Dopravní výchova

Ucelená koncepce dopravní výchovy vytvořená ve spolupráci s oddělením BESIP Ministerstva dopravy ČR.

Koncepce pokrývá výuku dopravní výchovy v mateřských školách na 1. a 2. stupni základních škol. Jednotlivé učební materiály na sebe navazují a propojují  tištěnou podobu s moderními technologiemi a interaktivitou. Jsou využitelné pro práci na interaktivní tabuli, žáci s nimi mohou pracovat i na tabletech nebo počítačích.

Učební materiály:

Mateřská škola

  • interaktivní učebnice + metodická příručka 
  • portfolio s herním plánem a pexesem 

  

Učebnice je členěna podle čtyř ročních období, která jsou nosným základem pro práci s dětmi v MŠ a odvíjí se od nich většina činností.
Více informací o souboru naleznete ZDE.

Základní škola

1. stupeň

      

Učebnice je v souladu s RVP ZV a má doložku MŠMT. Je rozdělena do pěti kapitol, z nichž každá odpovídá výuce v jednotlivých ročnících na prvním stupni ZŠ.
Více informací o souboru naleznete ZDE.

2. stupeň

 


Učebnice je v souladu s RVP ZV a má doložku MŠMT. Volně navazuje na Dopravní výchovu pro 1.-5. ročník ZŠ. Témata postupně sledují a rozvíjejí morální, duševní, sociální a fyzický rozvoj žáků 6. až 9. ročníku.
Více informací o souboru naleznete ZDE.