Édito Niveau B2

Pracovní sešit

Cílené a interaktivně zaměřené autentické komunikativní úlohy, vhodně volené dokumenty v každé lekci a také vlastní zkouška na nečisto na konci učebnice vedou k prohlubování vědomostí a získání dovedností daných úrovní B2. Součástí pracovního sešitu je CD s mp3 nahrávkami.

ISBN
978-2-278-08112-7
EAN
9782278081127
Počet stránek
144
Formát
0 x 0
Rok vydání
2015
Autoři
Élodie Heu, Jean-Jacques Mabilat
 • Běžná cena 349 Kč s DPH

 • Skladem

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 314,10 Kč s DPH.

 • Koupit

Popis

Pracovní sešit + vložené CD audio mp3
 • nabízí širokou paletu dalších mluvnických, lexikálních cvičení a aktivit
 • zařazuje více fonetických cvičení k hlubšímu pochopení vztahu mezi mluvenou a písemnou formou francouzštiny (procvičuje výslovnost a psaní hlásek, povinné a nepovinné vázání, přízvuk, intonaci, rytmus a melodii jazyka, včetně diktátů a konečné vlastní produkce)
 • další slovníček ke cvičením v sešitě navazuje na slovní zásobu v učebnici a rozšiřuje ji (vzájemné odkazy PS a učebnice)
 • v závěru každé lekce (stejně jako v učebnici) se procvičují všechny dovednosti – střídání porozumění mluvenému slovu a vlastní mluvený projev a porozumění písemnému textu a vlastní písemný projev
 • shodné barevné rozlišení lekcí v pracovním sešitu s lekcemi v učebnici a pravidelné odkazy u jednotlivých cvičení na stránky učebnice, včetně odkazů na audio nahrávky, jsou velmi užitečné, zejména pro rychlou orientaci v učebnici
 • vložené CD je nedílnou součástí pracovního sešitu a nezbytné pro samostatnou práci
 • řešení ke cvičením a aktivitám, stejně jako přepis audio nahrávek na CD, jsou umístěny na konci pracovního sešitu