Odborní konzultanti

Všechny informace o tištěných i interaktivních učebnicích, doplňkových materiálech k výuce a dalších produktech a službách Vám ochotně sdělí tým našich odborných konzultantů. Kontaktujte nás, přijedeme za Vámi až do Vaší školy!

 

1
Mgr. Eliška Křižková

konzultantka pro Prahu a kraj
Středočeský

telefon: 778 474 458
e-mail: krizkova@fraus.cz
více informací
4
Mgr. Soňa Karpišová Valentová

konzultantka pro kraj Liberecký,
Královéhradecký a Pardubický

telefon: 602 631 953
e-mail: karpisova@fraus.cz
více informací
2
Mgr. Eliška Pippenbacherová
konzultantka pro kraj Jihočeský,
Plzeňský, Sokolovsko a Chebsko


telefon: 778 486 417
e-mail: pippenbacherova@fraus.cz

více informací
5
Mgr. Libuše Cardová

konzultantka pro kraj Jihomoravský 
a Vysočina

telefon: 602 271 832
e-mail: cardova@fraus.cz
více informací
3
Mgr. Zdeněk Smetana

konzultant pro kraj Ústecký
a Karlovarsko

telefon: 725 591 878
e-mail: smetana@fraus.cz
více informací
6
Mgr. Lenka Pastorová

konzultantka pro kraj Moravskoslezský,
Olomoucký a Zlínský

telefon: 724 909 821
e-mail: pastorova@fraus.cz
více informací
       

 

 

Odborní konzultanti

Mgr. Eliška Křižková

 

 

 

 

 

 

Vystudovala učitelství dějepisu a základů společenských věd
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Čtyři roky učila na ZŠ
dějepis, občanskou výchovu a angličtinu. Později působila v oblasti dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, byla spoluřešitelkou několika
mezinárodních projektů zabývajících se školským leadershipem.
Zabývá se metodikou výuky cizích jazyků a efektivním využíváním ICT
při vyučování.

 

Mgr. Eliška Pippenbacherová

 

 

 

 

 

 

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň
ZŠ. Působila jako učitelka na základní škole a lektorka pro práci s interaktivní
tabulí SMART Board. V současné době pracuje jako odborná konzultantka v Nakladatelství
Fraus. Ve svých seminářích se zabývá podporou motivace žáků a jejich tvořivosti
ve výuce prostřednictvím informačních technologií.

 

  

Mgr. Zdeněk Smetana

 

 

 

 

 

 

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 3. stupeň, aprobaci tělesná
výchova – zeměpis. Působil 11 let jako učitel na základní škole.
Zastával funkci člena školské rady a předsedy školního sportovního klubu.
V současné době pracuje jako odborný konzultant Nakladatelství Fraus.
V seminářích seznamuje účastníky s možnostmi využití interaktivních
učebnic a výukových aplikací ve školní praxi.

 

Mgr. Soňa Karpišová
Valentová

 

  

 

 

 

 

Absolvovala studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor
angličtina pro 2. stupeň ZŠ, a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy,
obor masová komunikace. Působila jako učitelka na střední škole a také
jako dramaturgyně a redaktorka televizního vysílání. Mezilidská komunikace,
vzdělávání a osobnostní rozvoj patří k jejím stěžejním zájmům. V současné době
pracuje jako odborná konzultantka Nakladatelství Fraus. Své semináře zaměřuje
na moderní přístupy k výchově a vyučování.

 

Mgr. Libuše Cardová

 

  

 

 

 

 

Vystudovala pedagogickou fakultu v Ostravě. Během své dvanáctileté praxe
vyučovala na SOŠ, SOU a na SPŠ. Od roku 2003 pracuje jako odborná
konzultantka Nakladatelství Fraus. Své semináře zaměřuje na moderní
trendy ve výuce.

 

Mgr. Lenka Pastorová

 

  

 

 

 

 

Vystudovala učitelství matematiky, občanské výchovy a informatiky
na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a nástavbové studium sociálně
patologických jevů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Působila čtyři roky na základní škole zabývající se integrací a osm let na střední
průmyslové škole. Od roku 2009 spolupracuje s nakladatelstvím Fraus na tvorbě
tištěných i interaktivních materiálů.