Matematika s přehledem 6 – Logaritmy

Doplňky

Přehledy vybraných důležitých vzorců a vět středoškolské matematiky - logaritmy: logaritmické funkce, pravidla pro počítání s logaritmy.

ISBN
K 098
EAN
8594022787992
Formát
127 x 230
Rok vydání
2015 (1. vydání)
 • Běžná cena 9 Kč s DPH

 • Skladem k dispozici 26 ks

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 8,10 Kč s DPH.

 • Koupit

Popis

Desetidílný užitečný pomocník při studiu matematiky, vytištěný na tvrdším laminovaném papíru v praktickém formátu oboustranných záložek.

Matematika s přehledem – obsahy jednotlivých dílů 1–10:
 • Matematika s přehledem 1 – Základní poznatky: číselné obory, dělitelnost přirozených čísel, intervaly, množinové operace, logika
 • Matematika s přehledem 2 – Geometrie: vzorce pro obsahy, obvody, objemy, povrchy, Eukleidovy věty, Pythagorova věta
 • Matematika s přehledem 3 – Algebra: mnohočleny, vzorce pro úpravy mnohočlenů, pravidla počítání s mocninami a odmocninami, usměrňování zlomků
 • Matematika s přehledem 4 – Goniometrie a trigonometrie: goniometrické funkce, míra stupňová a oblouková, základní hodnoty goniometrických funkcí, goniometrické vzorce, věty sinová a kosinová
 • Matematika s přehledem 5 – Posloupnosti a finanční matematika: vlastnosti posloupností, aritmetická a geometrická posloupnost, úroky, inflace, spoření
 • Matematika s přehledem 6 – Logaritmy: logaritmické funkce, pravidla pro počítání s logaritmy
 • Matematika s přehledem 7 – Kombinatorika: faktoriál, permutace, variace, kombinace, binomická věta
 • Matematika s přehledem 8 – Analytická geometrie, kuželosečky I: kružnice, parabola, středové rovnice, vzájemná poloha přímky a kuželosečky, analytické řešení
 • Matematika s přehledem 9 – Analytická geometrie, kuželosečky II: elipsa, hyperbola, středové rovnice, vzájemná poloha přímky a kuželosečky, analytické řešení
 • Matematika s přehledem 10 – Diferenciální a integrální počet: věty o limitách, důležité limity, pravidla pro derivování, derivace elementárních funkcí, základní vzorce pro primitivní funkce