HYBRIDNÍ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY


Přinášíme nový koncept tzv. hybridních vzdělávacích materiálů – propojení tištěného pracovního sešituinteraktivního procvičování. Tištěné a elektronické procvičování, které diferencovaně rozvíjí kompetence žáků a navazuje na obsah v pracovním sešitě, smysluplně spojuje výhody obou platforem – tištěné i elektronické. Výhody použití obou platforem lze dovodit už jen z toho, že do tištěného pracovního sešitu lze umístit pouze omezené množství cvičení. V době postupné inkluze a snahy o podporu žáků se všemi specifickými potřebami včetně rozvoje nadaných dětí tedy obsah pouze v tištěné formě nemůže v žádném případě stačit.

Nová generace univerzálních pracovních sešitů rozvíjí základní kompetence dětí v rámci RVP. Obsah pracovního sešitu tedy není přímo napojen na konkrétní učebnici, a je ho proto možné použít při výuce
s využitím jakékoli učebnice. 
Přejít na pracovní sešity Školy s nadhledem je velmi snadné – stačí si je objednat a od září můžete zažít opravdovou školu s nadhledem! 

Chceme, aby zábavný obsah žáky především motivoval k přemýšlení a objevování. V pracovních sešitech nabízíme didakticky vyvážené typy cvičení v různorodé formě, nejen na opakování a procvičování základních znalostí, ale i otevřené úlohy, otázky určené pro skupinové vypracování či ke společné diskuzi nebo úkoly zaměřené na sebehodnocení.
V interaktivní části na www.skolasnadhledem.cz na vás čeká velké množství procvičování v rozličných formách – doplňování, křížovky, pexesa, kvízy. Ke všem cvičením navíc získáváte i okamžitou zpětnou vazbu ve formě správných řešení a komentářů k souhrnným testům.

Pro snadnější diferenciaci výuky jsou v tištěném pracovním sešitu označena náročnější cvičení. Na každé stránce pracovního sešitu jsou navíc umístěny unikátní kódy, které umožňují rychlý přístup k dalším, na probíranou látku přímo navazujícím interaktivním cvičením na portálu www.skolasnadhledem.cz. I tato cvičení jsou pro snadnější diferenciaci rozdělena do tří úrovní náročnosti. Žák i učitel si tak může volit procvičování podle jeho náročnosti.

  

Pracovní sešit lze využít při výuce ve škole i při domácí přípravě. K portálu www.skolasnadhledem.cz se dostanete na počítači, tabletu i chytrém telefonu kdekoliv, kde máte internet. Stačí vyplnit konkrétní unikátní kód z tištěného pracovního sešitu a během pár vteřin procvičujete právě to, co je potřeba. Od teď už není potřeba nic instalovat ani ve škole shánět správce sítě. Přístup k velkému portfoliu cvičení mají žáci, kdykoliv to potřebují.

                     

Pracovní sešity záměrně neobsahují řešení, ta jsou k dispozici učiteli. Správná řešení jsou naopak uvedená u všech interaktivních cvičení a testů na www.skolasnadhledem.cz, a tak podporují u dětí motivaci učit se. 

Prvek sebehodnocení v pracovních sešitech navíc umožní dětem i jejich rodičům a učitelům získávat představu o tom, co jim jde lépe a co hůře.

 

Škola s nadhledem přináší rodičům to, co vyžadují – bezpečnost obsahu a přímé propojení s výukou ve škole. Nyní je pro rodiče možné se lépe zapojit do procesu výuky. Bezpečnost obsahu a propojení s výukou ve škole je ohromnou výhodou zejména pro ty rodiče, kteří by rádi svým dětem při jejich vzdělávání pomohli, ale v množství různých nabídek na internetu se nedokážou zorientovat. 

Přístup na portál Škola s nadhledem je i pro rodiče velice jednoduchý a navíc zdarma. Na portál www.skolasnadhledem.cz mohou učitelé rodiče upozornit i v případě, že škola používá jiné učebnice či pracovní sešity.

Nové barevné pracovní sešity přímo propojené s online procvičováním získáte za běžnou cenu pracovních sešitů. Výhody rychlého přístupu k navazujícím cvičením pomocí unikátních kódů však logicky získají pouze žáci, kteří používají pracovní sešity s nadhledem.

Nové pracovní sešity budou k dispozici také v interaktivní podobě ve formátu FLEXIBOOKS, kde máte výsledky na dosah jedním kliknutím, stejně tak i přímé odkazy na jednotlivá cvičení na portálu www.skolasnadhledem.cz. Standardem je interaktivita a další oblíbené funkce známé z interaktivních učebnic Flexibooks.

Školní multilicenci můžete pro školní rok 2019/2020 získat zdarma. Stačí, když si objednáte 20 a více kusů pracovních sešitů od jednoho předmětu a ročníku, a získáte zdarma jeden pracovní sešit pro učitele a navíc zdarma příslušný interaktivní pracovní sešit ve školní multilicenci na školní rok 2019/2020 v hodnotě 990 Kč.

VYZKOUŠEJTE ZDARMA DEMO UKÁZKU INTERAKTIVNÍCH PRACOVNÍCH SEŠITŮ

Neopisujeme od jiných a vytváříme vzdělávací pomůcky na základě nejmodernějších didaktických přístupů, přičemž vždy na první místo klademe kvalitu. Jsme hrdí na to, že obsah našich učebnic a pracovních sešitů spolu s naší redakcí vytváří celá plejáda autorů z řad akademiků, didaktiků a předních pedagogů z praxe. Jen pro zajímavost – v roce 2019 mezi ně patří např. i tři děkani pedagogických fakult, pět autorů s akademickým titulem profesor či jeden učitel s oceněním Zlatý Amos.

* Komentáře z hodnocení pilotní výuky, která probíhala na řadě škol v roce 2018.