Hudební výchova 6 a 7

Učebnice

Učebnice hudební výchovy pro 6.-7. třídu obsahově vychází z RVP/Umění a kultura a rozvíjí kompetence žáků po stránce vokální, instrumentální, hudebně pohybové i poslechové. Cílem je motivovat žáky k poznávání a poslechu hudby, ke zpěvu a hře na hudební nástroje i k hudebně-pohybovým aktivitám.

1. místo BELMA

Hudební výchova 6 a 7 zvítězila ve finále soutěže o nejlepší evropskou učebnici BELMA 2015.

BELMA (The Best European Learning Materials Awards) je pravidelně vyhlašována v rámci knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a o vítězích rozhoduje porota složená z pedagogů předních evropských institucí a univerzit.

Soutěž spolupořádá Evropská asociace nakladatelství učebnic (EEPG) a Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií (IARTEM).

ISBN
978-80-7238-901-8
EAN
9788072389018
Počet stránek
88
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 297
Rok vydání
2014 (1. vydání)
Autoři
Šedivý Jakub, Rohlíková Lucie

Tuto učebnici nabízíme také v elektronické podobě.

Tento produkt se Vám zobrazí v novém okně, na portálu www.flexibooks.cz. Učebnice v elektronické podobě nelze objednávat společně s tištenými učebnicemi. Pokud máte rozpracovanou objednávku, doporučujeme Vám ji nejprve dokončit a učebnice v elektronické podobě objednat zvlášť.

OK Zrušit

 • Běžná cena 169 Kč s DPH

 • Skladem

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 152,10 Kč s DPH.

 • Koupit

Popis

Učebnice hudební výchovy pro 6.–7. ročník obsahově vychází z RVP / Umění a kultura a rozvíjí kompetence žáků po stránce vokální, instrumentální, hudebně-pohybové i poslechové.

Světem hudby provází žáky příběh začínající kapely, jejíž jednotliví členové objevují zákonitosti hudby, učí se hrát na různé hudební nástroje a nechávají se inspirovat klasickou i současnou hudbou různých žánrů.

Cílem učebnice je motivovat žáky k poznávání hudby, zpívání a hře na hudební nástroje a v neposlední řadě k pohybu a rytmickému vyjádření hudby. Učebnice nabízí učiteli možnost výběru postupu dle vyspělosti žáků a zvláštností třídy. Posiluje u žáků motivaci k učení, rozvíjení dobrých vztahů v třídním kolektivu a navození důvěry mezi učitelem a žákem.
Tematickou osou učebnice je postupné seznamování s jednotlivými hudebními nástroji, na které je nahlíženo z mnoha úhlů i historických kontextů.

Tištěná učebnice má moderní grafickou podobu v plnobarevném provedení se svěžími ilustracemi. V hlavním textu je rozpracována motivační linie příběhu, která uvádí krátký výkladový text doplněný notovými zápisy, schématy či fotografiemi. Nechybí množství motivujících otázek a námětů pro praktické činnosti. Na vedlejší liště jsou umístěny odkazy na mezipředmětové vztahy a poznámky k aktuálnímu dění během školního roku (výročí, festivaly, slavnosti).

 Učebnice je součástí celého setu materiálů, který dále zahrnuje:

 • interaktivní učebnici vč. návrhů pracovních aktivit
 • poslechy k učebnici v sekci Materiály ke stažení zdarma*
 • příručku učitele
 • zpěvník s instrumentálními doprovody v sekci Materiály ke stažení zdarma*
 • audionahrávky písní ze zpěvníku ve formátu Flexibooks pro využití na interaktivní tabuli (včetně karaoke)

* Materiály ke stažení zdarma se vám zobrazí až po přihlášení na www.ucebnice.fraus.cz. Najdete je poté na této stránce pod obálkou učebnice.

Komplet pro 8.–9. ročník bude vydán ve školním roce 2017/2018.

Učebnice klade důraz na aktivitu, samostatnost a tvořivost žáků tak, aby:

 • využívali své individuální hudební schopnosti a dovednosti při individuálních i skupinových hudebních aktivitách
 • uplatňovali získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě
 • pracovali na svém pěveckém projevu po stránce intonační i rytmické v jednohlase i vícehlase
 • reprodukovali na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, realizovali písně a skladby různých stylů a žánrů
 • vytvářeli jednoduché doprovody a jednoduché hudební improvizace
 • dokázali vhodně vyjádřit hudbu pohybem
 • dokázali ocenit kvalitní vokální, instrumentální i pohybový projev druhého
 • uměli aktivně naslouchat, orientovali se v proudu znějící hudby a přistupovali k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
 • vnímali souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

Předseda Společnosti pro hudební výchovu ČR Jan Prchal, který působí rovněž jako pedagog, považuje téměř za svátek, když se v nabídce objeví učebnice pro hudební výchovu. „Navíc učebnice, která je obsahem, formátem a grafickým zpracováním pro žáky atraktivní a pro pedagogy motivující. Alespoň taková je má krátká zkušenost s novou hudební výchovou Nakladatelství Fraus pro 6. a 7. ročník, která do značné míry naplňuje mou představu o moderní učebnici. Akcentuje činnostní pojetí předmětu, neopomíjí hudební gramotnost, ale teoretické poznatky jsou vyvozovány z praktických činností, aktivita žáků se promítá i do oblasti mimoškolní, volnočasové a je v pravém smyslu slova interaktivní. Velkým kladem je její elektronická podoba a z toho vyplývající „bonusy“ ve formě her, kvízů, ale i doprovodů pro vokální (ale i jiné) činnosti. Osobně mne mrzí, že autoři nevěnovali větší prostor dějinám hudebního umění – rámcovému zmapování vývoje hudby artificiální i nonartificiální, populární. Jinak je ale učebnice vítaným příspěvkem pro moderně vyučovanou hudební výchovu.“ říká Jan Prchal.

Dějinám hudby se bude více věnovat připravovaný druhý díl učebnice (pro 8. a 9. ročník), který vyjde ve školním roce 2017/2018.