Matematika 6 Aritmetika

Učebnice

Učebnice matematiky pro 6. ročník ZŠ a VG zaměřená na výuku aritmetiky.

2. místo BESA

Tato učebnice získala v roce 2009 druhé místo v soutěži nejlepších evropských učebnic (Best European Schoolbook Awards – BESA). Soutěž je pravidelně vyhlašována v rámci knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a pořádají ji Evropská asociace nakladatelství učebnic (EEPG), Frankfurter Buchmesse a Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií (IARTEM).

ISBN
978-80-7238-654-3
EAN
9788072386543
Počet stránek
80
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 280
Rok vydání
2007 (1. vydání)
Autoři
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel

Tuto učebnici nabízíme také v elektronické podobě.

Tento produkt se Vám zobrazí v novém okně, na portálu www.flexibooks.cz. Učebnice v elektronické podobě nelze objednávat společně s tištenými učebnicemi. Pokud máte rozpracovanou objednávku, doporučujeme Vám ji nejprve dokončit a učebnice v elektronické podobě objednat zvlášť.

OK Zrušit

  • Běžná cena 149 Kč s DPH

  • Skladem

  • Přihlaste se a  nakupte za cenu 134,10 Kč s DPH.

  • Koupit

Popis

Učebnice aritmetiky pro 6. ročník/primu obsahuje následující tematické celky:

  • Desetinná čísla
  • Dělitelnost přirozených čísel
  • Grafy a diagramy

Do učebnice je zařazeno také úvodní shrnutí a zopakování učiva matematiky 1.–5. ročníku ZŠ.

Autoři věnují velkou pozornost mezipředmětovým vztahům, upozorňují na to, jak je matematika skryta ve zcela běžných životních situacích a jak nám její znalost pomáhá tyto situace zvládat. Pozornost věnují i historii matematiky, souvislostem matematiky a umění a systematicky se snaží v dětech budovat představu matematiky jako nezbytné součásti lidské kultury.

Všechny tematické celky v učebnici mají jednotnou strukturu. Po motivačním úvodu následují jednoduchá cvičení, v nichž žáci objevují nové skutečnosti. Při řešení těchto úloh objevují nové zákonitosti a vztahy a pod vedením učitele samostatně formulují nové poznatky. V závěru kapitoly se „dohodnou“ na slovníčku, který budou pro nové pojmy používat. Tematický celek je pak uzavřen shrnutím všeho důležitého, co se děti naučily, a dále zkouškou znalostí. Ta obsahuje další úlohy, které mohou děti řešit samostatně, např. jako domácí úlohy, a mohou si na nich ověřit, jak probrané učivo zvládly. V učebnicích je vždy v závěru zařazena kapitola s názvem A ještě něco navíc. Tato kapitola poskytuje množství dalších úloh k procvičování učiva a také zajímavé nebo obtížnější úlohy pro nadané žáky.

Text učebnic je doprovozen řadou ilustrací, fotografií a graficky je zpracován tak, aby učebnice děti zaujala. Hlavní text je na okrajích doplněn lištou, která má motivační charakter, je věnována mezipředmětovým vztahům a všem výše uvedeným souvislostem matematiky a okolního světa. Lišta může sloužit učiteli také ke zpestření učiva a žákům k samostatné práci.
Do učebnic a pracovních sešitů je vždy zařazeno také úvodní shrnutízopakování učiva matematiky předchozího ročníku.

Novinkou v učebnicích pro 7. ročník/sekundu je zařazení jedné dvoustrany s názvem Angličtina v matematice. V první části této dvoustrany najdete anglické výrazy pro základní pojmy z aritmetiky a geometrie, které žáci znají z kapitol učebnic. Druhou část této dvoustrany tvoří jednoduchá cvičení, ve kterých si žáci mohou tyto pojmy procvičit a upevnit v kontextu matematických úloh.

Práce s počítačem 

V učebnicích jsou systematicky připravovány situace pro výuku i pro samostatnou práci žáků s počítačem. Texty jsou koncipovány tak, aby využití počítače nebylo nezbytné, pokud např. žáci nemají počítač běžně k dispozici. Přitom však nabízíme možné přednosti, které výuka s počítačem přináší.

Vycházíme z toho, že nestačí nakoupit učitelům a žákům nejmodernější technologie, ale musíme je naučit tyto technologie využívat, a to nejen jako prostředek k promítání prezentací. Snažíme se ukázat, jak využít interaktivní prostředky k tomu, aby se žáci učili přemýšlet, třídit a vybírat informace a aby je dokázali samostatně používat jak při výuce, tak v každodenním životě.

Využití počítačů je sice efektivní, avšak příprava výukových materiálů je časově velmi náročná. Proto autoři připravili řadu úloh, např. v programech Cabri II+, Geonext, podpůrné programy, aplety, které lze nalézt v on-line podpoře na internetových stránkách www.ucebnice.fraus.cz. Většina z nich je také součástí interaktivních učebnic.