3. stupeň – Hybridní učebnice S NADHLEDEM

Představujeme Vám novinku pro školní rok 2019/2020 

Přinášíme nový koncept tzv. hybridních vzdělávacích materiálů – propojení tištěné učebniceinteraktivního prostředí s procvičováním a doplňujícími materiály, které přímo navazují na obsah v učebnici. Do tištěné učebnice lze pochopitelně umístit jen omezené množství obsahu. Na portálu Škola s nadhledem máte k dispozici stovky dalších cvičení, příkladů a testů. Díky unikátnímu kódu vám nabízíme právě to, co aktuálně probíráte nebo procvičujete. Hybridní řešení je chytré a praktické pro učitele i pro studenty.

Dbáme na to, aby obsah našich materiálů studenty především motivoval k přemýšlení a objevování tajů matematiky, a pomohl jim tak ke zdárnému složení maturitní zkoušky. V nových učebnicích proto nabízíme didakticky vyváženou kompozici obsahu – od teoretického zasvěcení, konkrétního vysvětlení na krokovaných příkladech, souvislostí a příkladů uplatnění v praxi až následně po možnost samostatného procvičování. Ke všem interaktivním cvičením na www.skolasnadhledem.cz navíc získáváte i okamžitou zpětnou vazbu ve formě správných řešení a komentářů k souhrnným testům.
Na portálu www.skolasnadhledem.cz můžete procvičovat kompletní obsah středoškolské matematiky, a to ve dvou úrovních. Na každé stránce učebnice jsou umístěny unikátní kódy, které umožňují rychlý přístup k dalším, na probíranou látku přímo navazujícím interaktivním cvičením a testům. Student tak může průběžně opakovat a procvičovat po celou dobu přípravy k maturitní zkoušce. Portál www.skolasnadhledem.cz můžete využívat i v případě, že škola používá jiné učebnice. Výhoda našich nových učebnic však samozřejmě tkví v tom, že jsou cvičení a testy na portále přímo provázané s procvičováním v tištěných učebnicích pomocí unikátních kódů.

Nové tematické učebnice matematiky lze využít při výuce ve škole i při domácí přípravě. K portálu www.skolasnadhledem.cz se dostanete na počítači, tabletu i chytrém telefonu kdekoliv, kde máte internet. Stačí vyplnit konkrétní unikátní kód z tištěné učebnice a během pár vteřin procvičujete právě to, co je potřeba. Od teď už není potřeba nic instalovat ani ve škole shánět správce sítě. Přístup k velkému portfoliu cvičení, testů a doplňkových materiálů mají studenti, kdykoliv potřebují.
Nové učebnice matematiky přímo propojené s online procvičováním získáte za běžnou cenu učebnic. Výhodu rychlého a přímého přístupu k navazujícím cvičením pomocí unikátních kódů však logicky získají pouze studenti, kteří používají hybridní učebnice.Nové tištěné učebnice mají také svou interaktivní podobu ve formátu Flexibooks. Interaktivní učebnice Flexibooks obsahuje kompletní učivo středoškolské matematiky včetně příruček učitele. Oproti tištěné variantě vám navíc přináší 48 kapitol, které můžete využít pro rozšíření výuky matematiky např. na gymnáziích, technických oborech SŠ, pro doplnění výuky či jako zdroj pro matematické semináře. Přehled všech kapitol a témat interaktivních učebnic zjistíte na www.flexibooks.cz/stredoskolska-matematika. Školní multilicenci obsahující všech 125 kapitol ve 23 tématech nyní můžete získat zdarma.Neopisujeme od jiných a vytváříme vzdělávací pomůcky na základě nejmodernějších didaktických přístupů, přičemž vždy na první místo klademe kvalitu. Jsme hrdí na to, že obsah našich učebnic a pracovních sešitů spolu s naší redakcí vytváří celá plejáda autorů z řad akademiků, didaktiků a předních pedagogů z praxe.

Podívejte se, které hybridní učebnice Vám nabízíme:

ŽÁDOST O VZORKY ZDARMA PRO UČITELE

          

Zajímám se více

 

 VÝHODY PRO ŠKOLY A UČITELE:

   ŽÁDOST O VZORKY ZDARMA PRO UČITELE