Saison 2 (A2-B1)

Učebnice

Nový čtyřdílný učebnicový soubor francouzštiny pro dospívající a dospělé studenty s příručkou učitele ZDARMA ke stažení.

ISBN
978-22-7807-753-3
EAN
9782278077533
Počet stránek
216
Formát
210 x 285
Rok vydání
2015
Autoři
Marie-Noëlle Cocton, Anneline Dintilhac, Anouchka Oliveira, Delphine Ripaud, Dorothée Dupleix
Schválilo MŠMT
Doložka MSMT-26195/2016-11
 • Běžná cena 599 Kč s DPH

 • Skladem

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 539,10 Kč s DPH.

 • Koupit

Popis

SAISON A1+ A2 + B1 + B2
 •  nejnovější původní čtyřdílný učebnicový soubor francouzštiny pro dospívající a dospělé studenty
 • příručka učitele je dostupná ZDARMAmateriálech ke stažení (po přihlášení do e-shopu naleznete v levé části stránky pod titulkou učebnice)

Autoři vycházeli z vlastní praxe a cíleně připravili učebnici pro pružnou a zároveň stimulující práci. Od začátku daná přesná struktura a jasně definované etapy pomáhají učiteli ve výuce a současně vést studenty tak, aby si uměli vytvářet jednoduché a účinné orientační body k zvládnutí potřebných vědomostí (slovní zásoba, fonetika, mluvnice).

Mezi zvláštnosti práce patří velký prostor věnovaný slovní zásobě (k memorizaci slouží schémata a tabulky v učebnici, společně s pracovním sešitem a využívání i-verze pro třídu na interaktivní tabuli),  pravidelné místo má i práce s fonetikou a mluvnicí v kontextu (vyrovnaný přístup mezi pochopením významu v kontextu a solidní systematizací, jak v učebnici, tak v pracovním sešitě). 

Studenti jsou vyzýváni k samostatnosti, zařazovanými Stratégies (symbol žárovičky), které jim doporučují jak získávat dobré reflexy pro porozumění audionahrávkám či písemným textům, co je potřeba si zapsat a zapamatovat, jak s čím pracovat, jak a kde hledat další podněty a cenné rady.

Vzájemné barevné odkazy na stránky v učebnici a v pracovním sešitu pomáhají v rychlé orientaci při práci ve třídě i doma.

Nedílnou součástí učebnice je pracovní sešit, který skladbou odpovídá učebnici, procvičuje cvičení a doplňuje další cvičení a aktivity.

Rozhovor s ředitelkou kolekce Saison
 
Struktura učebnice:

3 moduly po 3 lekcích, kterým předchází nultá vstupní lekce

(1.- 6.lekce pokrývá úroveň A2 a 7.- 9. lekce již přesahuje do úrovně B1)

Nultá lekce 2. dílu (5 dvoustran) vybízí studenty originálním způsobem (La langue française en action) k aktivaci všech smyslů a osvěžení poznatků z 1. dílu. Je názornou ukázkou objevování francouzštiny a práce s lekcí pro studenta i učitele, podtržené navíc video a audio nahrávkami, student vstupuje do jazykového prostředí a postupuje ve čtyřech etapách: pozoruje, poslouchá, odhaluje a sám vytváří.

Lekce 1 – 9  (každá má 9 dvoustran)

1) Vstupní dvoustrana lekce

Neobvyklé i zvláštní obrázky a fotografie k zamyšlení napovídají téma lekce + debata v rubrice On en parle ? se 3 jednoduchými otázkami + obsah dalších etap lekce, kterými se student bude zabývat a co se naučí = objevuji, chápu, jak to funguje, pracuji sám, znovu objevuji to podstatné, hodnotím získané vědomosti a připravuji se na zkoušku.

 2) Dvoustrana: Informovat se a Objevovat

Autentická video nahrávka doplňující téma lekce – poslech a video – má zbystřit pozornost ve třídě. Cílem však není porozumět obsahu videa detailně, je spíše podpora krátké, např.:  desetiminutové diskuze a odpovědí na otázky vztahující se k obsahu videa. Následují další cvičení k tématu doplněná audionahrávkami, cvičení zahrnující mluvnické jevy s odkazy na stránky s výkladem mluvnice v téže lekci nebo na souhrnný výklad fonetiky, mluvnice a časování na konci učebnice.

Závěrečné Parlez de l´info ! tvoří  jakousi mini-synthèse a formou diskuse a otázek je možné si ověřit, jak obsah a informace v různých dokumentech studenti pochopili.

 3) Dvoustrana: Informovat se a Reagovat

Je výzvou pro studenta, aby reagoval na informaci z kultury či jazyka. Podobně jako předchozí dvoustrana zahrnuje texty a cvičení k danému textu, probíranému mluvnickému jevu, slovní zásobu a fonetiku, opět s možností poslechu nahrávek audio, odkazuje na stránky s výkladem mluvnice a cvičeními v téže lekci nebo na závěrečný souhrn mluvnice. Pomocníkem jsou rámečky se slovní zásobou a slovními spojeními ke komunikaci.

Závěrečné Réagissez ! a Agissez ! vybízí k mini produkci, jak písemné, tak slovní.

 4) Dvoustrana: Point étape (3 části)

a) Lexique – procvičení slovní zásoby (+ aktivity na i-tabuli, odkazy na PS a práci s ním)

b) Phonétique – poslechové aktivity, stručný popis hlásek a jejich podoba-zobrazování,

 cvičení + odkazy na audio nahrávky a na práci s PS)

c) Grammaire – mluvnice (stručné shrnutí mluvnických jevů probíraných na předchozích dvoustranách (odkaz na stránky na dané aktivity pro orientaci + další názorná cvičení k ověření správného pochopení látky).

 5) Dvoustrana: Ateliers d´expression orale

   Představuje práci s mluveným slovem, umět se vyjadřovat (video, dokumenty, cvičení + audio nahrávky + v barevných rámečcích souhrn různých komunikačních  prostředků - slova,vazby, které je nutné si zapamatovat).

Především jde o pochopení dokumentů, diskusi o nich a vlastní mini produkci na daný jev (Top chrono !; Préparation, À vous ! + malá příloha v rámečku Communication + Stratégies).

 6) Dvoustrana: Atelier d´écriture - práce s písemným textem (obdobně řešená

stránka, jako předchozí atelier )– texty + Réaction, Préparation, Rédaction - vše nezbytné pro psaní.

+  L´Atelier 2.0 =  společná práce ve třídě ve 4 etapách (on s´organise- on se prépare - on présente à la classe – on publie) - shrnutí látky a metodické pokyny k písemnému konkrétnímu úkolu na Facebooku.

 7) Dvoustrana: Point récap´/Lexique / Communication / Grammaire 

a) Rekapitulace a obohacení slovní zásoby (vytříděné podle tematických okruhů ) + l´activité „récap´“= samostatná skupinová práce ve třídě. 

b) Rámečky oddělená stručná shrnutí probrané mluvnice v dané lekci a doplněná jasnými příklady + odkazy na Précis de grammaire na konci učebnice.

 8) Dvoustrana: Se comprendre / Actu culture

Kulturu a reálie tvoří aktuality z reálií, umění, kultury, doplněné ilustracemi, plakáty a fotografiemi s odkazy na interkulturní texty, filmy, videohry v 3D a jinými důležitými informacemi. Na závěr jsou uvedena příslovečná rčení, zajímavé výrazy, rady a výzva k samostatné komunikaci.  

 9) Dvoustrana: S´évaluer / Préparation au DELF A2

a) hodnocení v učebnici = příprava na zkoušku DELF A2 (4 části = 4 dovednosti) + ozvučené dokumenty ke stažení z didierfle.com/saison

 • cvičení na poslech s porozuměním (+ audionahrávky)
 • cvičení na čtení s porozuměním
 • vlastní písemný projev
 • vlastní ústní projev

b) součástí je také hodnocení v pracovním sešitě = Bilan (10 shrnutí dosažených znalostí) zařazeno po každé lekci 

c)hodnocení v příručce učitele = testy a jejich řešení

 Přílohy jako součást učebnice tvoří:
 • přehled fonetiky (Précis de phonétitique)
 • souhrn mluvnice a Časování sloves (Précis de grammaire, Conjugaisons)
 • několikajazyčný slovníček (Lexique plurilingue)
 • přepisy nahrávek CD audio a DVD (Trancriptions CD a Transcriptions DVD)

 Sada pro žáka:

 • Učebnice + CD audio + DVD
 • Pracovní sešit + CD audio  (papírová verze nebo verze pro tablet)
 • Francouzsko-český slovníček ve formátu  pdf (ke stáhnutí zdarma z webu NF) (podzim 2015)
 • Doplňková cvičení ve formátu pdf (ke stáhnutí zdarma z webu NF) (podzim 2015)
 • Aplikace Word Trainer Fraus (pro tablet, notebook nebo mobil), francouzsko-český a česko-francouzský slovníček k samostatnému procvičování slovní zásoby a frazeologických obratů (leden 2016)

Sada pro učitele a pro třídu:

 • Učebnice +  i-učebnice
 • Pracovní sešit +  i-pracovní sešit
 • Příručka učitele –  formát pdf, ke stažení na stránkách Didier

 Pro učitele a práci ve třídě je možné dokoupit Le Pack numérique Premium classe  – pro rozmanitou interaktivní práci ve třídě, na tabuli a v jazykové laboratoři (9 zvláštních příloh pro i-tabuli). Součástí tohoto balíčku je i Labo de langue pro zadávání úloh navíc nebo pro samostatnou práci  žáků doma a  jejich zpětné vracení učiteli. 

Příručka učitele (ZDARMA):

 • je přirozeným pomocníkem v práci učitele
 • v úvodu odpovídají autoři příručky na konkrétní dotazy učitelů, které shromáždili v průběhu testovacích prezentací (práce s nultou lekcí, jak využít Stratégies, obrazový materiál, aj.)
 • příručka je ve francouzštině, ale srozumitelně a hlavně dobře metodicky a názorně uvede učitele do struktury a problematiky učebnice
 • v rámci popisu aktivit v jednotlivých lekcích, autoři navedou učitele na určitou strategii, jak s nimi pracovat, co využít a jak, kolik času věnovat jednotlivým dvoustranám lekce; popisují logicky práci s dvoustranami a jejich efektivní procvičování
 • dobře využitelné ve výuce jsou i doplňující texty ke kultuře a reáliím s odkazy na další internetové prameny
 • dobře popsaná je i část jak ověřovat a hodnotit dosažené znalosti v učebnici, v pracovním sešitu i vlastní v příručce učitele
 • na konec příručky jsou zařazeny hodnotící testy k lekcím a jejich řešení
 • průběžně u popisu práce s jednotlivými lekcemi jsou uváděny transkripce nahrávek, řešení ke cvičením a jiným aktivitám, doplňující texty ke kultuře a reáliím
 • rovněž jsou zde odkazy na využití ve výuce doplňkových nástrojů jako je Pack numérique Premium classe – interaktivní materiály pro práci učitele ve třídě i doma
 • příručku učitele nabízíme ZDARMA ke stažení (po přihlášení do e-shopu naleznete v levé části stránky pod titulkou učebnice)