Matematika 5 – metoda prof. Hejného

pro 5. ročník ZŠ

Učebnice

Matematika 5 učebnice

Také v posledním ročníku 1. stupně se sada skládá z učebnice, dvou pracovních sešitů a příručky učitele. Kromě vysvětlení látky a procvičování učiva obsahuje učebnice také barevné rámečky – zelený rámeček s vysvětlujícími texty, červený s mezipředmětovými vztahy a modrý s dalšími aktivitami. V závěru učebnice je zařazeno opakování.

Interaktivní učebnice Matematika 5

Interaktivní učebnice splňuje předpoklady používání moderní technologie ve vyučovacích hodinách. Tištěné učebnice jsou zpracovány pro použití na interaktivní tabuli a rozšířeny o obrazový materiál, audio- a videoukázky, doplňkové dokumenty, webové odkazy a mezipředmětové vztahy do učebnic.

K i-učebnici nabízíme také interaktivní cvičení, která obsahují úkoly z učebnice, pracovních sešitů a další úlohy.

Dvoudílný pracovní sešit

Matematika 5, 1.díl pracovní sešit 

V 1. díle je vložen přehled učiva, který vysvětluje dětem jednotlivá prostředí a objasňuje návaznost na 1. ročník – princip řešení je stejný, ale učivo nabývá na náročnosti.

Příručka učitele

Matematika 5 Příručka učitele

Umožňuje dokonalejší využití učebnice, obsahuje komentáře ke každé stránce, postupy, metody a formy práce, hry jako náměty na doplňující aktivity. Obsahuje rozpis výstupů pro celý 1. stupeň, což pomáhá učiteli při tvorbě ŠVP.

Příručka pro rodiče

 

Sada příloh pro 3.–5. ročník

Sada příloh pro 3.-5. ročník ZŠ

Sada příloh, která byla v 1. a 2. ročníku součástí posledního dílu učebnice, je pro další ročníky prodávána samostatně. Obsahuje pomůcky pro výuku matematiky, jako jsou vylamovací hrací peníze, vylamovací parkety, ikony zvířátek, slepá číselná osa s číslicemi, rovinné útvary pro nácvik zlomků, stovková a násobilková tabulka atd.

Geodeska

Slouží k hlubšímu poznávání „malých“ mnohoúhelníků, hledání tvarů splňujících různé geometrické podmínky.

 

Výstupy a klíčové kompetence

Přehled očekávaných výstupů a klíčových kompetencí dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, které pokrývají učebnice Matematika 5 pro ZŠ.

Využijte připravený časově-tematický plán pro Matematiku 5, který je ve formátu pdf.


Výstupy a klíčové kompetence pro celý 1. stupeň ZŠ

Celými osnovami prostupují teze RVP i další obecné postupy jako motivace, tvořivost, osobnostní rozvoj žáka, použití her, příběhů, dramatizace, skupinové práce, projektů, třídní komunikace, dále je akceptována efektivní práce s chybou, individuální přístup k nadprůměrným i slabším žákům. Rozmanitost výuky matematiky učitel nemusí hledat, je dána.