Prvouka 1

Učebnice

Přehledná pracovní učebnice prvouky plná zajímavých úloh s didaktickými ilustracemi , tabulkami a fotografiemi. Obsahuje základní témata z oblasti Člověk a jeho svět, které jsou v souladu s RVP.

ISBN
978-80-7238-645-1
EAN
9788072386451
Počet stránek
84
Vazba
sešitová
Formát
210 x 297
Rok vydání
2007 (1. vydání)
Autoři
Dvořáková Michaela, Stará Jana

Tuto učebnici nabízíme také v elektronické podobě.

Tento produkt se Vám zobrazí v novém okně, na portálu www.flexibooks.cz. Učebnice v elektronické podobě nelze objednávat společně s tištenými učebnicemi. Pokud máte rozpracovanou objednávku, doporučujeme Vám ji nejprve dokončit a učebnice v elektronické podobě objednat zvlášť.

OK Zrušit

  • Běžná cena 129 Kč s DPH

  • Vyprodáno

Popis

V učebnici se nacházejí kapitoly, jež byly v prvouce obvyklé a osvědčené, ale i nové, které odráží změny, jež přináší probíhající školní reforma. V kombinaci s dalšími produkty z našeho vzdělávacího systému tak učebnice umožňují rozvíjení všech klíčových kompetencí a probrání všech průřezových témat RVP ZV.

Více o nové Prvouce

Jako v jiných učebnicích nakladatelství Fraus pro první ročník, i zde je na každé stránce spodní lišta, která shrnuje nejdůležitější pracovní pokyny k úlohám, což usnadňuje orientaci nebo práci doma s nemocnými žáky.

Přehled obsahu učebnice prvouky pro 1. ročník podle tematických okruhů RVP:

  • Místo, kde žijeme: Moje škola - Kde bydlím - Jsem chodec
  • Rozmanitost přírody: Pozorování stromů - Plody, ovoce zelenina - První květy jara - Moje zvířátko - Jak se chovat k psům - Zvířata domácí a volně žijící - Z čeho jsou věci kolem nás - Třídění odpadů - Les
  • Lidé kolem nás: Jsem jedinečná bytost - Moje třída - Moje rodina - Hospodaření a nakupování - Jak lidé pracují
  • Lidé a čas: Trvání času - Hodiny - Dny a týdny - Sled událostí - Cyklus roku¨
  • Člověk a jeho zdraví: Zdravá výživa - Zdravé zuby - Lidské tělo a jeho funkce - Nebezpečné situace
  • Průřezová témata: Každý jsme jiný - Děti z dalekých zemí - Třídíme odpady

36 pracovních listů k vytištění.