Cambridge University Press

učebnicové řady pro předškolní a první stupeň ZŠ

Vyberte si učebnicovou řadu dle svých potřeb

    Super Safari

  Super Minds

    Kid`s Box

     Fun for...

 

Super Safari

  

 • 3-dílná učebnice angličtiny pro nejmenší - vhodná pro děti již od 3 let.
 • Rozsah – 80 hodin výuky a více.  
 • Systematická, přiměřená a názorná – aktivuje všechny smysly ve světě her, písniček a příběhů, rozvíjí jazykové dovednosti, paměť, myšlení a tvořivost, a tak připravuje děti na vstup do školy a práci ve skupině.
 • Svět kolem nás – výtvarné, hudební a dramatické uplatnění probírané slovní zásoby.
 • Systém Phonics – postupné odhalování stavebních prvků mluveného a psaného jazyka.

Více informací a ukázkové stránky na www.cambridge.org/supersafari.

Ukázková kapitola z učebnice L1 ZDEO elektronický vzorek učebnice můžete zažádat na prague@cambridge.org.

 

Super Minds

     

 • 7-dílná učebnice, která volně navazuje na kurz Super Safari určený pro MŠ, který sestavil stejný tým autorů.
 • Rozsah – 90 hodin výuky a více.
 • Doložka MŠMT je udělena pro díly Starter–4.
 • Učebnice jsou vhodné pro třídy s různou úrovní dovedností žáků, neboť obsahují hlavní a volitelné části obsahu.
 • Kurz systematicky rozvíjí jazykové dovednosti, myšlení, paměť a koncentraci tak, aby žáci plně využili svůj potenciál.
 • Kurz podporuje rozvoj sociálních dovedností a kreativity prostřednictvím příběhů, povídek, CLIL kapitol a projektů.  
 • Součástí učebnic je DVD-ROM a přístup k on-line doplňkovým materiálům pro žáky.
 • Nově vychází Super Grammar Book – gramatika v šesti dílech korespondující s učebnicí. Hravou formou za pomoci ilustrací si žáci procvičují nejen gramatiku, ale také čtení a psaní. Obsahuje i informace pro rodiče. Gramatiky lze využít také jako doplněk k jiným učebnicím pro 1. stupeň ZŠ. Ukázková kapitola ze Super Grammar L1 ZDE.

Více informací a ukázkové stránky na www.cambridge.org/superminds.

Ukázková kapitola z učebnice L1 ZDEO elektronický vzorek učebnice můžete zažádat na prague@cambridge.org.

 

Kid´s Box (Updated Second Edition)

     

 • 7-dílná učebnice angličtiny pro základní školy – díly Starter a 1-4 pokrývají 1. stupeň ZŠ.
 • Aktualizované druhé vydání reflektuje změny ve zkouškách, ke kterým dochází od ledna 2018.
 • Rozsah – 90 hodin a více – vhodné pro výuku na základních školách i v kurzech jazykových škol.
 • Starter – audio-orální kurz – učebnice vhodná do 1. třídy ZŠ.
 • Prvky zážitkového pedagogiky, kreativní přístup, praktické činnosti, propojení aktivit s reálnými situacemi, možnost objevovat jazyk pomocí písní, her a říkadel.
 • Smysluplný vzdělávací cíl, rozvoj učebních stylů žáků, posilování tolerance a respektu k odlišným názorům.
 • Unikátní kombinace rozvoje jazykových dovedností s přípravou na zkoušky Starters, Movers a Flyers přímo ve výuce.
 • Systém Phonics – systematická práce s prvky mluveného a psaného jazyka, která podporuje rozvoj čtenářské dovednosti.

Více informací a ukázkové stránky naleznete ZDE.

Ukázková kapitola z učebnice L1 ZDEO elektronický vzorek učebnice můžete zažádat na prague@cambridge.org.

 

Fun for Starters, Movers and Flyers (Fourth Edition)

  

 • Ideální příprava na zkoušky YLE ve třech úrovních pro žáky ve věku od 7 do 12 let.
 • Čtvrté vydání reflektuje změny ve zkouškách, ke kterým dochází od ledna 2018.
 • Rozsah – 60–80 hodin výuky.
 • Hravým a motivujícím způsobem procvičuje potřebné jazykové a testové dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí zkoušek.
 • Lze použít jako doplněk k obecné angličtině.
 • Nově vychází učebnice i ve verzi s Home Fun Booklet“ pro domácí přípravu žáků.
 • Doporučujeme doplnit o Storyfun for Starters, Movers and Flyers Second Edition. K dispozici jsou dvě knihy příběhů pro každou ze zkoušek Starters, Movers a Flyers. Obsahují ilustrované příběhy, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost spolu s testovými dovednostmi. Ukázková kapitola ke stažení ZDE.
 • Pro přípravu na samotné testy doporučujeme – YLE Practice Tests, skutečné testy minulých let. Kompletní nabídka ZDE.

Více informací o přípravném kurzu Fun for.. ZDE.

Ukázková kapitola z učebnice Fun for Starters ZDEO elektronický vzorek učebnice můžete zažádat na prague@cambridge.org.

Pro podrobnější informace ohledně změn zkoušek navštivte worldoffun.cambridge.org