Člověk a příroda – Půda

Učebnice

Tento integrovaný učební text představuje ucelený pohled na téma Půda. Pomáhá pochopit vzájemné souvislosti a umožňuje nahlížet na problémy z různých perspektiv.

ISBN
80-7238-340-X
EAN
9788072383405
Počet stránek
64
Vazba
sešitová
Formát
190 x 260
Rok vydání
2005 (1. vydání)
Autoři
Bergstedt Christel, Ditrich Volkmar, Liebers Klaus
 • Běžná cena 119 Kč s DPH

 • Skladem

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 107,10 Kč s DPH.

 • Koupit

Popis

Učebnice obsahuje tyto kapitoly:

 • Půda jako směs látek

součásti půdy a její tvorba, chemické a biologické zvětrávání, tvorba humusu, půdní druhy, půdní profily

 • Půdní klima

půdní teplota a energetický režim v půdě, provzdušnění půdy, vodní režim v půdě

 • Půda jako životní prostředí rostlin

půdní koloidy, procesy výměny iontů v půdě, půdní reakce a obsah uhličitanu vápenatého v půdě, ionty minerálních solí, rostliny jako indikátory půdních vlastností

 • Kořeny rostlin a jejich funkce v půdě

prorůstání půdy kořeny, mechanismy příjmu vody – difúze a osmóza, vylučování látek kořeny rostlin

 • Živočichové v půdě

obratlovci a bezobratlí, funkce půdních živočichů, fotografie vybraných půdních živočichů a klíč k jejich určování

 • Vzájemné působení půdy a půdních organismů

mikroorganismy v půdě a jejich funkce, vztahy mezi půdními organismy, koloběhy látek v půdě

 • Využití a ochrana půdy

obdělávání půdy, hnojení a hnojiva, půdní eroze, prostředky na ochranu rostlin, škodliviny a poškození půdy škodlivinami, ekologická zemědělská výroba

Charakteristika řady
Tato nová řada publikací je určena pro odbornou výuku především přírodovědných, ale částečně i společenskovědních předmětů na II. stupni základních škol a ve víceletých gymnáziích. Témata jsou zpracována tak, že umožňují ucelený pohled na danou problematiku. Naleznete zde návody na pokusy, pozorování a aplikace v oborech, jako jsou přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika, ekologie, astronomie, historie, psychologie atd. Publikace lze velmi dobře využívat zejména při skupinové práci žáků, např. při projektovém vyučování.

Koncepce a forma
Tematické sešity jsou členěny do jednotlivých ucelených kapitol, se kterými lze pracovat v různém pořadí nezávisle na sobě. Kapitoly jsou uspořádány tak, že na úvodní pokusy a pozorování navazuje soubor otázek a úkolů prověřujících pochopení problematiky. Komplexní pohled na zkoumané téma je zpracován ve druhé části kapitoly. Kombinace textu, ilustrací, fotografií, tabulek a grafů umožňuje snadnou orientaci, je přehledná a současně motivující. Nově vydaná příručka doplňující řadu těchto publikací didakticky analyzuje možnosti využívání celistvého pohledu na přírodovědná i společenskovědní témata. Současně může pomoci při plánování výuky podle RVP a při využívání projektového vyučování či skupinové práce v základní škole a na gymnáziu.