1. STUPEŇ – Hybridní pracovní sešity a pracovní učebnice

Představujeme vám novinku pro školní rok 2019/2020

Hybridní pracovní sešity
Dva barevné pracovní sešity pro 2. ročník díky unikátním
kódům na každé straně tematicky propojují tištěný obsah
s online procvičováním zdarma. Zároveň jsou přímo provázány
s učebnicí, čímž usnadňují žákům orientaci.
Součástí pracovních sešitů je také sebehodnocení.
 
KOUPIT 1. díl
KOUPIT 2. díl

 

Hybridní pracovní učebnice pro 1. ročník
Dvoudílná pracovní učebnice podporuje konstruktivistické
pojetí výuky matematiky a postupuje dle Hejného metody.
Díky unikátním kódům na každé straně tematicky propojuje
tištěný obsah s online procvičováním zdarma.
 

KOUPIT 1. díl
KOUPIT 2. díl

 

 

Hybridní pracovní učebnice pro 2. ročník
Dvoudílná pracovní učebnice podporuje konstruktivistické
pojetí výuky matematiky a postupuje dle Hejného metody.
Díky unikátním kódům na každé straně tematicky propojuje
tištěný obsah s online procvičováním zdarma.
 

KOUPIT 1. díl
KOUPIT 2. díl

 

Hybridní pracovní učebnice
Pracovní učebnice se zaměřuje na badatelský přístup a integraci učiva.
Hlavní osou učebnice jsou jednoduché praktické pokusy, vycházky a pozorování.
Základní témata jsou z oblasti Člověk a jeho svět a jsou v souladu s RVP.
Díky unikátním kódům na každé straně učebnice tematicky propojuje tištěný
obsah s online procvičováním zdarma.

 

KOUPIT

 

Hybridní pracovní sešit
Barevný pracovní sešit díky unikátním kódům na každé straně
tematicky propojuje tištěný obsah s online procvičováním zdarma.
Zároveň je provázán s učebnicí, čímž usnadňuje žákům orientaci.
Součástí pracovního sešitu je také sebehodnocení.

 

KOUPIT

 

Hybridní pracovní učebnice
Pracovní učebnice pro výuku angličtiny ve 2. ročníku
díky unikátním kódům na každé straně tematicky propojuje
tištěný obsah s online procvičováním zdarma.

 

KOUPIT

 

Hybridní pracovní sešit
Barevný pracovní sešit díky unikátním kódům na každé straně
tematicky propojuje tištěný obsah s online procvičováním zdarma.
Zároveň je přímo provázán s učebnicí pomocí odkazů v zápatí,
čímž usnadňuje žákům orientaci. Součástí pracovního sešitu
je také sebehodnocení.

 

KOUPIT

 

 

Hybridní pracovní sešit
Barevný pracovní sešit díky unikátním kódům na každé straně
tematicky propojuje tištěný obsah s online procvičováním zdarma.
Zároveň je přímo provázán s učebnicí pomocí odkazů v zápatí,
čímž usnadňuje žákům orientaci. Součástí pracovního sešitu
je také sebehodnocení.

 

KOUPIT