Saison 1 (A1-A2)

Učebnice

Nový čtyřdílný učebnicový soubor francouzštiny pro dospívající a dospělé studenty s příručkou učitele ZDARMA ke stažení.

ISBN
978-22-7808-265-0
EAN
9782278082650
Počet stránek
216
Formát
210 x 285
Rok vydání
2015
Autoři
Marie-Noëlle Cocton, Dorothée Dupleix, Elodie Heu - Boulhat, Emilie Kasazian, Delphine Ripaud
Schválilo MŠMT
Doložka MSMT-26195/2016-11
 • Běžná cena 599 Kč s DPH

 • Skladem

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 539,10 Kč s DPH.

 • Koupit

Popis

 • SAISON A1+ A2 + B1 + B2
 • původní čtyřdílný učebnicový soubor francouzštiny pro dospívající a dospělé studenty
 • příručka učitele je dostupná ZDARMAmateriálech ke stažení (po přihlášení do e-shopu naleznete v levé části stránky pod titulkou učebnice) 
 • učebnice odpovídají úrovním SERRJ (A1+, A2+, B1, B2) a požadavkům MŠMT ČR pro výuku 2. CJ na SŠ
 • výhodou je ucelenost souboru, který dovede studenty od začátečníků až k maturitě 
 • předpokladem počtu hodin výuky pro 1. díl je 90-120 a pro 2. díl 100-120 hodin, 3. díl vyžaduje 160-180 hodin výuky a poslední 4. díl pro 180-200 hodin. 
 • rytmická metoda s dynamickou a přesnou progresí splňuje představu komunikačního a akčního přístupu (informace - vyjádření, projev - hodnocení)
 • dobře postavená struktura a stavba lekcí usnadňuje zvládnutí potřebných vědomostí (slovní zásoba, fonetika, mluvnice)
 • zatímco nultá lekce 1. dílu vybízí k zapojení všech pěti smyslů k prvnímu seznámení se s francouzštinou a názornou formou uvádí do systému i tématiky učebnice, nultá lekce ve 2. dílu osvěží vše poznané a doplní další poznatky o jazyce a to hravou a zábavnou formou, v dalších dílech již nulté lekce nejsou                     
 • důraz je kladen na procvičování a rekapitulaci všech dovedností (vhodně vyvážené dvoustrany), včetně vzájemného propojení učebnice s pracovním sešitem a dalšími materiály umožňující rychlou orientaci 
 • lekce obsahují široký záběr do kultury a reálií Francie a frankofonních zemí
 • kompletní část tvoří různé formy hodnocení práce: příprava na zkoušky DELF, zkoušky nanečisto, sebehodnocení a testy
 • webové stránky www.editionsdidier.com jsou připravené pro využití dalších aktivit pro učitele i studenty (doplňkové didaktické materiály)
 • zdarma ke stažení francouzsko-český slovníček po lekcích
 • abecední slovníček s odkazy na lekce výskytu
 • doplňková cvičení
 • slovní zásoba v aplikaci Word Trainer Fraus (návod na stažení ZDE)

 

Rozhovor s ředitelkou kolekce Saison
Učebnice:
 • 3 moduly po 3 lekcích
 • nultá vstupní lekce (1. a 2. díl): 4 dvoustrany: jsou názornou ukázkou toho jak objevovat francouzštinu a pracovat s lekcí pro studenta i učitele, podtržené navíc video a audio nahrávkami

Struktura  lekcí 1 – 9  (každá má 9 dvoustran)

1. vstupní dvoustrana lekce: neobvyklá fotografie napovídá téma lekce, obsahuje 3 jednoduché otázky k fotografii a současně uvádí, čím se student bude v lekci zabývat a co se naučí = objevuji, chápu, jak to funguje, pracuji sám, znovu objevuji to podstatné, hodnotím získané vědomosti a připravuji se na zkoušku

2. dvoustrana: Informovat se a Objevovat

Autentická video nahrávka doplňující téma lekce – poslech a video – otázky, texty a cvičení k videu, další cvičení k tématu s odkazy na audio nahrávky, dále cvičení zahrnující mluvnické jevy a odkazy na stránky s výkladem mluvnice a cvičeními v téže lekci nebo na souhrnný výklad fonetiky, mluvnice a časování na konci učebnice.

Závěrečné Parlez de l´info ! tvoří  jakousi mini-synthèse, formou diskuse a otázek ve třídě je možné si ověřit, jak obsah a informace v různých dokumentech studenti pochopili.

3. dvoustrana: Informovat se a Reagovat

Je to výzva pro studenta, aby reagoval na informaci z kultury či jazyka, podobně jako předchozí dvoustrana zahrnuje texty a cvičení k danému textu, probíranému mluvnickému jevu, slovní zásobu a fonetiku, opět s možností poslechu nahrávek audio, odkazuje na stránky s výkladem mluvnice a cvičeními v téže lekci nebo na závěrečný souhrn mluvnice. Závěrečné Réagissez ! a Agissez ! vybízí k mini produkci jak písemné, tak slovní.

4. dvoustrana: Point étape (3 části)

a) Lexique – procvičení slovní zásoby (+ aktivity na i-tabuli, odkazy na PS a práci s ním)

b) Phonétique – poslechové aktivity, stručný popis hlásek a jejich podoba-zobrazování, cvičení + odkazy na audio nahrávky a na práci s PS)

c) Grammaire – mluvnice (stručné shrnutí mluvnických jevů probíraných na předchozích dvoustranách (odkaz na stránky na dané aktivity pro orientaci + další názorná cvičení k ověření správného pochopení)

5. dvoustrana: Ateliers d´expression orale - práce s mluveným slovem, umět se vyjadřovat (video, dokumenty, cvičení + audio nahrávky + v barevných rámečcích souhrn různých komunikačních prostředků - slova,vazby, které je nutné si zapamatovat)

Jde o pochopení dokumentů, diskusi a mini produkci na daný jev.

6. dvoustrana: Atelier d´écriture - práce s písemným textem (obdobně řešená stránka, jako předchozí atelier – vše nezbytné pro psaní)

+  L´Atelier 2.0 =  společná práce ve třídě ve 4 etapách (on s´organise- on se prépare- on présente à la classe – on publie) - shrnutí látky a metodické pokyny k písemné práci na konkrétním úkolu na Facebooku

7. dvoustrana: Point récap´

a) rekapitulace slovní zásoby (vytříděné podle tematických okruhů ) + l´activité „récap´ “ = samostatná skupinová práce ve třídě

b) 4 stručná shrnutí probrané mluvnice v dané lekci + doplnění jasnými příklady (+ odkazy na Précis de grammaire v závěru učebnice)

8. dvoustrana: Se comprendre

Actu culture (Kultura a reálie) tvoří aktuality z reálií, umění, kultury, doplněné ilustracemi, plakáty a fotografiemi s odkazy na interkulturní texty, filmy, videohry v 3D a jinými důležitými informacemi. Na závěr uvedena příslovečná rčení, zajímavé výrazy a rady.  

9. dvoustrana: S´évaluer

a) hodnocení v učebnici = příprava na zkoušku DELF A1 (4 části = 4 dovednosti) + ozvučené dokumenty ke stažení z didierfle.com/saison

 • cvičení na poslech s porozuměním (+ audionahrávky)
 • cvičení na čtení s porozuměním
 • vlastní písemný projev
 • vlastní ústní projev

b) hodnocení v pracovním sešitě = Bilan (10 shrnutí dosažených znalostí) zařazeno po každé lekci

c) hodnocení v příručce učitele = testy

Přílohy jako součást učebnice tvoří:
 • Přehled fonetiky
 • Souhrn mluvnice a Časování sloves
 • Několikajazyčný slovníček
 • Přepisy nahrávek CD audio a DVD
Pracovní sešit + CD audio:

Důležité jsou vzájemné (barevně odlišené) odkazy na stránky mezi pracovním sešitem a učebnicí, který skladbou odpovídá učebnici, procvičuje probranou látku a doplňuje další cvičení a aktivity.

 • obsahuje 300 cvičení na slovní zásobu, časování sloves, výslovnost, mluvnici a přípravu na DELF  (ústní a písemný projev)
 • v rámečcích po straně jsou připomínány důležité pojmy vztahující se ke slovní zásobě, mluvnici a fakta týkající se reálií a kulturních pojmů
 • Bilan - dvoustrana = shrnutí dosažených znalostí ve všech 10 lekcích
 • PS je propojen odkazy na konkrétní stránky Point Récap ´v učebnici
 • další odkazy u cvičení jsou také na audio nahrávky (vložené CD audio)
Přílohy jako součást pracovního sešitu tvoří:
 • Přepisy audio nahrávek
 • Klíč ke cvičením v pracovním sešitu
 • Časování základních probraných sloves

Příručka učitele:

 • je přirozeným vodítkem a pomocníkem při práci učitele.
 • příručka je dostupná ZDARMAmateriálech ke stažení (po přihlášení do e-shopu naleznete v levé části stránky pod titulkou učebnice).V úvodu odpovídají autoři příručky na konkrétní dotazy učitelů, které shromáždili v průběhu testovacích prezentací
 • příručka je ve francouzštině, ale srozumitelně a hlavně dobře metodicky a názorně uvede učitele do struktury a problematiky učebnice
 • v rámci popisu aktivit v jednotlivých lekcích, autoři navedou učitele na určitou strategii, jak s nimi pracovat, co využít a jak, kolik času věnovat jednotlivým dvoustranám lekce. Popisují logicky práci s dvoustranami a jejich efektivní procvičování
 • dobře popsaná je i část jak ověřovat a hodnotit dosažené znalosti v učebnici, pracovním sešitu i vlastní v příručce učitele
 • na konec příručky jsou zařazeny hodnotící testy k lekcím a jejich řešení.
 • průběžně u popisu práce s jednotlivými lekcemi jsou uváděny transkripce nahrávek, řešení ke cvičením a jiným aktivitám, doplňující texty ke kultuře a reáliím. Rovněž jsou zde odkazy na využití ve výuce doplňkových nástrojů jako je Pack numérique Premium classe – interaktivní materiály pro práci učitele ve třídě i doma.

 Sada pro žáka:

 • Učebnice + CD audio + DVD
 • Pracovní sešit + CD audio  (papírová verze nebo verze pro tablet)
 • Francouzsko-český slovníček ve formátu  pdf (ke stáhnutí zdarma z portálu NF) (podzim 2015)
 • Doplňková cvičení ve formátu pdf (ke stáhnutí zdarma z portálu NF) (podzim 2015)
 • Aplikace Word Trainer Fraus (pro tablet, notebook nebo mobil), francouzsko-český a česko-francouzský slovníček k samostatnému procvičování slovní zásoby a frazeologických obratů (podzim 2015)

Sada pro učitele a pro třídu:

 • Učebnice +  i-učebnice
 • Pracovní sešit +  i-pracovní sešit
 • Příručka učitele –  formát pdf, pouze ke stažení na stránkách Didier

Pro učitele a práci ve třídě je možné dokoupit  Le Pack numérique Premium classe  – pro rozmanitou interaktivní práci ve třídě, na tabuli a v jazykové laboratoři (9 zvláštních příloh pro i-tabuli). Součástí tohoto balíčku je i  Labo de langue pro zadávání úloh navíc nebo pro samostatnou práci žáků doma a  jejich zpětné vracení učiteli.