Le français ENTRE NOUS 1

Učebnice

Učebnice je rozdělena do osmi tematických celků rozvíjejících všechny čtyři komunikativní řečové dovednosti.

ISBN
978-80-7238-867-7
EAN
9788072388677
Počet stránek
80
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 280
Rok vydání
2009 (1. vydání)
Autoři
Nováková Sylva, Kolmanová Jana, Geffroy-Konštacký Daniele,Táborská Jana
Schválilo MŠMT
Doložka MSMT-6317/2015 ze dne 14.4.2015

Tuto učebnici nabízíme také v elektronické podobě.

Tento produkt se Vám zobrazí v novém okně, na portálu www.flexibooks.cz. Učebnice v elektronické podobě nelze objednávat společně s tištenými učebnicemi. Pokud máte rozpracovanou objednávku, doporučujeme Vám ji nejprve dokončit a učebnice v elektronické podobě objednat zvlášť.

OK Zrušit

  • Běžná cena 279 Kč s DPH

  • Skladem

  • Přihlaste se a  nakupte za cenu 251,10 Kč s DPH.

  • Koupit

Popis

Dvoudílný ucelený soubor učebnic je určený pro výuku francouzštiny jako dalšího cizího jazyka v 8. (resp. 7.) ročníku základních škol nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. První a druhý díl pokrývají úroveň A1 podle SERR pro jazyky.

Proč je výhodné francouzštinu blíže poznat, se dočtete na stránce 6 v učebnici: „10 bonnes raisons d´apprendre le français“, v 1.dílu česky a ve 2. dílu francouzsky. Se základní orientací v textu už si budete umět poradit.

Vlastní název učebnice Le français ENTRE NOUS (Francouzština MEZI NÁMI) není zvolen náhodně. Měl by vyjadřovat pevné zakotvení tohoto jazyka v dnešním světě, a také to, že učebnice klade důraz na opravdovou komunikaci ve třídě a je užitečným i zábavným společníkem při získávání znalostí v oblasti kultury frankofonních zemí a Evropské unie a také důležitých dovedností nejen v oblasti komunikace ve francouzštině.

 Přednosti učebnice

  • jako první dvoujazyčná učebnice je vedena pravidly tzv. "nového pravopisu"ve francouzštině, ve slovníčku pak uvádí i variantu starší      
  • značná pozornost je věnována postupnému objevování a systematickému osvojování zvukové stránky francouzštiny
  • metoda poukazuje na četné mezipředmětové vztahy, například i s angličtinou, která je na většině českých škol vyučována jako první cizí jazyk
  • obsahuje značné množství podnětů ke splnění cílů interkulturní výchovy, využívá přitom mj. prvky projektového vyučování
  • je k dispozici v interaktivní podobě k využití na interaktivní tabuli, ale také v tabletu, PC a notebooku
  • je k dispozici zdarma aplikace WordTrainer FRAUS, která slouží procvičování slovní zásoby z jednotlivých lekcí učebnice

Učebnice + poslechy v mp3 pro žáky je rozdělena do osmi tematických celků (1. lekce doporučená jako audioorální - audiovizuální kurz), rozvíjejících všechny komunikativní řečové dovednosti. Každá lekce má 8 stran, vstupní strana s bohatým fotografickým materiálem je motivační - Co se naučíš; dalších 6 stran přináší texty a dialogy, slovní zásobu v kontextu, uvedení gramatiky různými přístupy, nácvik výslovnosti zábavným způsobem.

Zadání ke cvičením je v prvním díle dvojjazyčné. Cvičení jsou zde zaměřena na vyvážené osvojování všech komunikativních řečových dovedností (kromě dovednosti psaní, která je rozvíjena v pracovním sešitě) a přiblížení reálií frankofonních zemí.

Na konci každé lekce najdeme písničky, hry, básničky, jazykolamy a důležité shrnutí - Už umím s příklady, jehož prostřednictvím jsou žáci systematicky vedeni k sebehodnocení. Rozvoj autonomie žáků je podpořen taktéž četnými prvky projektové výuky a samostatnou „projektovou" lekcí.

Výklad gramatiky je přiměřený dané úrovni a věku žáků, je postavený na příkladech a srovnání s mateřským jazykem. Učebnicový soubor je veden pravidly „nového pravopisu" ve francouzštině, přičemž ve slovníčku uvádí i variantu starší, s níž se žáci mohou běžně také ještě setkávat. Lišty na okrajích stránek tvoří prostor pro odkazy na četné mezipředmětové vztahy (i s AJ), zajímavosti z frankofonního prostředí, poznámky týkající se jazykového systému francouzštiny a strategie učení. Na závěr učebnice jsou zařazeny francouzsko-české pokyny ve třídě, abecední slovníček s odkazy na příslušné lekce, francouzský kalendář a jazykolamy.

  Doporučte žákům aplikaci ke snadnému procvičování slovíček. Stahujte ZDARMA