Můj první slovník českého jazyka

Slovníky

První slovník pro podporu výuky českého jazyka pro žáky 1.-3. ročníku základní školy. Obsahuje 3 000 hesel, 1 500 barevných obrázků, 34 elektronických her...

ISBN
978-80-7238-721-2
EAN
9788072387212
Počet stránek
120
Vazba
vázaná
Formát
215 x 303
Rok vydání
2008 (1. vydání)
Autoři
kolektiv autorů
 • Běžná cena 249 Kč s DPH

 • Skladem k dispozici 22 ks

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 224,10 Kč s DPH.

 • Koupit

Popis

Stáhnout soubor s aktualizací
První slovník svého druhu u nás, motivuje děti k získání pozitivního vztahu k mateřskému jazyku
 • jedinečný slovník podporující výuku ČJ v 1.–3. ročníku ZŠ
 • ideální k práci ve škole, ale i k procvičování i zábavě doma

3 000 hesel, 1 500 obrázků a 34 zábavných jazykových her

 • tematicky členěný heslář s  celostránkovými ilustracemi pro žáky 1. ročníku
 • abecedně řazený heslář pro žáky 2. a 3. ročníku
 • příloha shrnující nejdůležitější jazykové jevy
 Elektronický slovník na CD-ROMu
 • namluvená výslovnost všech slov, snadné vyhledávání, interaktivní jazykové hry...
První slovník svého druhu u nás
 • jediný slovník podporující výuku českého jazyka v 1.-3. ročníku základní školy
 • tematický, abecední a elektronický slovník, praktická příloha, jazykové hry
 • vhodný nejen pro skupinovou a individuální práci ve škole, ale i při mimoškolních činnostech
 • ideální k procvičování i zábavě doma
Slovník motivuje k získání kladného vztahu k českému jazyku
 • rozšiřuje slovní zásobu šestiletých až devítiletých dětí
 • podporuje rozvoj vyjadřování
 • učí hledat a třídit informace
 • slouží k procvičování čtení i psaní
 • umožňuje kontrolu pravopisných jevů
 • obsahuje řadu námětů k praktickým úkolům
3 000 hesel, 1 500 obrázků a 34 zábavných jazykových her
 • slovní zásoba vybraná se zřetelem k věku dětí
 • dvě části: tematický heslář a abecední heslář
 • tematický heslář zahrnuje 25 témat
 • celostránkové ilustrace s využitím i v hodinách prvouky
 • hesla napsaná třemi základními typy písma (velké a malé tiskací a psací písmo)
 • abecední heslář obsahuje slovní zásobu barevně označenou podle slovních druhů
 • názorné fotografie zastupující informaci o významu slov
 • příloha shrnující mluvnické jevy, se kterými se žáci setkávají v hodinách českého
  jazyka v 1–3. ročníku základní školy
Elektronický slovník na CD-ROMu obsahuje
 • oba hesláře v elektronické podobě
 • zvukové nahrávky spisovné výslovnosti všech hesel
 • snadné a rychlé vyhledávání
 • řada zábavných jazykových her
 • veškeré nahrávky namluvili moderátor Petr Jančařík a herečka
  Martina Hudečková
 • možnost využití na interaktivní tabuli a na počítačích ve škole formou školní multilicence
Minimální doporučená konfigurace počítače
 • Windows 2000 SP3, Windows XP SP2 nebo Windows Vista, procesor 1GHz, 512 MB RAM, 512 MB místa na disku, zvuková karta
TIP

Možnost využití elektronického slovníku při interaktivní výuce ve škole formou *školní multilicence.