Občanská výchova 8 – nová generace

Učebnice

Učebnice obsahuje šest kapitol, z nichž každá začíná vstupním motivačním úvodem a končí shrnutím s ohlédnutím za probranou tematikou. Na základě připomínek pedagogické veřejnosti byly v nové učebnici rozšířeny kapitoly Hospodářství a Právní minimum.

ISBN
978-80-7238-899-8
EAN
9788072388998
Počet stránek
96
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 297
Rok vydání
2013 (1. vydání)
Autoři
Krupová Tereza, Urban Michal, Friedel Tomáš, Janošková Dagmar a kol.

Tuto učebnici nabízíme také v elektronické podobě.

Tento produkt se Vám zobrazí v novém okně, na portálu www.flexibooks.cz. Učebnice v elektronické podobě nelze objednávat společně s tištenými učebnicemi. Pokud máte rozpracovanou objednávku, doporučujeme Vám ji nejprve dokončit a učebnice v elektronické podobě objednat zvlášť.

OK Zrušit

 • Běžná cena 169 Kč s DPH

 • Skladem

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 152,10 Kč s DPH.

 • Koupit

Popis

Při výuce v jedné třídě není vhodné kombinovat učebnice nové generace s učebnicemi původní řady.

Občanská výchova pro 8. ročník základní školy a tercii víceletého gymnázia obsahově a didakticky vychází z dosud vydávané řady učebnic OVRV. Pořadí hlavních kapitol zůstalo nezměněno, některé názvy podkapitol byly upraveny. Každá kapitola začíná vstupním motivačním úvodem a končí shrnutím s ohlédnutím za probranou tematikou. Na základě připomínek pedagogické veřejnosti byly v nové učebnici rozšířeny kapitoly Hospodářství a Právní minimum.

Učebnice nové generace:

 • obsahují témata zaktualizovaná v souladu s novým občanským zákoníkem a se současnými poznatky
 • kladou větší důraz na činnostní a projektovou výuku
 • pokrývají všechna průřezová témata
 • obsahují odstupňování úkolů dle obtížnosti (úkoly pro chytré hlavy)
 • zařazují shrnutí v podobě pojmových map nebo ohlédnutí za kapitolou
 • mají novou, atraktivnější grafickou podobu
 • jsou nadále členěny na hlavní text a lištu s doplňujícími informacemi či mezipředmětovými vztahy

Další informace o učebnicích nové generace najdete ZDE.

Učebnice obsahuje:

 • Úvod
 • Osobnost

Jsem člověk - ale jaký?
Navždy v pubertě?
Já a moje já
Jaký(á) jsem
Co dokážu
Závěrečné shrnutí

 • Psychické procesy a stavy

Jak poznávám a vnímám
Myslím, tedy jsem
Pamatuješ si, jak...?
Celý život je učením
Jak prožívám své city
Závěrečné shrnutí

 • Člověk v sociálních vztazích

Umím se přiměřeně prosazovat?
Nestíhám a jsem ve stresu...
Konflikt a jeho řešení
Závěrečné shrnutí

 • Hospodaření

Ten umí to a ten zas tohle
Neomezené potřeby ve světě omezených zdrojů
Bez peněz do obchodu nelez
Není cena jako cena
Peníze nerostou na stromech
Závěrečné shrnutí

 • Právní minimum

Pravidla jsou všude kolem nás
Právo tvoří systém
Právní vztahy
Závěrečné shrnutí

 • Základy práva v České republice

Ústavní zákony
Státní symboly
Moc zákonodárná
Moc výkonná
Moc soudní
Listina základních práv a svobod
Politika
Evropská unie a právo

 • Závěrečné shrnutí