Jedinečné přizpůsobení českým žákům

  • Každý díl učebnice obsahuje speciální kapitolu, která se věnuje kulturním reáliím a různým aspektům běžného života v České republice i v anglosaském světě.
  • Zohledňuje nejčastější chyby českých žáků v cambridgeských jazykových zkouškách. Gramatika je prezentována induktivně, ale využívá i srovnání s češtinou.
  • Příručka učitele obsahuje návrh časově-tematického plánu. Doporučuje aktivity vedoucí k naplňování očekávaných výstupů a klíčových kompetencí dle RVP ZV.
  • Součástí pracovního sešitu je přehled gramatiky s českým komentářem a slovníček po lekcích s výslovností a překladem do češtiny.