Hudební výchova 1

pro 1. ročník ZŠ

  • poutavě zpracovaná pracovní učebnice pro prvňáčky, kterou si žáci sami dotváří
  • podněcuje k hudební tvořivosti, utváří vztah k lidovým tradicím (rytmizace a melodizace říkadel, hudební improvizace, tanec, dramatizace písní)
  • obsahuje aktivní poslechy, rytmická cvičení, instrumentální i tanečně-pohybové doprovody k písním (doprovody hrou na tělo a rytmické Orffovy nástroje jsou zakomponovány pomocí ikon přímo do notového zápisu písně)
  • celobarevné ilustrace a fotografie jsou nosným didaktickým materiálem, s nímž žáci aktivně pracují
Audionahrávky k učebnici
  • 2 CD, obsahují instruktážní nahrávky vybraných poslechových skladeb a písní
Elektronický zpěvník s instrumentálními doprovody
  • obsahuje texty a notové zápisy písní s prokomponovanými doprovody
  • umožňuje tisk všech písní
  • zdarma ke stažení na flexibooks.cz

Audionahrávky ke zpěvníku – připravujeme

  • ve formátu Flexibooks – obsahují audionahrávky se zpěvem a karaoke
  • ve formátu mp3 – obsahují audionahrávky se zpěvem a bez zpěvu

Ukázková stránka ZDE.