Matematika 2/1 - prof. Hejný

Učebnice

Matematika vedená novou metodou prof. Hejného. Pracovní učebnice je rozdělena na tři díly. První díl obsahuje sadu příloh pro všechny tři pracovní učebnice.

ISBN
978-80-7238-768-7
EAN
9788072387687
Počet stránek
64
Vazba
sešitová
Formát
210 x 297
Rok vydání
2008
Autoři
Hejný Milan, Jirotková Darina, Slezáková-Kratochvílová Jana
 • Běžná cena 119 Kč s DPH

 • Skladem

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 107,10 Kč s DPH.

 • Koupit

  Opravdu chcete zakoupit Matematiku 2 z původní řady, ačkoli je již k dispozici aktualizovaná Matematika 2 nové generace?

  Koupit Zrušit

Popis

Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat.
V učebnici naleznete stejně jako u 1. ročníku v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na spodní liště jsou pokyny pro učitele, popř. pro rodiče, sloužící k vysvětlení jednotlivostí k daným cvičením.

Zde si můžete prohlédnout ilustrační videa obsahující návody na použití doplňkových materiálů či videa s náměty na hry k procvičování počítání:
 

 

Více o nové Matematice

 

Zásady, kterými se řídí ve vyučování autorský tým:

1. Hierarchie cílů
Cíle výchovné jsou důležitější než cíle poznatkové, protože kvalitu společnosti více určují hodnoty mravní než hodnoty znalostí. Porozumění je důležitější než dovednost.

2. Klima výuky
Mnohdy strach blokuje myšlení. Ovzduší vzájemné důvěry žáků a učitele podporuje radost z práce a jeho tvořivost. Úspěch žáka učitel se žákem citově spoluprožívá. Žákovu chybu pak pomáhá bez emocí analyzovat a poučit se z ní. Chyba není jev nežádoucí. Analýza chyby je asi nejúčinnější způsob nabývání znalostí.

3. Přiměřené možnosti pro každého žáka
Děti přicházející do 1. ročníku se většinou výrazně liší svými předchozími matematickými znalostmi a schopnostmi. Učebnice se snaží pomoci zvládnout tuto různorodost (nevyděsit slabé a nenudit vyspělé), v tomto je úloha učitele v 1. ročníku nejnáročnější. Postup musíme zvolit takový, aby i mírně podprůměrné děti byly schopny učivo pochopit a dětem s vyspělejší kulturou matematického myšlení byly poskytnuty přiměřeně náročnější úlohy. Tyto úlohy jsou v omezeném počtu zařazeny v učebnici, učitel je najde v příručce a na kartách.

4. Poznatek získaný vlastní úvahou je kvalitnější než poznatek převzatý
Učitel, který vede žáky k samostatnému hledání řešení, dává žákům víc než učitel, který je učí, jak ten nebo onen typ úloh řešit. První cesta vyžaduje trpělivost a čas. Výsledky se dostavují pomaleji, ale jsou trvalé a schopné dalšího rozvoje. Druhá cesta je rychlejší, ale nabízí žákovi spíše „protézu“ poznatku než poznatek skutečný.

5. Komunikace
Role učitele je motivační a organizační.

Úloha badatele náleží žákům. V diskuzi se bude objevovat mnoho podnětů, názorů a chybných představ, které pomáhají všem zúčastněným vytvořit si vlastní plnohodnotný, do již existující struktury znalostí dobře zapadající poznatek.

 

Obsah učebnice:

 • Prázdniny (Evidence tabulkou)
 • Cyklotrasa (Orientace v terénu)
 • Počítáme do 15 (Opakování)
 • Počítáme do 20 (Evidence dat)
 • Děda Lesoň (Závislosti a vztahy)
 • Počítáme do 23 (Získávání zkušenosti s náhodou)
 • Počítáme do 25 (Budování představy čtvrtiny)
 • Rytmus tvarů a barev (Evidence tabulkou)
 • Počítáme do 27 (Závislosti a vztahy)
 • Dvojnásobek a polovina (Kombinatorika v rovinné geometrii)
 • Číselné tabulky (Budování představy třetiny)
 • Počítáme do 30 (Evidence náhody)
 • Pokrýváme podlahu (Hledání vztahů)
 • Plány cyklotras (Kombinatorika v prostorové geometrii)
 • Vzor v síti (Propojování vztahů)
 • Dvakrát a třikrát (Geometrie v rovině)
 • Hrajeme Sovu (Vlastnosti krychlových staveb. Závislosti a vztahy)
 • Procházíme výstavištěm (Závislosti a vztahy)
 • Počítáme do 35 (Zařazování do skupin)
 • Šipková rovnice (Orientace v čase)
 • Počítáme do 40 (Hledání zákonitostí)
 • Recept na moučník (Shrnutí)

Obsahy jednotlivých dílů matematiky pro 2. ročník ZŠ: