O učebnicích

Stěžejní část našeho sortimentu tvoří ucelené řady tištěných i interaktivních učebnic a vzdělávacích materiálů pro základní školy, víceletá gymnázia, střední a jazykové školy. Interaktivní učebnice Nakladatelství Fraus využívá v současné době více než polovina škol v ČR. Pro práci s interaktivními učebnicemi jsou k dispozici produkty přesně podle potřeb uživatelů – žáků, učitelů a škol.

Vytváříme učebnice, které jsou komplexním vzdělávacím materiálem. Vydáváme je v tištěné a většinu z nich také v elektronické interaktivní verzi, která nabízí mnohem širší možnosti využití ve výuce. Učebnice jsou zpracovávány na základě Rámcových vzdělávacích programů.

Dříve, než se učebnice z Nakladatelství Fraus dostanou do škol, musí projít doložkovým řízením MŠMT. Všechny učební materiály, včetně pracovních sešitů, které školám nabízí, získaly schvalovací doložku a je možné je kupovat z ONIV. Přehled schválených doložek MŠMT najdete zde.

Nepostradatelným doplňkem učebnic jsou praktické příručky pro učitele, které pedagogům usnadňují přípravu na hodiny a nabízejí řadu rad, nápadů a aktivit, kopírovatelných materiálů a dalších informací. Mezi další časté doplňky patří Pracovní sešit pro žáka, audiovideonahrávky, DVD. Při jejich vývoji se kromě kvalitního obsahu také klade důraz na současné trendy ve výuce, atraktivní grafickou úpravu a pečlivě vybraný obrazový materiál.

Interaktivní učebnice lze využít na interaktivních tabulích ve škole i na na osobních počítačích, noteboocích nebo tabletech učitelů i žáků. Obsahují řadu videí, zvukových nahrávek, animací, fotografií a dalších multimédií, které doplňují a lépe znázorňují probíranou látku. Navíc jsou tematicky propojeny s jinými předměty a provázány s internetem. Podrobné informace o našich interaktivních učebnicích a nabízených licencích jsou dostupné zde. Kompletní nabídku našich interaktivních učebnic najdete na webu www.flexibooks.cz.

Při vývoji učebnic se nakladatelství řídí filozofií, že učebnice není encyklopedie nebo „bible“, ze které se při hodině předčítá a kterou se děti učí nazpaměť. Moderní učebnice je vzdělávací materiál, a to nejen na papíře, ale dnes stále častěji v digitální podobě, který obsahuje také verifikované a pečlivě vybrané základní informace. Jeho druhou hlavní složkou je podpora moderních didaktických postupů. A právě didaktická složka odlišuje učebnici od toho, co může vytvořit jediný učitel nebo co lze najít na internetu.

 

Ocenění

V konkurenci předních tuzemských i evropských nakladatelů získalo Nakladatelství Fraus řadu ocenění, a to především v zahraničí. Na každoročně konaném Frankfurtském knižním veletrhu, v jehož rámci probíhá soutěž o nejlepší evropskou učebnici (BELMA), ocenila porota složená z evropských odborníků už několik titulů nakladatelství. Naposledy v roce 2015 si z Frankfurtského knižního veletrhu přivezli zástupci nakladatelství zlatou medaili za učebnici Hudební výchovy pro 6. a 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Prohlédněte si získaná ocenění.