Hudební výchova 6 a 7

Učebnice

Učebnice hudební výchovy pro 6.-7. třídu obsahově vychází z RVP/Umění a kultura a rozvíjí kompetence žáků po stránce vokální, instrumentální, hudebně pohybové i poslechové. Cílem je motivovat žáky k poznávání a poslechu hudby, ke zpěvu a hře na hudební nástroje i k hudebně-pohybovým aktivitám.

1. místo BELMA

Hudební výchova 6 a 7 zvítězila ve finále soutěže o nejlepší evropskou učebnici BELMA 2015.

BELMA (The Best European Learning Materials Awards) je pravidelně vyhlašována v rámci knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a o vítězích rozhoduje porota složená z pedagogů předních evropských institucí a univerzit.

Soutěž spolupořádá Evropská asociace nakladatelství učebnic (EEPG) a Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií (IARTEM).

ISBN
978-80-7238-901-8
EAN
9788072389018
Počet stránek
88
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 297
Rok vydání
2014 (1. vydání)
Autoři
Šedivý Jakub, Rohlíková Lucie

Tuto učebnici nabízíme také v elektronické podobě.

Tento produkt se Vám zobrazí v novém okně, na portálu www.flexibooks.cz. Učebnice v elektronické podobě nelze objednávat společně s tištenými učebnicemi. Pokud máte rozpracovanou objednávku, doporučujeme Vám ji nejprve dokončit a učebnice v elektronické podobě objednat zvlášť.

OK Zrušit

 • Běžná cena 169 Kč s DPH

 • Skladem k dispozici 29 ks

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 152,10 Kč s DPH.

 • Koupit

Popis

Učebnice hudební výchovy pro 6.–7. ročník obsahově vychází z RVP / Umění a kultura a rozvíjí kompetence žáků po stránce vokální, instrumentální, hudebně-pohybové i poslechové.

Světem hudby provází žáky příběh začínající kapely, jejíž jednotliví členové objevují zákonitosti hudby, učí se hrát na různé hudební nástroje a nechávají se inspirovat klasickou i současnou hudbou různých žánrů.

Cílem učebnice je motivovat žáky k poznávání hudby, zpívání a hře na hudební nástroje a v neposlední řadě k pohybu a rytmickému vyjádření hudby. Učebnice nabízí učiteli možnost výběru postupu dle vyspělosti žáků a zvláštností třídy. Posiluje u žáků motivaci k učení, rozvíjení dobrých vztahů v třídním kolektivu a navození důvěry mezi učitelem a žákem.
Tematickou osou učebnice je postupné seznamování s jednotlivými hudebními nástroji, na které je nahlíženo z mnoha úhlů i historických kontextů.

Tištěná učebnice má moderní grafickou podobu v plnobarevném provedení se svěžími ilustracemi. V hlavním textu je rozpracována motivační linie příběhu, která uvádí krátký výkladový text doplněný notovými zápisy, schématy či fotografiemi. Nechybí množství motivujících otázek a námětů pro praktické činnosti. Na vedlejší liště jsou umístěny odkazy na mezipředmětové vztahy a poznámky k aktuálnímu dění během školního roku (výročí, festivaly, slavnosti).

 Učebnice je součástí celého setu materiálů, který dále zahrnuje:

 • interaktivní učebnici vč. návrhů pracovních aktivit
 • poslechy k učebnici v sekci Materiály ke stažení zdarma*
 • příručku učitele
 • zpěvník s instrumentálními doprovody v sekci Materiály ke stažení zdarma*
 • audionahrávky písní ze zpěvníku ve formátu Flexibooks pro využití na interaktivní tabuli (včetně karaoke)

* Materiály ke stažení zdarma se vám zobrazí až po přihlášení na www.ucebnice.fraus.cz. Najdete je poté na této stránce pod obálkou učebnice.

 

Učebnice klade důraz na aktivitu, samostatnost a tvořivost žáků tak, aby:

 • využívali své individuální hudební schopnosti a dovednosti při individuálních i skupinových hudebních aktivitách
 • uplatňovali získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě
 • pracovali na svém pěveckém projevu po stránce intonační i rytmické v jednohlase i vícehlase
 • reprodukovali na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, realizovali písně a skladby různých stylů a žánrů
 • vytvářeli jednoduché doprovody a jednoduché hudební improvizace
 • dokázali vhodně vyjádřit hudbu pohybem
 • dokázali ocenit kvalitní vokální, instrumentální i pohybový projev druhého
 • uměli aktivně naslouchat, orientovali se v proudu znějící hudby a přistupovali k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
 • vnímali souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

Předseda Společnosti pro hudební výchovu ČR Jan Prchal, který působí rovněž jako pedagog, považuje téměř za svátek, když se v nabídce objeví učebnice pro hudební výchovu. „Navíc učebnice, která je obsahem, formátem a grafickým zpracováním pro žáky atraktivní a pro pedagogy motivující. Alespoň taková je má krátká zkušenost s novou hudební výchovou Nakladatelství Fraus pro 6. a 7. ročník, která do značné míry naplňuje mou představu o moderní učebnici. Akcentuje činnostní pojetí předmětu, neopomíjí hudební gramotnost, ale teoretické poznatky jsou vyvozovány z praktických činností, aktivita žáků se promítá i do oblasti mimoškolní, volnočasové a je v pravém smyslu slova interaktivní. Velkým kladem je její elektronická podoba a z toho vyplývající „bonusy“ ve formě her, kvízů, ale i doprovodů pro vokální (ale i jiné) činnosti. Osobně mne mrzí, že autoři nevěnovali větší prostor dějinám hudebního umění – rámcovému zmapování vývoje hudby artificiální i nonartificiální, populární. Jinak je ale učebnice vítaným příspěvkem pro moderně vyučovanou hudební výchovu.“ říká Jan Prchal.

Dějinám hudby se bude více věnovat připravovaný druhý díl učebnice (pro 8. a 9. ročník), který vyjde ve školním roce 2017/2018.