Nová řada materiálů k procvičování.

 Procvičovací karty tvoří praktickou řadu doplňkových materiálů pro 1.stupeň ZŠ.

S kartami procvičí žáci učivo základních předmětů:

- matematiky

- českého jazyka

- anglického jazyka

- prvouky

Mohou sloužit přímo při práci ve třídě nebo pro domácí procvičování.

Formát karet jsme zvolili z několika důvodů:

• Žák pracuje jen s jednou kartou – neruší ho ostatní obsah.
• Karta je snadno přenosná.
• Učitel nebo rodič může sám určovat posloupnost probírané látky.
• Vyplněné karty mohou žáci zakládat do pořadačů a vytvářet si tak vlastní individualizovaná portfolia.

Důležitou součástí doplňkových karet je žákovské sebehodnocení. Na konci každé strany je hodnoticí stupínek. Žáci vybarvují stupně podle toho, jak se jim podle jejich mínění podařilo procvičovanou látku zvládnout. Slovně by se hodnocení dalo popsat tímto způsobem: Jeden vybarvený stupeň: Vypracoval/a jsem. Dva stupně: Vypracoval/a jsem s částečným úspěchem. Tři stupně: Vypracoval/a jsem úspěšně.

Sada karet obsahuje ještě celkové shrnutí za každou oblast (český jazyk, matematika, prvouka, angličtina) –  tzv. hodnoticí mapy, do kterých si  žáci mohou znázorňovat, kolik karet už zvládli vypracovat. 

 

Na školní rok 2018/2019 nabízíme:

 

Procvičovací karty pro 1. ročník

(soubor úloh z českého jazyka, matematiky a prvouky – 50 karet)

 

Procvičovací karty pro 1. ročník SVP

(soubor úloh z českého jazyka, matematiky a prvouky – 50 karet)

 

Procvičovací karty pro 2. ročník

(soubor úloh z českého jazyka, matematiky a prvouky – 50 karet)

 

Procvičovací karty pro 3. ročník

(soubor úloh z českého jazyka, matematiky a prvouky – 50 karet)

 

Procvičovací karty pro 3. ročník – angličtina

(soubor úloh z angličtiny – 20 karet)

 

Procvičovací karty pro 4. ročník – angličtina

(soubor úloh z angličtiny – 20 karet)

 

Procvičovací karty pro 5. ročník – angličtina

(soubor úloh z angličtiny – 20 karet)