1. stupeň ZŠ

Seznamte se blíže s novou generací učebnic pro 1. stupeň ZŠ

Český jazyk Matematika dle prof. Hejného Prvouka Příroda a Společnost

 

 

Český jazyk pro 1. ročník

           Kdy budou nové generace k dispozici?                      Proč zvolit právě tuto řadu?

 
 

 Více o Slabikáři Více o Živé abecedě Více o příručce

Více informací ke stažení (PDF)

 

Matematika dle prof. Hejného pro 1. ročník

           Kdy budou nové generace k dispozici?                      Proč zvolit právě tuto řadu?

 
 

Více k 1. dílu Více k 2. dílu Více o příručce

Více informací ke stažení (PDF)

 

Navštivte novou webovou stránku www.objevujimatematiku.cz věnovanou Matematice dle prof. Hejného. Najdete zde historii našich učebnic, zásady metody, popis jednotlivých prostředí, odpovědi na často kladené otázky a mnoho dalšího.

Chci navštívit web

 

Prvouka pro 1. ročník

           Kdy budou nové generace k dispozici?                      Proč zvolit právě tuto řadu?

 
 

Více o učebnici Více o příručce

 

Více informací ke stažení (PDF)

 

Příroda a Společnost pro 4. ročník      

(připravujeme na jaro 2019)

 

Řada učebnic nové generace klade důraz na provázanost probíraných témat, na vztah mezi znalostmi o přírodě a člověku a o lidské společnosti. Společným prvkem učebnic jsou nově náměty pro poznávání místního regionu v souvislosti s prezentovanými tématy. S každou učebnicí je metodicky i didakticky přímo provázán pracovní sešit.Materiály jsou zpracovány podle RVP ZV.

Příroda – nová generace
Učebnice navazuje na původní koncept, kdy učebnice nepředkládá jen encyklopedická fakta, ale vede žáka k pochopení vztahů a souvislostí v přírodě. Jednotlivá témata vycházejí ze zkušenosti žáka, která je konfrontována se souvisejícími pojmy a zákonitostmi.
Společnost – nová generace
Učebnice je rozdělena na geografi ckou a historickou část, tím se výrazně odlišuje od původní řady. Návrat k tradičnímu uspořádání jsme zvolili s ohledem na nejčastěji uplatňovaný přístup k výuce. Učebnicí se prolínají náměty na poznávání místního regionu.