Novinky pro rok 2018

V tomto roce se můžete těšit jak na nové tituly Nakladatelství Fraus, tak i cizojazyčné učebnice zahraničních nakladatelů. V naší nabídce najdete projekt zaměřený na online procvičování školní látky, dále možnost testování na Fredovi a nové materiály v elektronické produkci.

  

Vyberte si z naší nabídky

 

1. stupeň           2. stupeň            Střední školy            Cizí jazyky            

Vzdělávací portál Fred            Škola s nadhledem           Cvičení SMART           Testování Kalibro

 

 

 

Novinky pro 1. stupeň ZŠ 

Nové generace učebnic

Připravované učebnice nové generace jsou aktualizací úspěšných učebnic Nakladatelství Fraus. Jsou upraveny jak graficky, tak obsahově. 
Veškeré úpravy vychází z dlouhodobých zkušeností a ze zpětné vazby získané přímo od učitelů z praxe.

Více o nové generaci učebnic pro 1. stupeň 

Český jazyk pro 1. ročník – nová generace 
 
 
Soubor učebnic nové generace pro 1. ročník je vytvořen na základě
analyticko-syntetické metody, a přestože odpovídá koncepci původní
řady, jsou zde zohledněny připomínky učitelů z praxe. Výrazně se liší
novou grafikou a strukturou učebnic. Materiály nové generace
jsou zpracovány podle RVP ZV.

         

Více informací ke stažení (PDF)  

SLABIKÁŘ
již v prodeji
KOUPIT
 
ŽIVÁ ABECEDA
již v prodeji
KOUPIT
 
    
Matematika pro 1. ročník – nová generace 
 
 
Řada učebnic nové generace podporuje konstruktivistické pojetí výuky
matematiky dle „Hejného metody“, která je založena na budování
schémat v myšlení dětí, rozvoji logického úsudku a představivosti.
Nová generace vychází z koncepce původní řady a zohledňuje připomínky
učitelů z praxe. Výrazně se liší novou přehlednou grafikou i strukturou
učebnice. Materiály nové generace jsou zpracovány podle RVP ZV.
 
 

Více informací ke stažení (PDF)

1. DÍL
již v prodeji
KOUPIT

2. DÍL
již v prodeji
KOUPIT
 
 
Prvouka pro 1. ročník – nová generace  
 
 
Učebnice nové generace zachovávají některé osvědčené přístupy původní
řady, ale obsahují i mnoho koncepčních změn, které vycházejí
ze zkušeností s výukou prvouky a ze zpětné vazby od učitelů.
Výrazně se liší novou grafikou a strukturou učebnic.
Materiály nové generace jsou zpracovány podle RVP ZV.
 

Více informací ke stažení (PDF)

JIŽ V PRODEJI
KOUPIT
 
 
Příroda a Společnost – nová generace 

 

Řada učebnic nové generace klade důraz na provázanost probíraných
témat, na vztah mezi znalostmi o přírodě a člověku a o lidské společnosti. 
Společným prvkem učebnic jsou nově náměty pro poznávání místního
regionu v souvislosti s prezentovanými tématy. S každou učebnicí je 
metodicky i didakticky přímo provázán pracovní sešit.
Materiály jsou zpracovány podle RVP ZV.

Příroda 4 – nová generace

Učebnice navazuje na původní koncept, kdy učebnice nepředkládá jen
encyklopedická fakta, ale vede žáka k pochopení vztahů a souvislostí
v přírodě. Jednotlivá témata vycházejí ze zkušenosti žáka, která je
konfrontována se souvisejícími pojmy a zákonitostmi.

Společnost 4 – nová generace

Učebnice je rozdělena na geografi ckou a historickou část, tím se
výrazně odlišuje od původní řady. Návrat k tradičnímu uspořádání
jsme zvolili s ohledem na nejčastěji uplatňovaný přístup k výuce. 
Učebnicí se prolínají náměty na poznávání místního regionu.

PŘIPRAVUJEME
na jaro 2019

 

 

Nová učebnice angličtiny

     
MATT the Bat 1


Hravá dvoudílná řada učebnic s roztomilými postavami pro výuku
v 1. a 2. ročníku ZŠ, na niž bude navazovat soubor učebnic
pro 3.–5. ročník ZŠ. Rozsah cca 30 hodin základní výuky
(hodinová dotace 1 hodina týdně).

JIŽ V PRODEJI
KOUPIT
 
 

 

 

Novinky pro 2. stupeň ZŠ a VG

Interaktivní pracovní sešity Českého jazyka – nové generace


Nově jsme pro vás připravili interaktivní pracovní sešity k titulům Český jazyk 6, 7, 8 a 9 – nová generace. Pracovní sešity obohacené o interaktivní cvičení a vybraná řešení jsou k dispozici v rámci učitelských a školních multilicencí Flexibooks. Všichni zákazníci, kteří si v minulosti učitelskou licenci / školní multilicenci zakoupili, obdrží tato cvičení automaticky v rámci aktualizace zdarma.

Více informací

 

 

Čítanka 7 – nová generace

KOUPIT

Jedná se o zcela novou učebnicovou řadu, která zohledňuje moderní trendy
ve výuce literární výchovy. Nové čítanky obsahují různorodé texty literární
i neliterární a kladou důraz na komunikační pojetí vzdělávání a rozvoj čtenářské
gramotnosti. Jejich nedílnou součástí jsou otázky a úkoly navázané na texty
a přehledná shrnutí na konci každé kapitoly.

Čítanka 8 – nová generace 

připravujeme
na školní rok
2018/2019

Více o nové generaci čítanek

 
Fyzika 7 – nová generace 
KOUPIT

Nová generace fyziky vychází z původní řady učebnic, ale reaguje na dynamické
změny současného světa. Obsah je aktualizován dle nejnovějších poznatků
a důraz je kladen na praktickou aplikaci fyziky v každodenním životě.
Modernizovány budou didaktické postupy a fyzikální obsah tak, aby bylo možné
žákům vysvětlit principy nejnovějších přístrojů, které znají z běžného života.
Učebnice je doplněna o unikátní 3D modely, které umožní žákům prostorové
vnímání vybraných jevů.

 
Fyzika 8 – nová generace 

připravujeme 
na školní rok 
2018/2019


Více o nové generaci fyziky

 

Přírodopis 9 – nová generace 
 

Nová generace přírodopisu vychází z původní řady učebnic, ale reaguje na dynamické změny
současného světa. Obsah je aktualizován dle nejnovějších poznatků ve spolupráci s odborníky.
Modernizován je rovněž obrazový materiál a celková grafická podoba. Učebnice je doplněna
unikátní 3D modely, které umožní žákům prostorové vnímání vybraných jevů. 

Více o nové generaci přírodopisu

JIŽ V PRODEJI
KOUPIT

  

 
Zeměpis 9 – nová generace 
 

Nová generace zeměpisu vychází z původní řady učebnic, ale reaguje na dynamické změny
současného světa. Obsah je aktualizován dle nejnovějších poznatků ve spolupráci s odborníky.
Modernizován je rovněž obrazový materiál a celková grafická podoba.

Více o nové generaci zeměpisu 

JIŽ V PRODEJI
KOUPIT
 

 

 
Chemie 8 – nová generace 

Nová generace učebnic chemie se navrací k obvyklému a tradičnímu řazení učiva v jednotlivých
ročnících. Učebnice pro 8. ročník obsahuje témata: obecná a anorganická chemie, chemie
ve službách člověka. Učebnice pro 9. ročník zahrnuje témata: základní chemické výpočty,
organická chemie, přírodní látky. Učebnice současně zachovávají osvědčené didaktické metody
a přístupy k výkladu učiva z původní řady a snaží se představit žákům chemii jako zajímavou 
a pro život člověka nepostradatelnou vědu.

Nová generace nabízí také jinou koncepci pracovních sešitů, které sice navazují na kapitoly učebnice, 
ale jsou volněji pojaté. Obsahují více úkolů k procvičení učiva a nově i úkoly pro nadané žáky.

Více o nové generaci chemie

PŘIPRAVUJEME
na léto 2018

 

 

 

 

 

 

K přijímačkám s nadhledem 
KOUPIT

 

Nové publikace seznamují žáky s podobou jednotných přijímacích zkoušek. 
Obsahují typové úlohy, vzorové testy a umožňují žákům vyhodnotit své výsledky 
a porovnat se s ostatními řešiteli. Navíc jsou doplněny o rady, tipy a strategie, 
které žákům pomohou lépe se na zkoušky připravit.

NOVINKA

Od února 2018 
můžete využívat 
další vzorové testy.

Více informací

 

     

 Novinky pro střední školy
 

Každý den s matematikou

Nová publikace, jejímž cílem je představit matematiku zábavnou a odlehčenou formou.
V publikaci najdete úvodní informace a řešené příklady k tematickým skupinám úloh
a 365 zábavných a nevšedních úloh s prostorem pro jejich řešení nebo pro další záznamy.

JIŽ V PRODEJI
KOUPIT
Maturita s nadhledem – angličtina

 

Příručka pro cílenou přípravu k maturitě, kterou ocení studenti při domácí přípravě
k maturitě i pedagogové ve škole. Obsahuje procvičování všech částí maturitní
zkoušky – didaktického testu, písemné a ústní části – v 15 tématech. Každá část
je doplněna o praktické rady, tipy a strategie pro přípravu. Vyjde v tištěné
a elektronické verzi. Elektronická podoba přinese navíc dva kompletní ukázkové
maturitní testy s možností vyhodnocení odpovědí.

JIŽ V PRODEJI
KOUPIT
Cvičebnice výslovnosti češtiny nejen pro školní výuku

 

Cílem publikace je poskytnout podpooru pro výuku zvukové stránky jazyka a ke kultivaci
mluveného projevu. Cvičebnice obsahuje stručné teoretické výklady, upozorňuje
na problémová místa české výslovnosti a na příkladech ukazuje správnou i chybnou
výslovnost. Jde o první publikaci tohoto typu na českém trhu, která je jedinečná především
díky svému praktickému pojetí.

JIŽ V PRODEJI
KOUPIT
     

 


Novinky – cizí jazyky

MATT the Bat 1


Hravá dvoudílná řada učebnic s roztomilými postavami pro výuku v 1. a 2. ročníku ZŠ,
na niž bude navazovat soubor učebnic pro 3.–5. ročník ZŠ. Rozsah cca 30 hodin základní
výuky (hodinová dotace 1 hodina týdně).JIŽ V PRODEJI
KOUPIT

 

 

 

 

 

 

Le français ENTRE NOUS plus 

Nové vydání oblíbené dvojjazyčné učebnice francouzštiny pro ZŠ a víceletá gymnázia,
které ve třech dílech dovede k úrovni A2. Učebnice je vedena pravidly nového pravopisu
ve francouzštině. Značná pozornost je věnována fonetice, obsahuje nové projekty,
atraktivní texty, hry, písničky a komiksy.

KOUPIT 1. DÍL     KOUPIT 2. DÍL

Le français ENTRE NOUS plus díl 3 připravujeme na jaro 2019.

 

 
Deutsch mit Max neu + interaktiv 2 


Druhý díl oblíbené učebnice němčiny pro ZŠ a víceletá gymnázia, která je postavena
na komunikativním přístupu s mírnou gramatickou progresí. Učebnice tvoří komplet
spolu s pracovním sešitem, příručkou učitele, audionahrávkami a interaktivní učebnicí.
K procvičování slovíček bude možné využít aplikaci WordTrainer FRAUS zdarma.

JIŽ V PRODEJI
KOUPIT
 
Raduga plus 1


Nové vydání oblíbené učebnice ruštiny, které ve 3 dílech dovede k úrovni A2.
Učebnice jsou graficky a obsahově upraveny dle potřeb žáků na základní škole.
Soubor je doplněn kratšími texty určenými k nácviku poslechu a čtení. 

Raduga plus díl 2 a 3 připravujeme na jaro 2019.

PŘIPRAVUJEME
na léto 2018

Více informací

 
Tvoj šans A1


Nová učebnice ruského jazyka pro SŠ a JŠ s integrovaným pracovním sešitem,
která ve 3 dílech dovede k úrovni B1. Učebnice je připravována pro dospělé
studeny, ale bude vhodná i pro teenagery 15+ s potřebou rychlejšího startu.
Důraz je kladen na fonetiku, upevňování znalostí v návaznosti na češtinu.
V učebnici budou zahrnuta i témata odborná/praktická (životopis, žádost,
nabídka, e-maily, odpověď na inzerát…).

 

JIŽ V PRODEJI
KOUPIT
     

 Cambridge University Press

Cambridge English Young Learners 1
for revised exam from 2018

 

Kompletní sada 3 nových vzorových testů pro upravené YLE zkoušky,
včetně podrobného popisu obsahu zkoušky.


 

 

 

 

 
Více informací

 


Novinky z řady „in Use“ 
 

Osvědčený a oblíbený formát učebnic „in Use“ – na levé straně najdete 
vysvětlení, modelové věty, příklady apod., na pravé procvičování. 
Učebnice reflektují časté chyby studentů, obsahují tipy a doporučuje 
strategie, jak se jich vyvarovat. Lze je kombinovat s libovolnou učebnicí 
či využít v rámci samostudia. Vychází pro různé úrovně pokročilosti.

English Vocabulary in Use, 
English Collocations / Idioms /
Phrasal Verbs in Use


Více informací
       

Nakladatelství Cornelsen

Panorama
      

Nový kurz pro dospělé a studenty od 15 let
(vhodný pro SŠ a JŠ). Už samotný název
učebnice „Panorama“ odkazuje na to, jak je
zaměřena – učebnice nabízí rozšířené pohledy
do německého jazyka a kultury německy
mluvících zemí. Ve třech dílech dovede
k úrovni B1.

Gramatik aktiv B2/C1 


Praktická gramatika, zaměřena na studenty,
kteří si chtějí procvičovat a opakovat německou
gramatiku od úrovně B2 až po C1. Je vhodná
pro použití ve třídě nebo pro samostatné učení.

 

       

Nakladatelství Edelsa

3 por uno

Nová kolekce cvičebnic gramatiky a slovní
zásoby. Cvičebnice jsou k dispozici ve třech
úrovních A1, A2, B1. Audio nahrávky a klíč
ke cvičením jsou ke stažení na www.edelsa.es.

 

¿ESPAÑOL? ¡POR SUPUESTO!

Nová učebnice španělštiny pro žáky od 11 let
s integrovanou metodou CLIL. Vychází ve třech
dílech, dovede k úrovni A2+. Každá učebnice je
rozdělena do 6 lekcí. 

Více informací
       

Nakladatelství Didier

Décibel 4


Nová řada učebnic pro žáky ve věku 
11–15 let s doložkou MŠMT ČR
Učebnice vhodná pro víceletá 
gymnázia. Nově vydaný čtvrtý 
díl dovede k úrovni B1.

Více informací
Génération B1


Nový čtyřdílný soubor učebnic pro žáky 
od 14 do 18 let. Jeden svazek zahrnuje 
učebnici + pracovní sešit + CD mp3+ DVD. 
Nově vydaný čtvrtý díl dovede k úrovni B1.

Více informací

 

Řada 100% FLE

 

Praktické cvičebnice na osvojení
gramatiky, slovní zásob a fonetiky.  

Aktuální obsah a mp3 nahrávky
ke každé knize.

 

Více informací

 

 

 

 

 

 

 

Le DELF 100% réussite

 

Nová kolekce pro přípravu
na mezinárodní
zkoušku DELF.  

Více informací

 

   

 

Le DELF  scolire 
et junior (A1 a B2

Více informací

 

Škola s nadhledem

   

V září spustilo Nakladatelství Fraus pilotní verzi projektu
Škola s nadhledem, který přináší zábavné online procvičování
školní látky. Je určen pro žáky od první třídy až po střední školy
i pro rodiče, kteří se chtějí aktivně podílet na vzdělávání svých dětí.
Stovky online cvičení jsou zaměřeny na látku 1. třídy, českého
jazyka na 2. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících
víceletých gymnázií a na matematiku na střední škole.

 

 

PROJEKT DOSTUPNÝ

NA WWW.SKOLASNADHLEDEM.CZ

NAVŠTÍVIT WEB
 
 

Vzdělávací portál Fred

   

 
 
Testování

Už si nechcete všechny testy připravovat a vyhodnocovat sami?
Hledáte pro evaluaci svých žáků moderní a profesionální řešení?
Chcete vědět, jak si stojí vaši žáci ve srovnání s ostatními?

Vyzkoušejte vzdělávací portál Fred! Na 30 dní zdarma!

Chci vědět více o testování s Fredem.

 

 
PORTÁL DOSTUPNÝ

NA WWW.FRED.FRAUS.CZ

NAVŠTÍVIT WEB
 
 

 

Cvičení ve formátu Smart Notebook NOVĚ na flexibooks.cz

Od 1. 9. 2017 jsou vybrané elektronické příručky učitele
z produkce Nakladatelství Fraus doplněny o sadu interaktivních
cvičení ve formátu Smart Notebook. Celkem se jedná o 2 500
cvičení k vybraným učebnicím pro 1. a 2. stupeň ZŠ
a VG – pro Český jazyk, Matematiku a na druhém stupni také
ostatní přírodní vědy. Tato cvičení vznikla ve spolupráci
Nakladatelství Fraus a společnosti AV Media, a.s.Sady cvičení jsou umístěny na samostatné stránce v elektronické
podobě příručky učitele, tedy jsou součástí učitelské licence,
resp. školní multilicence. Všichni zákazníci, kteří si v minulosti
učitelskou licenci / školní multilicenci vybraných produktů zakoupili,
obdrží tato cvičení v rámci aktualizace ZDARMA.

 

   

 

Novinky společnosti Kalibro Projekt, s. r. o.

   

 
 

Využijte bezplatný přístup na vzdělávací portál Fred,
kde se mimo jiné budete setkávat i s testovými úlohami Kalibro.
Další novinkou je možnost nadstandardního zpracování výsledků,
včetně vypracování souhrnné evaluační zprávy školy.
V neposlední řadě zařazujeme do nabídky testy pro 6. ročník ZŠ
a odpovídající ročník víceletých gymnázií, čímž se řada srovnávacích
testů od 3. po  9. ročník stává kompletní.


PORTÁL DOSTUPNÝ

NA WWW.KALIBRO.CZ

NAVŠTÍVIT WEB