Matematika 3 – metoda prof. Hejného

pro 3. ročník ZŠ

Učebnice

Matematika 3 učebnice

Pro 3. ročník byla zvolena jedna učebnice, doplněná o 2 pracovní sešity. V učebnici naleznete stejně jako u předchozích ročníků v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na spodní liště jsou pokyny pro učitele, popř. pro rodiče, sloužící k vysvětlení jednotlivostí k daným cvičením.

Zareagovali jsme na připomínky z řad učitelů a ve 3. ročníku zařadili o trochu méně učiva než v ročníku předchozím. Učitelé na pilotujících školách stihli probrat veškeré učivo a ještě jim zbýval čas na další matematické aktivity.

Interaktivní učebnice Matematika 3

Interaktivní učebnice splňuje předpoklady používání moderní technologie ve vyučovacích hodinách. Tištěné učebnice jsou zpracovány pro použití na interaktivní tabuli a rozšířeny o obrazový materiál, audio- a videoukázky, doplňkové dokumenty, webové odkazy a mezipředmětové vztahy do učebnic.

K i-učebnici nabízíme také interaktivní cvičení, která obsahují úkoly z učebnice, pracovních sešitů a další úlohy.

Dvoudílný pracovní sešit

Matematika 3/ 1.díl pracovní sešit 

Od 3. ročníku jsou pracovní sešity oddělené od učebnice. Do 1. dílu je vložen přehled učiva, který dětem vysvětluje jednotlivá prostředí a objasňuje návaznost na 1. ročník – princip řešení zůstává stejný, ale učivo nabývá na náročnosti.

Příručka učitele

Matematika 3 Příručka učitele

Umožňuje dokonalejší využití učebnice, obsahuje komentáře ke každé stránce, postupy, metody a formy práce, hry jako náměty na doplňující aktivity. Obsahuje rozpis výstupů pro celý 1. stupeň, což pomáhá učiteli při tvorbě ŠVP.

Příručka pro rodiče

 

Sada příloh pro 3.–5. ročník

Sada příloh pro 3.-5. ročník ZŠ

Sada příloh pro další ročníky je prodávána samostatně. Obsahuje pomůcky pro výuku matematiky, jako jsou vylamovací hrací peníze, vylamovací parkety, ikony zvířátek, slepá číselná osa s číslicemi, rovinné útvary pro nácvik zlomků, stovková a násobilková tabulka ad.

 

Výstupy a klíčové kompetence

Přehled očekávaných výstupů a klíčových kompetencí dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, které pokrývají učebnice Matematika 3 pro ZŠ.

Využijte připravený časově-tematický plán pro Matematiku 3, který je ve formátu MS Word. Můžete si ho uložit do svého počítače a dle potřeby upravit nebo doplnit.

Průřezová témata k matematice pro 3. ročník