Grammar Months 2017

Nakupujte oblíbené tituly „in Use“ se slevou 25 % v rámci Grammar Months!

Akce se vztahuje na učebnice Grammar in Use, Business a Academic Vocabulary in Usenová vydání English Vocabulary / Collocations / Idioms / Phrasal Verbs a Pronunciation in Use.

Sleva 25 % na vybrané produkty platí v období od 1. 10. 2017 do 31. 1. 2018 pro registrované školy, učitele a studenty,
kteří učiní objednávku prostřednictvím e-shopu www.fraus.cz/ELT nebo nakoupí v Knihkupectví FRAUS Plzeň.

Kompletní seznam titulů ve slevě stahujte ZDE.

Soutěž o oblíbené tituly „in Use“ je tu!

1. Soutěžní kvíz – oblast gramatiky. (16. – 20. 10. 2017)

2. Soutěžní kvíz – oblast frázových sloves. (23. – 27. 10. 2017)

3. Soutěžní kvíz – oblast idiomů. (30.10. – 3. 11. 2017)

4. Soutěžní kvíz – oblast kolokací. (6. – 10. 11. 2017)

5. Soutěžní kvíz – oblast slovní zásoby. (13. – 17. 11. 2017)

6. Soutěžní kvíz – oblast slovní zásoby Level Advanced! SOUTĚŽTE ZDE. (20. – 24. 11. 2017) Výhra: English Pronunciation in Use.

Vyhodnocení

1. Soutěžní kvíz (16. – 20. 10. 2017) – správné odpovědi: 1. Which prepositions is "agree" usually used with? ABOUT, ON, WITH. 2. That´s not ??? Stephen Fraser I went to school with. THE. 3. Which sentence is correct? She tried to talk me out of the plan. 4. They needed someone who was both an excellent administrator and manager. ??? was not easy to find. SUCH A PERSON. 5. Match the words/expressions that have a similar meaning: MOREOVER = FURTHERMORE, NEVERTHELESS = HOWEVER, DUE TO = BECAUSE OF, FOR EXAMPLE = FOR INSTANCE, IN SPITE OF = ALTHOUGH.  
2. Soutěžní kvíz (23. – 27. 10. 2017) – správné odpovědi: 1."She's waiting for him to ask her OUT." (invite on a date). 2. "I can't get OVER the cold I caught last week." (recover) 3. "Tomorrow's game has been called OFF because of bad weather." (cancelled). 4. "You should shop AROUND online to get the best price." (compare prices). 5. "I don't believe them. Their story doesn't add UP." (make sense).  
3. Soutěžní kvíz (30. 10. – 3. 11. 2017) – správné odpovědi: 1. Jaký výraz odpovídá v angličtině sousloví "poslední kapka"?: LAST STRAW. 2. "It takes two to tango" means: actions or communications need more than one person. 3. Which idiom stands for "Avoiding the main topic. Not speaking directly about the issue.": to beat around the bush. 4. My o vlku a vlk za dveřmi: speak of the devil. 5. It´s the end. It´s all over: Elvis has left the building.  

4. Soutěžní kvíz (6. – 10. 11. 2017) – správné odpovědi: 1. The fact there is a WIDENING gap between the rich and poor in my country is worrying. 2. I was STRONGLY disappointed when I failed my driving test. 3. Find the right word to replace the CAPITALIZED word/words: an ALARMINGLY DIFFICULT task = a DAUNTING task, a VERY ROUTINE task = a MENIAL task, TOUGH competition = FIERCE competition, VERY stupid = UTTERLY stupid, HAVE in mind = BEAR in mind. 4. fried, poached, fresh, raw, frozen, grilled, smoked - which word collocates with all these 7 words? – FISH. 5. Which verb DOES NOT collocate with "a job"? - CATCH.

 

5. Soutěžní kvíz (13. – 17. 11. 2017) – správné odpovědi: 1. Match the words with their opposites: diligent - lazy, obliging - unhepful, sensitive – thick-kinned, stingy - generous, stubborn – flexible. 2. Not as good as people say = overrated. 3. Match the synonyms: impeccable – perfect, spotless. sluggish – quite slow. sullen - bad-tempered, unwilling to smile. off-putting - makes you feel you do not want to come anymore. overbearing - too confident. 4. mice, rats = rodents. 5. What´s the opposite of "ancestors"? = descendants.

 

6. Soutěžní kvíz (20. - 25. 11. 2017) - správné odpovědi: Match each adjective with the two nouns it best collocates: Avoidable – delay, mistake;Disposable – knives, forks, income; High-minded – speech, principles; Newsworthy – story, personality; Soundproof – room, booth; Stress-related – illness, problems. What does "impetuous" mean? - acting on a sudden idea without thinking first. What does the expression "wibbly wobbly" mean? – slipping or sliding badly. 1. Inviting Joe and his ex-wife to the party was a RECIPE for disaster. 2. The film has all the INGREDIENTS of a box office hit. 3. Let´s hire a karaoke machine - it will SPICE up the party. 4. Rick has started hanging aroud with some UNSAVOURY characters.

 

Výherci

1. Soutěžní kvíz – oblast gramatiky: pan Petr Š. z Kopřivnice. Výherci gratulujeme k ceně English Grammar in Use. Rozhodli jsme se odměnit i další 2 ze soutěžících, kteří od nás vyhrávají reader ze sekce Cambridge Discovery Education Interactive Readers. Výherci jsou: paní Lada S. z Pardubic a paní Jana N. z Prostějova.

2. Soutěžní kvíz – oblast frázových sloves: paní Gabriela H. z Kněžmostu. K výhře English Phrasal Verbs velice gratulujeme. Dále odměníme i další 2 ze soutěžících, a to paní Evu M. z Ostrova a pana Tomáše K. z Tošovic četbou ze sekce Cambridge Discovery Education Interactive Readers.

3. Soutěžní kvíz – oblast idiomů: pan František M. z Veřovic. Dále oceňujeme i další dva soutěžící, kteří odpověděli správně, a to četbou z kolekce Cambridge English Readers. Vylosovány byly: paní Michaela K. z Plzně a paní Natálie K. z Lysé nad Labem. Velice všem zúčastněným děkujeme a již nyní můžete soutěžit o publikaci English Collocations in Use.

4. Soutěžní kvíz – oblast kolokací: paní Lenka P. z Řevnice. Další ocenění v podobě četby z kolekce Cambridge Discovery Education Interactive Readers od nás získávají pan Petr K. z Ostravy a pan Adam G. z Frenštátu pod Radhoštěm. Všem soutěžícím velice děkujeme a již nyní na vás čeká soutěžní kvíz o publikaci English Vocabulary in Use.

5. Soutěžní kvíz – oblast slovní zásoby: vítězí pan Vladislav B. z Prahy. Další ocenění od nás získávají paní Pavlína Ch. z Brnapan Lukáš V. z Kopřivnice. Ti od nás vyhrávají reader ze sekce Cambridge Discovery Education Interactive Readers

6. Soutěžní kvíz - oblast pokročilé slovní zásoby: vítězí pan Mikuláš P. z Příboru. Gratulujeme k hlavní výhře tohoto kola, kterou je učebnice English Pronunciation in Use. Oceňujeme také výsledky dalších dvou soutěžících, kterým zasíláme četbu ze sekce Cambridge Discovery Education Interactive Readers. Těšit se na ni může paní Irena B. z Odry a pan Jan P. z Prahy

Všichni výherci budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ SOUTĚŽE

Ve finále soutěže jsme se navíc rozhodli ocenit i soutěžícího, který se zúčastnil všech soutěžních kol a dosáhl nejlepších výsledků. Při hodnocení výsledků jsme zjistili, že došlo ke shodě u dvou soutěžících, a vyhlašujeme tedy dva absolutní vítěze. Jsou jimi paní Vendula M. z Humpolce a pan Petr K. z Ostravy. Oběma srdečně gratulujeme a věnujeme jim speciální balíček materiálů Cambridge University Press pro pokročilé v hodnotě 2000 Kč! Výherce bude kontaktovat náš odborný konzultant a domluví se s nimi na osobním předání výhry.

Děkujeme všem soutěžícím za účast v naší soutěži.

       

Podmínky soutěže

  • každé pondělí v období 16. 10. – 20. 11. 2017 vyvěsíme na Facebooku Nakladatelství Fraus a na těchto stránkách soutěžní otázky z různých oblastí (gramatika, slovní zásoba, kolokace, idiomy, frázová slovesa a výslovnost)
  • na zodpovězení otázek a odeslání odpovědí budete mít čas vždy do pátku příslušného týdne
  • losování správných odpovědí a vyhlášení vítěze proběhne následující pondělí na Facebooku Nakladatelství Fraus
  • vítěz vyhraje každý týden jednu učebnici dle soutěžního kvízu: Grammar in Use, nová vydání English Vocabulary, Collocations, Idioms, Phrasal Verbs nebo Pronunciation in Use