Matematika 2 – metoda prof. Hejného

pro 2. ročník ZŠ

Třídílná pracovní učebnice

Matematika 2/1. díl učebnice

Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat.
V učebnici naleznete stejně jako u 1. ročníku v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na spodní liště jsou pokyny pro učitele, popř. pro rodiče, sloužící k vysvětlení jednotlivostí k daným cvičením.

K učebnicím pro 2. ročník jsou součástí pracovní učebnice 2/1. Kapsa obsahuje čtvercovou síť o straně 3 cm, čtvercovou síť o straně 1,5 cm, pracovní destičky s kolíčky (geoboardy), vylamovací geometrické tvary, vylamovací hrací peníze – groše, tabulku na zápis měření, vylamovací tvary – parketáž, číslice do 100, měřítko.

Obsahy jednotlivých dílů matematiky pro 2. ročník ZŠ:

Interaktivní učebnice Matematika 2

Interaktivní učebnice splňuje předpoklady používání moderní technologie ve vyučovacích hodinách. Tištěné učebnice jsou zpracovány pro použití na interaktivní tabuli a rozšířeny o obrazový materiál, audio- a videoukázky, doplňkové dokumenty, webové odkazy a mezipředmětové vztahy do učebnic.

K i-učebnici nabízíme také interaktivní cvičení, která obsahují úkoly z učebnice, pracovních sešitů a další úlohy.

Příručka učitele

Příručka učitele je společná pro všechny tři díly učebnice. Umožňuje dokonalejší využití učebnice, obsahuje komentáře ke každé stránce, postupy, metody a formy práce, hry jako náměty na doplňující aktivity. Obsahuje rozpis výstupů pro celý 1. stupeň, což pomáhá učiteli při tvorbě ŠVP. Dále v ní naleznete výstupy a kompetence pro každý díl zvlášť a tematické rozvržení učiva.

Příručka pro rodiče

 

Zábavná matematika – karty pro volné chvilky

Zábavná matematika - karty pro volné chvilky

Jsou formátu A5, černobílé, 31 ks oboustranně potištěných. Nejsou závislou součástí učebnic matematiky a mohou je používat i děti, které se podle naší matematiky neučí. Právě pro ně jsou totiž určeny – slouží k seznámení s danými prostředími úplně od začátku a s pomalu narůstající náročností.

Řešení karet ZDE

Geodeska

Slouží k hlubšímu poznávání „malých“ mnohoúhelníků, hledání tvarů splňujících různé geometrické podmínky.

 

Výstupy a klíčové kompetence

Přehled očekávaných výstupů a klíčových kompetencí dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, které pokrývají učebnice Matematika 2 pro ZŠ (připravujeme).

Využijte připravený časově-tematický plán pro Matematiku 2, který je ve formátu MS Word. Můžete si ho uložit do svého počítače a dle potřeby upravit nebo doplnit.