Odborní konzultanti

Náš tým je tu pro vás, aby vám pomohl s výběrem tištěných i interaktivních učebnic, doplňkových materiálů k výuce a poskytl informace o všech dalších produktech a službách. Kontaktujte nás ještě dnes, přijedeme za vámi až do vaší školy!

 

1
Mgr. Veronika Holíková

konzultantka pro Prahu a kraj
Středočeský

telefon: 778 753 925
e-mail: holikova@fraus.cz
více informací
4
Mgr. Michal Urbánek

konzultant pro kraj Liberecký,
Královéhradecký a Pardubický

telefon: 775 892 232
e-mail: urbanek@fraus.cz
více informací
2
Mgr. Zdeněk Smetana

konzultant pro kraj Ústecký
a Karlovarský

telefon: 725 591 878
e-mail: smetana@fraus.cz

více informací
5
Mgr. Libuše Cardová

konzultantka pro kraj Jihomoravský 
a Vysočina

telefon: 602 271 832
e-mail: cardova@fraus.cz
více informací
3
Mgr. Klára Marušková

konzultantka pro kraj Jihočeský
a Plzeňský

telefon: 775 892 233
e-mail: maruskova@fraus.cz
více informací
6
Mgr. Lenka Pastorová

konzultantka pro kraj Moravskoslezský,
Olomoucký a Zlínský

telefon: 724 909 821
e-mail: pastorova@fraus.cz
více informací
 

Odborná konzultantka pro cizí jazyky
Cambridge University Press a dovozová literatura  

 
Mgr. Tereza Havrlantová

konzultantka pro cizí jazyky

telefon: 775 892 230
e-mail: havrlantova@fraus.cz
více informací
 
 
 

Vedoucí odborných konzultantů 

Mgr. Eliška Křižková

 

Vystudovala učitelství dějepisu a základů společenských věd 
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Čtyři roky učila na ZŠ 
dějepis, občanskou výchovu a angličtinu. Později působila v oblasti dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků, byla spoluřešitelkou několika 
mezinárodních projektů zabývajících se školským leadershipem. 
Zabývá se metodikou výuky cizích jazyků a efektivním využíváním ICT 
při vyučování.

e-mail: krizkova@fraus.cz | mobil: 778 474 458
   

 

Odborní konzultanti

Mgr. Veronika Holíková

 

Vystudovala obory francouzština, dějepis a ruština na Filozofické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  Kromě 16leté praxe
na víceletém gymnáziu má také zkušenosti z polygrafického průmyslu,
ve kterém několik let působila. Svou pozornost zaměřuje na výuku
nejazykových předmětů v cizím jazyce metodou CLIL/EMILE a bilingvní výuku.

Mgr. Zdeněk Smetana

 

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 3. stupeň, aprobaci tělesná 
výchova – zeměpis. Působil 11 let jako učitel na základní škole. 
Zastával funkci člena školské rady a předsedy školního sportovního klubu. 
V současné době pracuje jako odborný konzultant Nakladatelství Fraus. 
V seminářích seznamuje účastníky s možnostmi využití interaktivních 
učebnic a výukových aplikací ve školní praxi.

Mgr. Klára Marušková

 

Klára Marušková vystudovala Pedagogickou fakultu Západočeské 
univerzity v Plzni, obory anglický jazyk, český jazyk a občanská 
výchova pro střední školy. Působila jako učitelka na několika 
středních i jazykových školách. Během své praxe se specializovala 
zejména na moderní výukové metody ve vzdělávání a praktické 
využití anglického jazyka v soukromé i pracovní sféře.
V současné době pracuje jako odborná konzultantka v Nakladatelství 
Fraus a věnuje se zejména metodice jazykových učebnic.

Mgr. Michal Urbánek

 

Vystudoval obor anglický jazyk a biologie na Univerzitě Hradec Králové. 
Během své desetileté praxe pracoval jako profesionální učitel 
anglického jazyka, lektor na vysoké škole a trenér mozku a paměti. 
Nyní pracuje jako odborný konzultant pro Nakladatelství Fraus. 
Specializuje se na používání autentických materiálů ve výuce, zrychlené 
osvojení slovní zásoby, aktivní konverzaci a motivaci studentů.

Mgr. Libuše Cardová

 

Vystudovala pedagogickou fakultu v Ostravě. Během své dvanáctileté praxe 
vyučovala na SOŠ, SOU a na SPŠ. Od roku 2003 pracuje jako odborná 
konzultantka Nakladatelství Fraus. Své semináře zaměřuje na moderní 
trendy ve výuce.

Mgr. Lenka Pastorová

 

Vystudovala učitelství matematiky, občanské výchovy a informatiky 
na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a nástavbové studium sociálně 
patologických jevů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
Působila čtyři roky na základní škole zabývající se integrací a osm let na střední 
průmyslové škole. Od roku 2009 spolupracuje s Nakladatelstvím Fraus na tvorbě 
tištěných i interaktivních materiálů.

   

 

Odborná konzultantka pro cizí jazyky

Mgr. Tereza Havrlantová

 

Vystudovala anglický jazyk pro překladatelskou praxi na Filozofické fakultě 
Ostravské univerzity. Má zkušenosti především s výukou anglického jazyka 
a to jak v rámci skupinových, tak i individuálních kurzů. Zaměřuje se 
i na přípravu studentů na Cambridge ESOL zkoušky. V roce 2013 začala 
učit online za pomocí programu Skype a interaktivních myšlenkových map. 
Zajímá se o aktuální trendy ve výuce, didaktické hry a situační metody, 
které mohou být prostředkem nejen ke zlepšení jazykové vybavenosti žáka, 
ale rozvíjí také jeho schopnost spolupráce, vyjadřování a s tím spojených 
prezentační dovedností, které jsou podle ní klíčem k úspěchu v mnoha směrech.