Soutěž - Můj hrdina

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro koho je soutěž určena?

Soutěž je určena jednotlivcům. Soutěže se mohou zúčastnit žáci 6. až 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Budeme vyhodnocovat 3 kategorie dle jazyků (angličtina, němčina, další cizí jazyky (FJ, RJ, ŠJ). V každé kategorii oceníme 3 nejlepší.Zajímavé ceny čekají nejen na žáky, ale i na jejich učitele.

Co je třeba udělat?

Popište svého hrdinu v cizím jazyce, který se učíte ve škole (rozsah minimálně 100 slov). Může to být postava z knihy, z filmu, reálná osoba, která je pro Tebe hrdinou (kamarád/ka, učitel/ka ve škole, maminka/tatínek, záchranář/ka, sportovec/ sportovkyně, ...). Svůj popis doplňte ilustrací, koláží nebo nějakou grafikou.

Kam a jak zasílat příspěvky?

Příspěvky za soutěžící zašle vyučující. Příspěvky, obrázky s označením jména autora, adresy školy, jména učitele posílejte pod názvem soutěže na e-mail: soutez@fraus.cz. Výtvarné práce zasílejte poštou na adresu: Nakladatelství Fraus, Edvarda Beneše 72, 301 00 Plzeň.

Kdy je uzávěrka soutěže?

Příspěvky můžete posílat až do 14. dubna 2019. Vítězné práce budou vyhlášeny 30. dubna 2019 na webu www.ucebnice.cz/soutez. Ceny budou výhercům předány do konce května.

Ceny pro žáky:

1.– 3. místo:
balíček školních potřeb od společnosti FABER-CASTELL, 1 publikace od Nakladatelství Fraus, nástěnná mapa dle vlastního výběru (AJ, NJ, RJ, FJ či ŠJ), záložka s nepravidelnými slovesy a další zajímavé ceny

Ceny pro učitele:

1.– 3. místo:
poukázka na roční licenci s přístupem na vzdělávací portál Fred, roční školní multilicence Flexibooks (výběr z jazykových učebnic z nabídky Nakladatelství Fraus), balíček školních potřeb od společnosti FABER-CASTELL

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnější podmínky soutěže:

Organizátorem soutěže je Nakladatelství Fraus, s. r.o., Edvarda Beneše 72, 301 00 Plzeň. Organizátor soutěže zajistí předání cen výhercům neprodleně po vyhlášení vítězů soutěže, nejpozději však do 30. června 2019. Organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu v soutěži. Příspěvky do soutěže zašlou za žáky vyučující cizího jazyka. Odesilatel zasláním příspěvků vyjadřuje souhlas autorů s užitím jejich příspěvků (na webech www.fraus.cz a na Facebooku Nakladatelství Fraus) pro účely propagace soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na vytvoření předvýběru cen titulů vlastní a dovážené produkce, které poskytne do soutěže zdarma. Z těchto titulů si budou moci výherci vybrat svoji cenu.

Osobní data (jméno žáka, adresa školy, e-mail učitele), která jsou součástí přihlášky do soutěže, jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje nejsou sdělovány třetím osobám. Zaslané údaje budou použity jen po dobu konání soutěže a jejího vyhlášení. 

Přihlášením do soutěže učitel zároveň dává souhlas ke shromažďování a archivování zaslaných osobních údajů. Poskytnutím svých údajů v soutěži dává učitel souhlas s tím, aby společnost Nakladatelství Fraus, s. r. o., jeho údaje zpracovávala a využívala pro interní a marketingové potřeby (ankety nebo reklamní sdělení). Údaje budou zpracovány vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k těmto účelům nezbytně nutný.

Nebudete-li mít o zasílání reklamních sdělení zájem, můžete jejich odběr kdykoliv odhlásit, a to kliknutím na odkaz uvedený vždy na konci reklamního sdělení nebo zasláním žádosti na e-mail marketing@fraus.cz.

Pokud budete mít k problematice ochrany osobních dat na našich stránkách jakékoliv dotazy či požadavky, kontaktujte nás e-mailem na marketing@fraus.cz.