Chemie 8

Učebnice

Učebnice chemie pro 8. a 9. ročník ZŠ a VG vycházejí ze základních zásad a požadavků formulovaných v RVP ZV.

1. místo BESA

Tato učebnice získala v roce 2008 první místo v soutěži nejlepších evropských učebnic (Best European Schoolbook Awards – BESA). Soutěž je pravidelně vyhlašována v rámci knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a pořádají ji Evropská asociace nakladatelství učebnic (EEPG), Frankfurter Buchmesse a Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií (IARTEM).

ISBN
80-7238-442-2
EAN
9788072384426
Počet stránek
136
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 280
Rok vydání
2006 (1. vydání)
Autoři
Škoda Jiří, Doulík Pavel

Tuto učebnici nabízíme také v elektronické podobě.

Tento produkt se Vám zobrazí v novém okně, na portálu www.flexibooks.cz. Učebnice v elektronické podobě nelze objednávat společně s tištenými učebnicemi. Pokud máte rozpracovanou objednávku, doporučujeme Vám ji nejprve dokončit a učebnice v elektronické podobě objednat zvlášť.

OK Zrušit

 • Běžná cena 179 Kč s DPH

 • Skladem

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 161,10 Kč s DPH.

 • Koupit

  Opravdu chcete zakoupit učebnici Chemie 8 z původní řady, ačkoli je již k dispozici aktualizovaná učebnice Chemie 8 - nová generace? Ta má obyklé řazení učiva, tj. pro 8. ročník: obecná a anorganická chemie, chemie ve službách člověka.

  Koupit Zrušit

Popis

Charakteristika učebnice
Učebnice chemie pro 8. a 9. ročník ZŠ a VG respektují tradici chemie jako izolovaného vyučovacího předmětu, ale zároveň se snaží v maximální možné míře o zakomponování mezipředmětových vztahů. Koncepce učebnic obsahuje i snahu využívat co nejvíce znalostí a zkušeností žáků nejen ze školní výuky, ale především z reálného života. Požadavky současné společnosti na kompetence žáků jsou značně odlišné oproti době např. před 10 lety. Proto naše učebnice obsahují témata, která považujeme za aktuální a důležitá z hlediska současné společnosti.

Obsah učiva
Řazení kapitol učebnic je netradiční a k výrazné změně dochází také ve strukturaci učiva chemie. Snahou autorů je stírat (a především vůbec nevytvářet) hranice mezi anorganickou a organickou chemií a postupovat od dějů, které jsou žákům blízké a známé, k dějům, které vnímají abstraktněji.

Značný důraz je věnován vztahu chemie a životního prostředí v souvislosti s ekologickou výchovou a trvale udržitelným rozvojem. V učebnici pro 9. ročník se věnujeme také zásadám správného jednání v případě mimořádných událostí (havárie, požár, úniky nebezpečných látek).

 

Učebnice pro 8. ročník/tercii zahrnuje následující tematické celky:

 • Vlastnosti látek
 • Částicové složení látek
 • Vzduch, kyslík, vodík
 • Voda – formou projektu
 • Halogeny
 • Kyseliny a zásady
 • Uhlík a uhlovodíky
 • Ropa - formou projektu
 • Křemík a jeho sloučeniny
 • Polokovy, kovy
 • Halogenidy
 • Oxidy, sulfidy
 • Deriváty uhlovodíků
 • Soli