Novinky pro školní rok 2017/2018

Na nový školní rok pro vás připravujeme celou řadu novinek. Těšit se můžete jak na nové tituly Nakladatelství Fraus, tak i cizojazyčné učebnice zahraničních nakladatelů. Naši nabídku rozšiřujeme o nový projekt zaměřený na zábavné online procvičování školní látky, dále o možnost testování na Fredovi a nové materiály v elektronické produkci.

 

Novinky pro 1. stupeň ZŠ

Procvičovací karty pro 3. ročník – ČJ, MA, PRV; Procvičovací karty pro 5. ročník – AJ; učebnice pro děti s SVP; nové generace učebnic pro 1. stupeň

Novinky pro 2. stupeň ZŠ

Interaktivní pracovní sešity Českého jazyka – nové generace; Čítanka 7 – nová generace; Fyzika 7 – nová generace s 3D modely; Přírodopis 9 – nová generace s 3D modely; Zeměpis 9 – nová generace; Chemie 8 – nová generace; Hudební výchova 8 a 9; Výchova ke zdravému životnímu stylu; Kalendář na školní rok 2017/2018; K přijímačkám s nadhledem

Novinky pro střední školy

Každý den s matematikou; K maturitě s nadhledem – angličtina

Novinky – cizí jazyky

Le français ENTRE NOUS plus; Deutsch mit Max neu + interaktiv 2; Raduga plus; Tvoj šans; Cambridge University Press; Edelsa; Didier

 

Škola s nadhledem

Vzdělávací portál Fred – testování

Cvičení ve formátu Smart Notebook NOVĚ na flexibooks.cz

Převod licencí FlexiLearn na Flexibooks – prodloužení akce do 31. 12. 2017

Novinky společnosti Kalibro Projekt, s. r. o.

 

 

Novinky pro 1. stupeň ZŠ

Procvičovací karty pro 3. ročník – ČJ, MA, PRV (již v prodeji)
Hravé procvičování pro holky a kluky ve třetí třídě. Za odměnu si vybarvují mapy, nalepují samolepky a také hodnotí svoji snahu. Sada obsahuje 50 karet k procvičování matematiky, českého jazyka a prvouky.                   

Chci vědět více o titulu Procvičovací karty pro 3. ročník.

 

 

Procvičovací karty pro 5. ročník – AJ (již v prodeji)
Hravé procvičování pro holky a kluky v páté třídě. Za odměnu si nalepují samolepky do mapy Londýna a také hodnotí svoji snahu. Sada obsahuje 20 karet k procvičování anglického jazyka.

Chci vědět více o titulu Procvičovací karty pro 5. ročník.

 

 


Učebnice pro děti s SVP

Připravujeme nová vydání učebnic, která jsou upravená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Tyto učebnice jsou vhodné zejména pro děti se specifickými poruchami učení, poruchami autistického spektra, ADHD a s lehkým mentálním postižením.

Chci vědět více o materiálech pro děti s SVP.

Matematika se Čtyřlístkem (připravujeme na září 2017)
  

Český jazyk – genetická metoda (připravujeme na září 2017)
              

 

Nové generace učebnic pro 1. stupeň (připravujeme na jaro 2018)

Připravované učebnice nové generace budou aktualizací úspěšných učebnic Nakladatelství Fraus. Nové generace učebnic budou upraveny jak graficky, tak obsahově. Veškeré úpravy budou vycházet z dlouhodobých zkušeností a ze zpětné vazby získané přímo od učitelů z praxe.

Chci vědět více o nové generaci učebnic pro 1. stupeň.


 

 

Novinky pro 2. stupeň ZŠ a VG

Interaktivní pracovní sešity Českého jazyka – nové generace (připravujeme na říjen 2017)
Nově pro vás připravujeme interaktivní pracovní sešity k titulům Český jazyk 6, 7, 8 a 9 – nová generace. Pracovní sešity obohacené o interaktivní cvičení a vybraná řešení budou k dispozici v rámci učitelských a školních multilicencí Flexibooks. Všichni zákazníci, kteří si v minulosti učitelskou licenci / školní multilicenci zakoupili, obdrží tato cvičení automaticky v rámci aktualizace zdarma.

Čítanka 7 – nová generace (připravujeme na říjen/listopad 2017)
Jedná se o zcela novou učebnicovou řadu, která zohledňuje moderní trendy ve výuce literární výchovy. Nové čítanky obsahují různorodé texty literární i neliterární a kladou důraz na komunikační pojetí vzdělávání a rozvoj čtenářské gramotnosti. Jejich nedílnou součástí jsou otázky a úkoly navázané na texty a přehledná shrnutí na konci každé kapitoly.

Chci vědět více o titulu Čítanka 7 – nová generace.
Chci vědět více o nové generaci čítanek.

 

Fyzika 7 – nová generace (již v prodeji)
Nová generace fyziky vychází z původní řady učebnic, ale reaguje na dynamické změny současného světa. Obsah je aktualizován dle nejnovějších poznatků a důraz je kladen na praktickou aplikaci fyziky v každodenním životě. Modernizovány budou didaktické postupy a fyzikální obsah tak, aby bylo možné žákům vysvětlit principy nejnovějších přístrojů, které znají z běžného života. Učebnice je doplněna o unikátní 3D modely, které umožní žákům prostorové vnímání vybraných jevů.                      
Chci vědět více o titulu Fyzika 7 – nová generace.
Chci vědět více o nové generaci fyziky.

Chci vědět více o 3D modelech v učebnicích Nakladatelství Fraus.

 

Přírodopis 9 – nová generace (již v prodeji)
Nová generace přírodopisu vychází z původní řady učebnic, ale reaguje na dynamické změny současného světa. Obsah je aktualizován dle nejnovějších poznatků ve spolupráci s odborníky. Modernizován je rovněž obrazový materiál a celková grafická podoba. Učebnice je doplněna o unikátní 3D modely, které umožní žákům prostorové vnímání vybraných jevů.

Chci vědět více o titulu Přírodopis 9 – nová generace.
Chci vědět více o nové generaci přírodopisu.
Chci vědět více o 3D modelech v učebnicích Nakladatelství Fraus.

 
Zeměpis 9 – nová generace (již v prodeji)
Nová generace zeměpisu vychází z původní řady učebnic, ale reaguje na dynamické změny současného světa. Obsah je aktualizován dle nejnovějších poznatků ve spolupráci s odborníky. Modernizován je rovněž obrazový materiál a celková grafická podoba.   
Chci vědět více o titulu Zeměpis 9 – nová generace.
Chci vědět více o nové generaci zeměpisu.

 

 

Chemie 8 – nová generace (připravujeme na jaro 2018)
  

Nová generace učebnic chemie se navrací k obvyklému a tradičnímu řazení učiva v jednotlivých ročnících. Učebnice pro 8. ročník obsahuje témata: obecná a anorganická chemie, chemie ve službách člověka. Učebnice pro 9. ročník zahrnuje témata: základní chemické výpočty, organická chemie, přírodní látky. Učebnice současně zachovávají osvědčené didaktické metody a přístupy k výkladu učiva z původní řady a snaží se představit žákům chemii jako zajímavou a pro život člověka nepostradatelnou vědu.

Nová generace nabízí také jinou koncepci pracovních sešitů, které sice navazují na kapitoly učebnice, ale jsou volněji pojaté. Obsahují více úkolů k procvičení učiva a nově i úkoly pro nadané žáky.

Chci vědět více o nové generaci chemie.


Hudební výchova 8 a 9 (připravujeme na leden 2018)
Hudební výchova pro 8. a 9. ročník ZŠ se zaměřuje na oblast vývoje dějin hudby a představuje jednotlivé epochy v kontextu se současností. Vede žáky ke hře s hudebními principy uplatňovanými od pravěku až do dnešních dnů a zařazuje alternativní způsoby práce s hudebním materiálem.

Chci vědět více o titulu Hudební výchova 8 a 9.

 


Výchova ke zdravému životnímu stylu (připravujeme na září 2017)
Oblíbená učebnice byla v novém vydání zmodernizována a upravena v souladu se změnami v RVP ZV. Nově je zařazena kapitola Ochrana člověka za mimořádných událostí.         

Chci vědět více o titulu Výchova ke zdravému životnímu stylu.
 
Kalendář na školní rok 2017/2018 (již v prodeji)
Prožijte nový školní rok s českým jazykem, literaturou, dějepisem a občanskou výchovou. Připravili jsme pro vás nový kalendář, jehož cílem je představit společenskovědní základ, češtinu a literaturu prostřednictvím krátkých, zábavných a zajímavých úloh členěných podle plynutí času.
Chci vědět více o Kalednáři na školní rok 2017/2018

K přijímačkám s nadhledem (již v prodeji)
           

Nové publikace seznamují žáky s podobou jednotných přijímacích zkoušek. Obsahují typové úlohy, vzorové testy a umožňují žákům vyhodnotit své výsledky a porovnat se s ostatními řešiteli. Navíc jsou doplněny o rady, tipy a strategie, které žákům pomohou lépe se na zkoušky připravit.
Chci vědět více o publikacích K přijímačkám s nadhledem.

 

 

Novinky pro střední školy

Každý den s matematikou (připravujeme na říjen 2017)
Nová publikace, jejímž cílem je představit matematiku zábavnou a odlehčenou formou. V publikaci najdete úvodní informace a řešené příklady k tematickým skupinám úloh a 365 zábavných a nevšedních úloh s prostorem pro jejich řešení nebo pro další záznamy.

K maturitě s nadhledem – angličtina (připravujeme na leden 2018)
Příručka pro cílenou přípravu k maturitě, kterou ocení studenti při domácí přípravě k maturitě i pedagogové ve škole. Obsahuje procvičování všech částí maturitní zkoušky – didaktického testu, písemné a ústní části – v 15 tématech. Každá část je doplněna o praktické rady, tipy a strategie pro přípravu. Vyjde v tištěné a elektronické verzi. Elektronická podoba přinese navíc dva kompletní ukázkové maturitní testy s možností vyhodnocení odpovědí.

 

 


Novinky – cizí jazyky

 

Le français ENTRE NOUS plus
Nové vydání oblíbené dvojjazyčné učebnice francouzštiny pro ZŠ a víceletá gymnázia, které ve třech dílech dovede k úrovni A2. Učebnice je vedena pravidly nového pravopisu ve francouzštině. Značná pozornost je věnována fonetice, obsahuje nové projekty, atraktivní texty, hry, písničky a komiksy.

Le français ENTRE NOUS plus díly 1 a 2 (připravujeme na listopad 2017)
Le français ENTRE NOUS plus díl 3 (připravujeme na jaro 2019)

 

 Deutsch mit Max neu + interaktiv 2 (připravujeme na březen 2018)
Druhý díl oblíbené učebnice němčiny pro ZŠ a víceletá gymnázia, která je postavena na komunikativním přístupu s mírnou gramatickou progresí. Učebnice tvoří komplet spolu s pracovním sešitem, příručkou učitele, audionahrávkami a interaktivní učebnicí. K procvičování slovíček bude možné využít aplikaci WordTrainer FRAUS zdarma.

Deutsch mit Max neu + interaktiv 2, učebnice
Deutsch mit Max neu + interaktiv 2, pracovní sešit
Deutsch mit Max neu + interaktiv 2, PU
Deutsch mit Max neu + interaktiv 2, CD (2 ks)

Chci vědět více o titulu Deutsch mit Max neu + interaktiv 2.

 

 

Raduga plus (připravujeme na březen 2018)
Nové vydání oblíbené učebnice ruštiny, které ve 3 dílech dovede k úrovni A2. Učebnice budou graficky a obsahově upraveny dle potřeb žáků na základní škole. Nově bude zařazen krátký audioorální kurz.

 

Tvoj šans
Nová učebnice ruského jazyka pro SŠ a JŠ s integrovaným pracovním sešitem, která ve 3 dílech dovede k úrovni B1. Učebnice je připravována pro dospělé studeny, ale bude vhodná i pro teenagery 15+ s potřebou rychlejšího startu. Důraz je kladen na fonetiku, upevňování znalostí v návaznosti na češtinu. V učebnici budou zahrnuta i témata odborná/praktická (životopis, žádost, nabídka, e-maily, odpověď na inzerát…).

Tvoj šans díl 1 – učebnice s integrovaným pracovním sešitem (připravujeme na březen 2018)

 

 

NOVINKY Z CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Cambridge English Young Learners 1 for revised exam from 2018 (již v prodeji)
Kompletní sada 3 nových vzorových testů pro upravené YLE zkoušky, včetně podrobného popisu obsahu zkoušky.

Chci vědět více o titulu Cambridge English Young Learners 1 for revised exam from 2018.

 

 

Trainers for Schools 2 ke zkouškám KET a PET (vyjde na podzim 2017 – zatím není v e-shopu)

Chci vědět více o titulu Trainers for Schools 2 ke zkouškám KET a PET.

 

 


Novinky z řady „in Use“
English Vocabulary in Use, English Collocations / Idioms / Phrasal Verbs in Use
        

Osvědčený a oblíbený formát učebnic „in Use“ – na levé straně najdete vysvětlení, modelové věty, příklady apod., na pravé procvičování. Učebnice reflektují časté chyby studentů, obsahují tipy a doporučuje strategie, jak se jich vyvarovat. Lze je kombinovat s libovolnou učebnicí či využít v rámci samostudia. Vychází pro různé úrovně pokročilosti.

Chci vědět více o titulech z řady „in Use“.

 

 

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ CORNELSEN

Panorama
   

Nový kurz pro dospělé a studenty od 15 let (vhodný pro SŠ a JŠ). Už samotný název učebnice „Panorama“ odkazuje na to, jak je zaměřena – učebnice nabízí rozšířené pohledy do německého jazyka a kultury německy mluvících zemí. Ve třech dílech dovede k úrovni B1.

Úrovně A1 a A2 jsou k dispozici, B1 vyjde v září 2017.

 

 


NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ EDELSA

3 por uno
  

Nová kolekce cvičebnic gramatiky a slovní zásoby. Cvičebnice jsou k dispozici ve třech úrovních A1, A2, B1. Audio nahrávky a klíč ke cvičením jsou ke stažení na www.edelsa.es.

Úrovně A1 a A2 jsou k dispozici, B1 vyjde v listopadu 2017.


¿ESPAÑOL? ¡POR SUPUESTO!

Nová učebnice španělštiny pro žáky od 11 let s integrovanou metodou CLIL. Vychází ve třech dílech, dovede k úrovni A2+. Každá učebnice je rozdělena do 6 lekcí. 

Chci vědět více o řadě ¿ESPAÑOL? ¡POR SUPUESTO!

 

 


NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ DIDIER

Décibel 4
Nová řada učebnic pro žáky ve věku 11–15 let s doložkou MŠMT ČR. Učebnice vhodná pro víceletá gymnázia. Nově vydaný čtvrtý díl dovede k úrovni B1.

Chci vědět více o řadě Décibel.

 

 

Génération B1
Nový čtyřdílný soubor učebnic pro žáky od 14 do 18 let. Jeden svazek zahrnuje učebnici + pracovní sešit + CD mp3+ DVD. Nově vydaný čtvrtý díl dovede k úrovni B1

Chci vědět více o řadě Génération.

 

 

Řada 100% FLE
     

Chci vědět více o titulu 100% FLE Grammaire essentielle du français niveau B2 UČ+CD MP3.

Chci vědět více o titulu 100% FLE Vocabulaire essentiel du français + CD B1.

Chci vědět více o titulu 100% FLE Phonétique essentielle du français + CD B1/B2.

 

 

 

Škola s nadhledem

V září spustí Nakladatelství Fraus pilotní verzi projektu Škola s nadhledem, který přináší zábavné online procvičování školní látky. Je určen pro žáky od první třídy až po střední školy i pro rodiče, kteří se chtějí aktivně podílet na vzdělávání svých dětí. Stovky online cvičení budou zaměřeny na látku 1. třídy, českého jazyka na 2. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na matematiku na střední škole. Od září bude projekt dostupný na www.skolasnadhledem.cz.

 

 

Vzdělávací portál Fred – testování

Už si nechcete všechny testy připravovat a vyhodnocovat sami?
Hledáte pro evaluaci svých žáků moderní a profesionální řešení?
Chcete vědět, jak si stojí vaši žáci ve srovnání s ostatními?

Chci vědět více o testování s Fredem.

 

 

Cvičení ve formátu Smart Notebook NOVĚ na flexibooks.cz

Od 1. 9. 2017 budou vybrané elektronické příručky učitele z produkce Nakladatelství Fraus doplněny o sadu interaktivních cvičení ve formátu Smart Notebook. Celkem se jedná o 2 500 cvičení k vybraným učebnicím pro 1. a 2. stupeň ZŠ a VG – pro Český jazyk, Matematiku a na druhém stupni také ostatní přírodní vědy. Tato cvičení vznikla ve spolupráci Nakladatelství Fraus a společnosti AV Media, a.s.

Sady cvičení budou umístěny na samostatné stránce v elektronické podobě příručky učitele, tedy budou součástí učitelské licence, resp. školní multilicence. Všichni zákazníci, kteří si v minulosti učitelskou licenci / školní multilicenci vybraných produktů zakoupili, obdrží tato cvičení v rámci aktualizace ZDARMA.

          

 

 

Převod licencí FlexiLearn na Flexibooks – prodloužení akce do 31. 12. 2017

Školní multilicence Flexibooks je produkt navazující na interaktivní učebnice na platformě FlexiLearn. Platforma Flexibooks umožňuje na rozdíl od FlexiLearnu použití na všech zařízeních od počítačů a interaktivních tabulí až po tablety. Kromě operačního systému Windows pokrývá i další důležité platformy – iOS a Android.

Pracujete už ve škole s interaktivními učebnicemi FlexiLearn?

Užívejte Flexibooks za zvýhodněných podmínek! Srovnatelné verze interaktivních učebnic získáte na Flexibooks zcela zdarma, navazující generace či reedice se slevou až 50 %*.

NEZAPOMEŇTE: Převod licencí FlexiLearn na Flexibooks za zvýhodněných podmínek platí do 31. 12. 2017!

Kontaktujte našeho odborného konzultanta nebo napište na info@fraus.cz. Vysvětlíme vám všechny podmínky a vypracujeme nezávaznou nabídku pro vaši školu. V případě potřeby zajistíme i proškolení vašich pedagogů.

* Sleva 50 % platí pro Partnerské školy FRAUS, ostatní školy mají možnost získat slevu 25 %.

Chci vědět více o interaktivních učebnicích Flexibooks a typech licencí.

 

 

 

Novinky společnosti Kalibro Projekt, s. r. o.

Na nový školní rok pro vás Kalibro připravilo celou řadu novinek. Jednou z nich je bezplatný přístup na vzdělávací portál Fred, kde se mimo jiné budete setkávat i s testovými úlohami Kalibro. Další novinkou je možnost nadstandardního zpracování výsledků, včetně vypracování souhrnné evaluační zprávy školy. V neposlední řadě zařazujeme do nabídky testy pro 6. ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií, čímž se řada srovnávacích testů od 3. po  9. ročník stává kompletní.

Chci vědět více o novinkách společnosti Kalibro Projekt, s. r. o.