Český jazyk 5

Učebnice

Učebnice zahrnuje učivo jazykové, komunikační i slohové.

ISBN
978-80-7238-960-5
EAN
9788072389605
Počet stránek
168
Vazba
šitá brožovaná
Formát
195 x 260
Rok vydání
2011 (1. vydání)
Autoři
Kosová Jaroslava, Babušová Gabriela, Rykrová Lenka, Vokšická Jitka

Tuto učebnici nabízíme také v elektronické podobě.

Tento produkt se Vám zobrazí v novém okně, na portálu www.flexibooks.cz. Učebnice v elektronické podobě nelze objednávat společně s tištenými učebnicemi. Pokud máte rozpracovanou objednávku, doporučujeme Vám ji nejprve dokončit a učebnice v elektronické podobě objednat zvlášť.

OK Zrušit

 • Běžná cena 139 Kč s DPH

 • Skladem

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 125,10 Kč s DPH.

 • Koupit

Popis

Učebnice je rozdělena do 20 témat, v každém tématu se probírají nebo opakují určité gramatické jevy.

Pro cílenou přípravu žáků na na osmiletá gymnázia dále doporučujeme publikaci K přijímačkám s nadhledem.

Probírané jazykové jevy: předpony s-z-, slova přejatá, druhy přídavných jmen, přísudek – slovesný, jmenný se sponou, shoda přísudku s podmětem – podmět nevyjádřený a několikanásobný, podstatná jména pomnožná, číslovky – druhy a jejich skloňování, homonyma, druhy zájmen, příslovce, vztahy ve slovní zásobě, orientace v textu, vlastní jména, zvuková stránka jazyka

Sloh a komunikace: popis, zpráva, přihláška, konflikt, oznámení, složenka, podací lístek, inzerát, referát, e-mail, rozlišování fakt a názorů

Obsah učebnice:

Učivo známé i neznámé
 • Odpočinuli jsme si: Opakování ze 4. ročníku: vyjmenovaná slova, přípony, podstatná jména, vypravování (osnova, přímá řeč, věta uvozovací); Mario posílá dopis svému kamarádovi; Letní brigáda
 • Vynalézali: Opakování ze 4. ročníku: slovesa a pravopis slovesných zakončení přítomného času, slovesný způsob, skladba a shoda přísudku s podmětem, popis; Křižíkova světelná fontána; František Křižík
 • Mění se: Opakování ze 4. ročníku: stavba slova, vyjmenovaná slova, slovotvorba, klíčová slova; Letní čas; Zimní pneumatiky
 • Vyrábíme: Opakování ze 4. ročníku: znělost, skupiny s ě, je, skupiny s mě, mně, souhláskové skupiny, popis pracovního postupu, konflikt, omluva; Přívěsek; Ztracený přívěsek
 • Sportuji, sportuješ, sportuje: předpony s-z-, slova přejatá; Jsme cyklisté, plavci a lenoši; Vuvuzela

 

Pravopis přídavných jmen a shoda přísudku s podmětem
 • Nocovali jsme: druhy přídavných jmen, přídavná jména měkká, zpráva; Nocování ve škole; Noční návštěva učebny přírodopisu
 • Odjíždíme: přídavná jména tvrdá, přídavná jména přivlastňovací, vypravování, popis místa, přihláška; Výlet za kanál La Manche; Brusel
 • Chystáte se?: opakování; Vánoční jarmark; Vídeňské vánoční trhy
 • Přečetli jsme: přísudek slovesný a přísudek jmenný se sponou; Kdo jsou lichožrouti?; Lichožroutí bydlení
 • Dívejte se: shoda přísudku s podmětem (podmět nevyjádřený, několikanásobný), podstatná jména pomnožná; Co znamená zkratka 3D?; Odměna za vysvědčení

 

Slovní druhy podrobněji
 • Připravujeme se: spisovnost, slovesné tvary, oznámení, čtení s porozuměním; Talentové zkoušky; Rozhovor se svým já
 • Počítáme: druhy číslovek, skloňování číslovek tři, čtyři, psaní složených číslovek, složenka, podací lístek; Nové známky; Největší poštovní schránka
 • Hořelo: pravopis předložek s a z, souvětí, opakování ze 4. ročníku: spojky, příslovce; Požár; Bezstarostná teta Bláža
 • Jezděte!: reklama, druhy zájmen; Dětské kolo Gepard; Nové kolo?
 • Chráníš se?: opakování; Zkažený výlet; Aler

 

Sdělování a přijímání informací
 • Sokolničili: vztahy ve slovní zásobě, orientace v textu; Nezapomenutelný zážitek; Z historie sokolnictví
 • Věnují se...: aktivní naslouchání, inzerát, vlastní jména; Školní kapela; Kdo je Pavel Jurkovič?
 • Obdivujeme: zvuková stránka jazyka, mluvené projevy – mimojazykové prostředky, referát, e-mail; Paralympiáda; Běh Terryho Foxe
 • Přemýšlíme: rozlišování faktů a názorů; Nahlédnutí do vesmíru; Vyloučený Pluto

 

Učivo – neučivo
 • Budeme hodnotit: opakování; Co bychom bez školy neuměli? Jaké by to bylo bez školy? Zamyšlení žáka pátého ročníku.