Deutsch mit Max A1/ díl 1

Učebnice

Dvoudílná učebnice je určena pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka. První díl je vhodný pro žáky 7. nebo 8. ročníku základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

ISBN
80-7238-531-3
EAN
9788072385317
Počet stránek
88
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 280
Rok vydání
2006 (1. vydání)
Autoři
Fišarová Olga, Zbranková Milena
Schválilo MŠMT
Doložka MSMT-26 753/2018

Tuto učebnici nabízíme také v elektronické podobě.

Tento produkt se Vám zobrazí v novém okně, na portálu www.flexibooks.cz. Učebnice v elektronické podobě nelze objednávat společně s tištenými učebnicemi. Pokud máte rozpracovanou objednávku, doporučujeme Vám ji nejprve dokončit a učebnice v elektronické podobě objednat zvlášť.

OK Zrušit

 • Běžná cena 219 Kč s DPH

 • Skladem

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 197,10 Kč s DPH.

 • Koupit

  Od roku 2017 je k dispozici nové vydání Deutsch mit Max neu + interaktiv. Skutečně chcete koupit původní vydání Deutsch mit Max?

  Koupit Zrušit

Popis

Dvoudílná učebnice oblíbených autorek je určená pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka v 8.–9. (resp. 7.–9.) ročnících základních škol nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.

Obsah 1. dílu:

 • Erste Schritte (vstupní fonetický kurz) - abeceda, pozdravy, dny v týdnu, číslovky, barvy, jména
 • Ich heiße, ich wohne in ... - představení se, tykání, vykání, poděkování vyplnění formuláře
 • Meine Familie - představení členů rodiny, základní prostorová orientace
 • Meine Freunde - časové údaje, popis osob, vyprávění o zájmech
 • Schule, Schule - popis školních potřeb, posouzení správnosti, příkaz
 • Mein Hobby - aktivity během týdne, telefonování, psaní e-mailu, chatování
 • Ich habe einen Computer - popis činností na počítači, vyprávění o domácích mazlíčcích, psaní dopisu o sobě
 • Wo und wann? - pozvánka na oslavu, určování času, pojmenování měsíců a ročních období
 • In den Ferien - koupení jízdenky, zamluvení ubytování, pozdrav z dovolené

 

Soubor svým obsahem i rozsahem plně odpovídá požadavkům stanoveným v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, tj. cca 200 hodin výuky s cílem dosáhnout výstupní úrovně A1 podle SERR pro jazyky.

Autorky čerpají své náměty z dlouholetých pedagogických zkušeností i z ohlasů na svoji první učebnici vydanou v Nakladatelství Fraus Start mit Max, která se stala jedním z nejoblíbenějších titulů na prvním stupni základních škol.

Žáci se opět setkávají s průvodcem Maxem, tentokrát mobilním telefonem, který jim bude oporou při překonávání úskalí gramatiky či slovní zásoby.
Každý díl učebnice je rozdělen do osmi tematických celků a zaměřuje se na všechny čtyři základní dovednosti – mluvení, čtení, psaní i poslech.
Gramatické učivo odpovídá cílové úrovni A1, které bude dosaženo po probrání obou dílů. V každé lekci jsou přehledně stanoveny komunikativní cíle.
Učebnice obsahují okrajové lišty s prostorem pro mezipředmětové vztahy, strategie učení a zajímavosti z německého prostředí.

Žáci jsou vedeni k tomu, aby po probrání lekce v části Moje portfolio sami zhodnotili, nakolik se jim těchto cílů podařilo dosáhnout. Učitelům pak jistě bude oporou podrobně strukturovaný obsah, který mohou využít jako podklad při vytváření Školního vzdělávacího programu.

Součástí kompletu jsou nahrávky včetně zajímavých rytmizací (rapy), pracovní sešit s důkladnou kontrastivní prezentací probraného gramatického učiva a vloženým přehledem gramatiky a podrobně zpracovaná příručka učitele. V ní jsou kromě metodických postupů k jednotlivým lekcím zpracována také průřezová témata a konkretizovány klíčové kompetence. Součástí příručky jsou testy lekcí, zahrnující všechny čtyři dovednosti.

  Doporučte žákům aplikaci ke snadnému procvičování slovíček. Stahujte ZDARMA