Odborní konzultanti

Všechny informace o tištěných i interaktivních učebnicích, doplňkových materiálech k výuce a dalších produktech a službách Vám ochotně sdělí tým našich odborných konzultantů. Kontaktujte nás, přijedeme za Vámi až do Vaší školy!

 

1
Mgr. Veronika Holíková

konzultantka pro Prahu a kraj
Středočeský

telefon: 778 753 925
e-mail: holikova@fraus.cz
více informací
4
Mgr. Eliška Křižková

konzultantka pro kraj Liberecký,
Královéhradecký a Pardubický

telefon: 778 474 458
e-mail: krizkova@fraus.cz
více informací
2
Mgr. Zdeněk Smetana

konzultant pro kraj Ústecký
a Karlovarský

telefon: 725 591 878
e-mail: smetana@fraus.cz

více informací
5
Mgr. Libuše Cardová

konzultantka pro kraj Jihomoravský 
a Vysočina

telefon: 602 271 832
e-mail: cardova@fraus.cz
více informací
3
Mgr. Eliška Křižková

konzultantka pro kraj Jihočeský
a Plzeňský

telefon: 778 474 458
e-mail: krizkova@fraus.cz
více informací
6
Mgr. Lenka Pastorová

konzultantka pro kraj Moravskoslezský,
Olomoucký a Zlínský

telefon: 724 909 821
e-mail: pastorova@fraus.cz
více informací
       

Vedoucí odborných konzultantů 

Mgr. Eliška Křižková

 

Vystudovala učitelství dějepisu a základů společenských věd 
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Čtyři roky učila na ZŠ 
dějepis, občanskou výchovu a angličtinu. Později působila v oblasti dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků, byla spoluřešitelkou několika 
mezinárodních projektů zabývajících se školským leadershipem. 
Zabývá se metodikou výuky cizích jazyků a efektivním využíváním ICT 
při vyučování.

   

 

Odborní konzultanti

Mgr. Veronika Holíková

 

Vystudovala obory francouzština, dějepis a ruština na Filozofické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  Kromě 16leté praxe
na víceletém gymnáziu má také zkušenosti z polygrafického průmyslu,
ve kterém několik let působila. Svou pozornost zaměřuje na výuku
nejazykových předmětů v cizím jazyce metodou CLIL/EMILE a bilingvní výuku.

Mgr. Zdeněk Smetana

 

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 3. stupeň, aprobaci tělesná 
výchova – zeměpis. Působil 11 let jako učitel na základní škole. 
Zastával funkci člena školské rady a předsedy školního sportovního klubu. 
V současné době pracuje jako odborný konzultant Nakladatelství Fraus. 
V seminářích seznamuje účastníky s možnostmi využití interaktivních 
učebnic a výukových aplikací ve školní praxi.

Mgr. Libuše Cardová

 

Vystudovala pedagogickou fakultu v Ostravě. Během své dvanáctileté praxe 
vyučovala na SOŠ, SOU a na SPŠ. Od roku 2003 pracuje jako odborná 
konzultantka Nakladatelství Fraus. Své semináře zaměřuje na moderní 
trendy ve výuce.

Mgr. Lenka Pastorová

 

Vystudovala učitelství matematiky, občanské výchovy a informatiky 
na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a nástavbové studium sociálně 
patologických jevů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
Působila čtyři roky na základní škole zabývající se integrací a osm let na střední 
průmyslové škole. Od roku 2009 spolupracuje s Nakladatelstvím Fraus na tvorbě 
tištěných i interaktivních materiálů.