Procvičovací karty na celý školní rok

Karty jsou součástí nové řady materiálů k procvičování.

Procvičovací karty tvoří praktickou řadu doplňkových materiálů pro 1.stupeň ZŠ.
S kartami procvičí žáci učivo základních předmětů:

  • matematiky
  • českého jazyka
  • anglického jazyka
  • prvouky

Mohou sloužit přímo při práci ve třídě nebo pro domácí procvičování.

Formát karet jsme zvolili z několika důvodů:

• Žák pracuje jen s jednou kartou – neruší ho ostatní obsah.
• Karta je snadno přenosná.
• Učitel nebo rodič může sám určovat posloupnost probírané látky.
• Vyplněné karty mohou žáci zakládat do pořadačů a vytvářet si tak vlastní individualizovaná
portfolia.

Důležitou součástí doplňkových karet je žákovské sebehodnocení
Na konci každé strany je hodnoticí stupínek. Žáci vybarvují stupně podle toho, jak se jim podle jejich mínění podařilo procvičovanou látku zvládnout. Slovně by se hodnocení dalo popsat tímto způsobem: Jeden vybarvený stupeň: Vypracoval/a jsem. Dva stupně: Vypracoval/a jsem s částečným úspěchem. Tři stupně: Vypracoval/a jsem úspěšně.

Sada karet obsahuje ještě celkové shrnutí za každou oblast (český jazyk, matematika, prvouka, angličtina) –  tzv. hodnotící mapy, do kterých si  žáci mohou znázorňovat kolik karet už zvládli vypracovat. 

 

Na školní rok 2016/2017 nabízíme:

Procvičovací karty pro 1. ročník (soubor úloh z českého jazyka, matematiky a prvouky – 50 karet)

Procvičovací karty pro 2. ročník (soubor úloh z českého jazyka, matematiky a prvouky – 50 karet)

Procvičovací karty pro 3. ročník Angličtina 20 karet

Procvičovací karty pro 4. ročník Angličtina 20 karet

Objednávejte ZDE

 

Na školní rok 2017/2018 připravujeme:

Procvičovací karty pro 3. ročník Matematika, Český jazyk, Prvouka - soubor úloh z českého jazyka, matematiky a prvouky – 50 karet

Procvičovací karty pro 5. ročník Angličtina – samostatně  20 karet

Dále budeme vydávat:

Procvičovací karty pro 4. ročník Matematika, Český jazyk – samostatně po 20 kartách

Procvičovací karty pro 5. ročník Matematika, Český jazyk, Angličtina – samostatně po 20 kartách