Ochrana osobních údajů

(výňatek z Všeobecných obchodních podmínek)

Prodávající, jako provozovatel internetových stránek, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropské Unie 679/2016 Sb. známému jako GDPR, v platném znění. Podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete v prohlášení o zpracování os. údajů na stránce www.fraus.cz/gdpr.