1. stupeň - Finanční gramotnost

Učebnice pro průřezové téma finanční gramotnost.
Učebnici lze volně zařazovat do učebních oblastí 

  • český jazyk,
  • matematika,
  • člověk a jeho svět. 

Učivo finanční gramotnosti je rozděleno na tři základní téma: Peníze, Hospodaření a Finanční produkty.
Jednotlivá témata mají několik kapitol. Žáci se v nich seznámí se základní terminologií. Naučí se chápat jednoduché základy hospodaření s penězi a majetkem. Seznámí se pojmy jako je např. banka, půjčka, rozpočet, spoření, dluh apod. Vyzkouší si jednoduché finanční plánování.

Inspiraci, jak správně učebnici používat, najdete v elektronické příručce učitele, kde jsou také umístěny tisknutelné pracovní aktivity. 

Součásti:

  • učebnice
  • žákovské portfolio
  • i-učebnice
  • e-příručka učitele

    

Učebnice

Předností učebnice je její přehlednost a stručnost. K dobré orientaci jsou využívány tabulky a grafy. Učebnice je plná názorných fotografií a dalších obrázků. Je rozdělená do třech témat, ve kterých jsou další kapitoly:

1. téma: Peníze

Majetek • Čím a jak platíme • Bankovky a mince • Měna • Hodnota peněz • Banka • Poštovní služby (posílání zásilek, dobírka, podací lístek).

2. téma: Hospodaření v domácnosti

Příjmy a výdaje • Rozpočet • Reklamace zboží • Konkrétní příklady hospodaření rodiny Komárkových

3. téma: Finanční produkty

Spoření • Půjčka • Úrok • Dluh • Finanční plánování • Finanční rozpočet

Portfolio

Portfolio se skládá z papírových desek s vloženou karto, kde jsou znázorněny jednotlivé měny států EU. Do těchto desek si žáci mohou vkládat vyplněné pracovní aktivity, které jsou součástí i-učebnice nebo e-příručky učitele. Pracovní listy je možné volně tisknout. 

e-příručka učitele

Příručka je pouze v elektronické podobě a lze ji objednat ZDE.

Je vhodným pomocníkem pro učitele. Obsahuje vysvětlení koncepce  a ukázky práce s učebnicí. Najdete v ní i další inspiraci do výuky finanční gramotnosti. Součástí jsou i pracovní aktivity, které jsou tisknutelné a žáci si vyplněné listy mohou vkládat do desek portfolia. 

i-učebnice