Dopravní výchova pro 1. stupeň ZŠ

Moderní učebnice s doložkou MŠMT vytvořená v souladu s RVP ZV. 

   

Učebnice je rozdělena do pěti kapitol. Každá kapitola odpovídá výuce v jednotlivých ročnících na 1. stupni ZŠ. 

Seznam kapitol:

  • Silniční provoz (1. ročník)
  • Bezpečně na chodníku a silnici (2. ročník)
  • Pravidla chování na chodníku, vozovce a v obytné zóně (3. ročník)
  • Bezpečně na jízdním kole (4. ročník)
  • Chodíme, jezdíme, cestujeme podle pravidel (5. ročník)

Součástí souboru je:

Žákovské portfolio 

Žákovské portfolio je netradiční pojetí pracovního sešitu, který bude vznikat postupně z tisknutelných pracovních listů a dalších materiálů zejména z interaktivní učebnice. Základem jsou desky s herními plány a ukázkovým pracovním listem. V portfoliu se postupně objeví také hodnoticí listy, do nichž budou zaznamenávány dosažené znalosti a dovednosti žáka v oblasti dopravní výchovy, které umožní rodičům nahlédnout, v jaké úrovni se kompetence dětí pohybují a případně s nimi probíraná témata doma diskutovat.         

  

Příručka učitele

K tištěné učebnici je připravena elektronická příručka učitele s metodickými návody, dalšími náměty k výuce a také s řešením úkolů a aktivit z učebnice. V příloze učitelé najdou kopírovatelné listy s vybranými pracovními aktivitami a hodnoticí listy žáka. Elektronické doplňky učebnice naleznete na flexibooks.cz

Interaktivní učebnice

Interaktivní učebnice je určena pro výuku ve třídách vybavených interaktivními tabulemi, dataprojektory nebo v počítačových učebnách. Formát Flexibooks umožňuje využití na všech mobilních zařízeních (tabletech).

Pro prvňáčky, kteří ještě nezvládají čtení, jsou úkoly opatřeny audionahrávkou se zadáním.

Obsah učebnice je totožný s tištěnou verzí. Dále zde najdete:

2 hrací plány,
30 cvičení pro interaktivní tabuli, PC nebo tablet,
15 pracovních aktivit s tisknutelnými pracovními listy,
5 testů,
5 hodnotících listů.

Tuto učebnici nabízíme ve třech licencích:

Tištěná učebnice:
Oprava str. 9 ke stažení ZDE. Za chybu se velmi omlouváme.