Materiály ke stažení

Dějepis 9

Ostatní

Rozšiřující materiály k učebnici – Čeští panovníci .pdf náhled
Podklad pro tvorbu učebních osnov dějepisu .pdf náhled
Ověřené zdroje – Internetové odkazy .pdf náhled

Kopírovatelné materiály

Vysídlení německých obyvatel z Československa .pdf náhled
Pracovní list – Třetí odboj .pdf náhled
Pracovní list – Královské svatby (text) .pdf náhled
Pracovní list – Královské svatby (otázky a odpovědi) .pdf náhled
Hra domino – 2. světová válka .pdf náhled
Rozšiřující materiály k učebnici – Historie Židů .pdf náhled
Rozšiřující materiály k učebnici – Panovníci českých zemí .pdf náhled
Rozšiřující materiály k učebnici – Přehled moravských vladařů .pdf náhled
Rozšiřující materiály k učebnici – Dějiny Íránu (Persie) .pdf náhled
Rozšiřující materiály k učebnici – Čeští panovníci .pdf náhled
Ověřené zdroje – Internetové odkazy .pdf náhled

Koncepce

Kritéria hodnocení referátů .pdf náhled
Obsah učebnice .pdf náhled
Témata na referáty k moderním dějinám .pdf náhled
Výstupy a klíčové kompetence .pdf náhled
Časově-tematický plán .pdf náhled
RVP ZV a dějepisné učebnice Nakladatelství Fraus .pdf náhled
Podklad pro tvorbu učebních osnov dějepisu .pdf náhled