí pouze pro registrované školy a učitele, kteří učiní objednávku do 30. 9. 2017. Pro uplatnění akce zadejte v nákupním košíku slevový kód: NF17.

Popis

Při výuce v jedné třídě není vhodné kombinovat učebnice a pracovní sešity nové generace s učebnicemi a pracovními sešity původní řady.

Charakteristika učebnice:
  • klade důraz na praktické aplikace fyziky v každodenním životě
  • přináší aktualizace obsahu a úpravy vycházející ze zkušeností učitelů z praxe
  • zachovává osvědčené postupy a modernizuje učivo v souladu s vývojem fyziky a didaktiky fyziky
  • přináší nový obrazový materiál
  • rozlišuje standardní a náročné úkoly

V učebnici pro 6. ročník jsou podrobněji zpracována témata skupenství látek, vodorovný a svislý směr, elektrické pole, magnetické pole Země a účinky elektrického pole. V jednotlivých kapitolách se objevují moderní přístroje a fyzikální pomůcky. Obrazový materiál prošel aktualizací a byly doplněny četné názorné ilustrace zejména tam, kde je pochopení poznatků pro žáky obtížnější.

Přečtěte si odpovědi na nejčastější dotazy ohledně učebnic nové generace.

Učebnice mají jednotnou strukturu výkladu učiva. Tvoří ji základní část (vlastní učivo fyziky) a motivační část, zaměřená na propojení obsahu učiva fyziky s poznatky z dalších, zejména přírodovědných předmětů, a promítnutí teoretických poznatků do běžného života žáka. Učebnice jsou zpracovány v souladu s osnovami vzdělávacího programu Základní škola s přihlédnutím k požadavkům, co by měl umět žák základní školy z fyziky. Řazení kapitol je tradiční, umožňuje bezproblémový přechod žáka mezi různými školami.

Učebnice jsou koncipovány tak, aby měl učitel fyziky velkou možnost výběru v rámci školních vzdělávacích plánů a aby mohl učebnice využít i pro zadání referátů, projektové vyučování, výuku nepovinných předmětů a kroužků. Jednotlivé kapitoly jsou napsány tak, aby lákaly žáky k přečtení i v případě, že je učitel vynechá. Jsou zřetelně odlišovány standardní a náročné úlohy. Do učiva jsou zařazovány i moderní aplikace (mobilní telefony, proudové jističe, elektrické spotřebiče, digitální měřicí přístroje).