Vente 1

Učebnice

Třídílný učebnicový souboru Vente je určen pro starší dospívající a dospělé studenty na středních a jazykových školách.

ISBN
978-84-7711-796-4
EAN
9788477117964
Počet stránek
184
Vazba
brožovaná
Formát
210 x 280
Rok vydání
2014 (1. vydání)
Autoři
Marín Arrese Fernando, Morales Gálvez Reyes
Schválilo MŠMT
Doložka MSMT-21514/2016-15
  • Běžná cena 529 Kč s DPH

  • Skladem

  • Přihlaste se a  nakupte za cenu 476,10 Kč s DPH.

  • Koupit

Popis

třídílný ucelený učební soubor španělštiny je určený dospívajícím a dospělým studentům na gymnáziu, jazykových a středních školách

odpovídá podmínkám a doporučením Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, požadavkům MŠMT ČR pro výuku na středních školách i současným trendům výuky, vzdělávání a hodnocení

■ učebnice pokrývají úrovně: 1. díl  A1 a A2;  2. díl B1+ ; 3. díl B2;  rozsah každého dílu  odpovídá  90-120 hodinám výuky ročně

■ soubor názvem připomíná oblíbené učebnice VenNuevo Ven, zachovává metodický postup a podobnou strukturu, jedná se však o zcela nový titul

■ didaktická posloupnost je orientovaná na reálnou výuku jazyka, a je označována třemi P: Prezentace (Presentación), praktická část (Práctica) a vlastní projev (Producción)

Vente 1 se vyznačuje jednoduchostí v použití a jasnou organizací obsahů. Práce je rovnoměrně rozložena na všechny čtyři kompetence. Obsahově-textové složky a praktické části se cvičeními a aktivitami jsou vyvážené a příklady ze současného jazyka přístupné a rozmanité. Přiměřená je i progrese výuky, rytmus práce není ani rychlý, ani pomalý. Srozumitelná jednoduchá zadání usnadňují systematickou práci s mluvnicí, doplněnou pomocnými nástroji v rámečcích a cvičeními. Práce se slovníčkem a procvičování mluveného i písemného projevu interaktivně vychází ze skutečných situací s přístupnými a různorodými ukázkami jazyka. Vše v lekcích spočívá na aktivním zapojení studentů. Ti na začátku jen sledují a odhadují intuitivně obsah a předkládané téma (viz úvodní strana lekce), ale postupně objevují další nové texty a dokumenty k tématu v lekci, které zahrnují a začleňují všechny aktivity do kontextu a pomáhají propojit výuku s reálným životem. Nedílnou součástí učebnice je pracovní sešit studenta a příručka učitele.

Učebnice má celkem 14 lekcí (Unidades).

Struktura lekce (12 stran):

Úvodní strana (Página de presentación)  = prezentace a přiblížení  lekce:

vysvětluje cíl lekce a náplň jednotlivých kompetencí, které se budou probírat a procvičovat:

  • co budeš schopen udělat, říci, aj. = Competencia pragmática (Eres capaz de …)
  • co budeš moci používat, rozlišovat, užívat, aj.= Competencia linguística (Puedes …)
  • co poznáš a s čím se seznámíš = Competencia sociolinguística (Conoces)

Na začátku studenti vnímají, co vidí a slyší a není nutné, aby skutečně všemu porozuměli. Jedná se o první kontakt s jazykem a tématem dané lekce.

2) Dvě dvoustrany nazvané Lección 1 a Lección 2

Jedná se o 2 oddíly, které tvoří součást lekce a soustřeďují se na obsah dané lekce. Už v záhlaví Eres capaz de …, napovídají, že student bude schopen udělat něco konkrétního, např. nakoupit a připravit jídlo, jíst v restauraci, atd.

První dvoustrana, oddíl Lección 1, Erez capaz de … začíná mluveným a psaným textem (souvislým nebo dialogem) doplněným obrázky a fotografiemi k tématu. Právě ilustrace je často účinnější pro pochopení než dlouhý text. Přibližuje obsah celé lekce krok za krokem, je ukázkou jazyka v kontextu: od poslechu a pozorování ke komunikaci.

Druhá dvoustrana, oddíl Lección 2, v záhlaví označená také Eres capaz de …, procvičuje stejné dovednosti jako ta předcházející, ale jiným způsobem. Prohlubuje a automatizuje požadované znalosti a to ve všech kompetencích: poslouchat-pozorovat-mluvit-psát-umět komunikovat (escucha-observa-interactúa-escribe-comunica). Převažují mluvené aktivity a práce ve dvojicích nebo ve skupinách.

Zařazování pomocných bloků Para ayudarte v obou oddílech L1 a L2, tvoří lexikální a mluvnickou podporu a nápovědu, která studentům umožní zvládnout vlastní projev a komunikaci Interactúa, což je podstatné pro tuto část lekce.

3) Mluvnice (Puedes … Gramática) – další dvoustrana:
je systematizací formálních jazykových obsahů a prezentací kompletních paradigmat ve vysvětlujících rámečcích a cvičeních, kde si student ověřuje a zároveň hodnotí získané znalosti v dané lekci.

4) Čtyři strany praktických cvičení, doplněných užitečnými a účinnými nástroji (Herramientas) nejen k procvičování, ale především k prohlubování znalostí: v Recursos jsou shrnuta všechna témata a jevy, které budou užitečné studentům pro další rozvoj komunikačních schopností. Jsou jen doplňkem, ale usnadňují studentům práci a navedou je k hledání již probrané látky, ale i té, která se bude probírat v dalších lekcích. Ať už jsou to nástroje, které jim sdělují, co budou schopni dělat, říci, nebo jiné, které jim napovídají: podívej se na tuto tabulku a dopiš, co chybí. (na stránkách se objevují odkazy na video nahrávky a další video dokumenty tvořící nezbytnou jazykově-didaktickou pomůcku, kterou má k dispozici pouze učitel v digitální verzi). Několik stručných rámečků s výkladem a procvičování mluvnických jevů v kontextu tvoří důležité jazykové nástroje v jakékoliv komunikační situaci - slovníček, čísla, jazyk při telefonování, atd.

Záměrem stránek věnovaných slovní zásobě (Léxico) je umět si poradit se slovíčky, zařazovat je, popisovat obrázky a pracovat systematicky se slovní zásobou k získání jistoty (opět doplněno video nahrávkami). A celé procvičování a systematizace směřuje k praktickému a samostatnému jednání studenta v blocích  Actúa  nebo Interactúa, kde si zopakuje a shrne, co se právě v lekci naučil. Zároveň si student všechno procvičuje v kontextuálních a interaktivních cvičeních, které jsou zkouškou jeho komunikativních dovedností: čti, poslouchej, mluv, piš a chovej se interaktivně.

Oddíl Pronunciación y ortografía připomene, že dobrá výslovnost je klíčem k efektivnímu ústnímu projevu a že správný pravopis nám otevře dveře ke vzdělanosti a práci s jazykem.

5) Poslední dvanáctá strana lekce Conoces … je věnována společensko-kulturní tématice (Seznam se s …, Poznávej …), zaměřuje se na prezentaci kulturních a dalších rozmanitých témat ze Španělska a z hispánského světa např.: důležité události, které ovlivnily svět, umění, jídlo a kuchyně, zvyky, příroda, způsob života a myšlení v zemích, kde se mluví španělsky, různé obory, až po každodenní zvyklosti a užitečné rady – práce spočívá v četbě textu,  podpořeného audio nahrávkou a jeho využití k odpovědím na otázky, podporu tvoří další informace z internetových odkazů v textu.

VYUŽIJTE ZDARMA:
  • slovní zásobu v aplikaci Word Trainer Fraus (návod na stažení ZDE)
  • abecední slovníček a slovníček po lekcích (zobrazí se po přihlášení pod ikonou učebnice v Materiálech zdarma ke stažení)
  • široké portfolio dalších materiálů na www.edelsa.es
 
  Doporučte žákům aplikaci ke snadnému procvičování slovíček. Stahujte ZDARMA