Matematika 1 – metoda prof. Hejného

pro 1. ročník ZŠ

Dvoudílná pracovní učebnice

Matematika 1/2 pro ZŠ 

Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. Přinášejí některé netradiční pohledy nejen na matematiku, ale i na vyučovací cíle vůbec.
V učebnici naleznete vždy v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na spodní liště jsou pokyny pro učitele, popř. pro rodiče, sloužící k vysvětlení jednotlivostí k daným cvičením. Pro učebnice jsou charakteristická určitá prostředí, se kterými se budete setkávat i ve vyšších ročnících a která budou postupně nabývat na náročnosti (např. krokování, schody, hadi, pavučiny, ...).

Interaktivní učebnice Matematika 1

Interaktivní učebnice splňuje předpoklady používání moderní technologie ve vyučovacích hodinách. Tištěné učebnice jsou zpracovány pro použití na interaktivní tabuli a rozšířeny o obrazový materiál, audio- a videoukázky, doplňkové dokumenty, webové odkazy a mezipředmětové vztahy do učebnic.

K i-učebnici nabízíme také interaktivní cvičení, která obsahují úkoly z pracovních učebnic a pracovních karet.

Příručka učitele

Matematika 1 pro ZŠ příručka učitele

Příručka učitele je společná pro oba díly učebnice. Umožňuje dokonalejší využití učebnice, obsahuje komentáře ke každé stránce, postupy, metody a formy práce, hry jako náměty na doplňující aktivity. Obsahuje rozpis výstupů pro celý 1. stupeň, což pomáhá učiteli při tvorbě ŠVP. Dále v ní naleznete kompetence a výstupy pro 1. ročník, tematické rozvržení učiva a dárek ve formě CD s písničkami a básničkami, vztahujícími se k učivu v učebnici.

CD je pouze součástí PU, samostatně neprodejné. Písničky, nazpívané chlapcem a děvčetem, jsou určeny do hodin matematiky (je ale možné je použít i v hodinách hudební výchovy) a jsou zaměřeny na číslice 1–10, jsou veselé, rozverné. Dále na CD najdete známé lidové písničky, v nichž se vyskytují čísla (Měla babka, Když jsem já sloužil ad.).

Texty autorských písní: Dana Raunerová a Jitka Michnová, hudba: Radomír Křen, zpěv: Radomír Křen, Hana Křenová

Pracovní karty

Matematika 1 pro ZŠ pracovní karty

Jsou formátu A5, černobílé, 32 ks oboustranně potištěných. Klíčovou myšlenkou je, aby učitel mohl kteroukoli kartu kdykoli nabídnout žákům a ti byli schopni s ní samostatně pracovat bez předchozího zdlouhavého vysvětlování. Obsahují praktické procvičování, které dlouholetá praxe učitelů žádá. Karty se mohou dát žákům, kteří budou již hotovi s prací v učebnici, jako domácí úkol apod. Slouží k procvičování probraného učiva, jsou vhodné pro oba dva ročníky.

Řešení karet: 1–94, 95–190

Doplňky do výuky

Nabízíme také další doplňky do výuky, které lze využívat více let:

krokovací pás – výborná pomůcka při výuce matematiky použitelná nejméně do 3. ročníku

stíratelná tabulka – určená pro procvičování, lze ji uplatnit mezi jednotlivými předměty

sada 27 barevných kostek – hry s krychlovými stavbami, do geometrie vcházíme přes prostor

plakáty – zvětšené vstupní dvojstránky pro učitele


Přílohy

Jako bonusy jsou v učebnicích vždy v posledním díle přiloženy kapsy.

V 1. ročníku obsahují:

  • vylamovací číslice 1–20, karty s tečkami v počtu do 20
  • vylamovací kolečka šesti barev
  • vylamovací rovnostranné trojúhelníky šesti barev
  • vylamovací barevné čtverce
  • vylamovací příloha s mincemi korun 1, 2, 5, 10, 20
  • čtvercová síť (o straně 3 cm)
  • čtvercová síť (o straně 2 cm)
  • dva sčítací trojúhelníky
  • síť dvou krychlí, červená a modrá s tečkami, využití jako házecí kostky

Příručka pro rodiče

 

Výstupy a klíčové kompetence

Přehled očekávaných výstupů a klíčových kompetencí dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, které pokrývají učebnice Matematika 1 pro ZŠ.

Využijte připravený časově-tematický plán pro Matematiku 1, který je ve formátu MS Word. Můžete si ho uložit do svého počítače a dle potřeby upravit nebo doplnit.